• Bericht van de commissie van aanbevelingen, Zichtlijnen 28, april 1993

  Het is alweer anderhalf jaar geleden dat een overzicht werd gepubliceerd van de diverse Publikatiebladen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de NEN-bladen van het Nederlands Normalisatie Instituut die betrekking hebben op omstandigheden binnen het theaterbedrijf.

  Onjuiste toepassing
  Dat een herhaling toch zinvol is, bleek uit een bericht dat de commissie van aanbevelingen voor veiligheid onlangs ontving. Daarin werd de commissie verzocht aandacht te besteden aan de onveilige werksituatie tijdens de opbouw van een voorstelling in de Lochemse Schouwburg. Bij het inrichten wilde men een trek gebruiken waarin een fries hing maar bij het naar beneden halen bleek een staalkabel niet vast te zitten. Dit wekte argwaan en bij nadere bestudering bleek dat hier sprake was van een onjuiste toepassing. Een toelichting en schetsen betreffende de toegepaste staalkabelbevestigingen had de schrijver bijgesloten. Volgens deze tekening waren de kabelklemmen (U-bouten met zadels) niet volgens de voorschriften gemonteerd. Een situatie die uitmondede in het inschakelen van de Arbeidsinspectie teneinde een uitspraak te doen en oplossingen te geven wat betreft het laten doorgaan van de voorstelling. Namens de commissie is inmiddels contact opgenomen met de Lochemse Schouwburg om een en ander te verifiëren. De heer Spitzen van deze schouwburg betreurde het gebeurde ten zeerste, vooral omdat de afgelopen zomer versleten staalkabels vervangen zijn door nieuwe. Bovendien gaat de directie van het standpunt uit dat bij een onveilige situatie de deuren van het theater gesloten blijven. Na dit incident dat zich begin februari afspeelde, zijn in Lochem de staalkabels gecontroleerd en is de trekkenwand weer veilig bevonden. De heer Spitzen bevestigde dat de gegevens, refererend aan de opgave van 200 kg per trek zoals vermeld in het Theatertechnisch handboek, op dit moment weer gelden.

  Overzicht
  Ter voorkoming van dergelijke gevaarlijke situaties kan de commissie het niet nalaten te blijven wijzen op het bestaan van de Publikatie- en Normbladen. Hiernaast vindt u een overzicht:

  Publikatiebladen uitgegeven door het Veiligheidsinstituut Amsterdam
  CA 621:                Staalkabels
  CA 622:                Ketting en kettingwerk
  CA 624:                Touwwerk
  CA 641:                Hijskranen, veilig gebruik en onderhoud
  CA 692:                Vorkheftrucks
  CA 693:                Transportbanden, laadbruggen, trekkers, aanhangwagens

  Uitgave van het Directoraat-generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  P 172-1:               Arbeidsveiligheidsrapport
  P 151:                   Rolsteigers
  P 143:                   Transport en opslag in bedrijven
  P 125:                   Mobiele kranen
  P120:                    Verplaatsbare hangsteigers
  P NO 118:            Laadgerei aan boord van schepen
  P 115-3:               Hijsgereedschappen en hijswerktuigen
  P 115-2:               Hijsgereedschappen
  P 115-1:               Hijsgereedschappen
  P 114:                   Liften en soortgelijke hefwerktuigen
  P 87:                      Goederenheffers
  P 82:                      Lieren
  P 81:                      Hoogwerkers
  P 80:                      Met de hand bewogen takels, vijzels en dommekrachten
  P 75:                      Aanwijzingen voor het beveiligen van wand- en vloeropeningen op bouwwerken en onderhoudswerken alsmede voor een veilige constructie en opstelling van bouwladders, trappen, loopplanken en loopbruggen
  P 47:                      Deuren en beweegbare hekken
  P 6:                        Stalen steigers, opgebouwd uit stalen pijpen die onderling door koppeling zijn verbonden

  Uitgaven van Normalisatie Instituut
  NEN 3560:           Staalkabels, eisen en beproevingsmethoden voor de keuring van staalkabels
  NEN 3508:           Staalkabels, schijven en trommels voor hijs- en transportdoeleinden
  NEN 3320:           Staalkabels, stalen eenschijfsblokken
  NEN 3360:           Niet gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor hijs- en transportdoeleinden, eisen en beproevingsmethoden
  NEN 3318:           Staalkabels, meerschijfs stalen blokken met wentellagers
  NEN 3303:           Geslagen en gevlochten touw, eisen en beproevingsmethoden
  NEN 3233:           Staalkabels, afkeurmaatstaven voor staalkabels
  NEN 3231:           Staalkabels, parallelconstructies voor algemeen gebruik
  NEN 2557:           Hijsbanden vervaardigd van kunststofvezels
  NEN 2500:           Staalkabels, draaiarme en draaivrije constructies
  NEN 2028:           Hijskranen, automatische begrenzingsinrichting
  NEN 2024:           Hijskranen, documenten, inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud
  NEN 2023:           Hijskranen, constructieve eisen in verband met de veiligheid
  NEN 2021:           Hijskranen, de elektrische uitrusting
  NEN 2020:           Hijskranen, de mechanische uitrusting
  NEN 2018:           Hijskranen, belasting en belastingscombinaties
  NEN 2017:           Hijskranen, algemene bepalingen
  NEN 965:             Kettingwerk, harpsluitingen
  NEN 964:             Kettingwerk, D-sluitingen

  Ook van belang kan een aantal uitgaven van Deutsche Industrien Norm zijn:
  DIN 15920 Teil 11:            Aufbauten, Sicherheitsanforderung, Studio
  DIN 15920 Teil 14:            Bühne, Bühnenwagen, Studio
  DIN 15920 Teil 15:            Bühne, Sicherheitsforderung
  DIN 56919:                         Seilrolle, Theatertechnik
  DIN 56920 Teil 7:              Sicherheitsanforderung Theatertechnik
  DIN 56921 Teil 1:              Bühne, Prospectzug
  DIN 56921 Teil 11:            Bühne, Prospectzug
  DIN 56932:                         Scharnier, Theatertechnik
  DIN 56920 Teil 6:              Begriffe, Sicherheitseinrichtung
  DIN 56920 Teil 5:              Elektrische Installation
  ZH 1/219:                            Bühne, Sicherheitseinrichtung
  DIN 15026:                         Gefahrenkennzeichnung, Hebzeug
  DIN 15085:                         Hebzeug, Laufrad, Lieferbedingung
  DIN 56923:                         Scharnier, Theatertechnik

  Verder is aan te bevelen vakliteratuur over het betreffende onderwerp te raadplegen zoals het Technisch Vademecum van de Mennensgroep of de diverse boeken over staalkabels die in de handel te verkrijgen zijn. Belangrijk is de werkzaamheden uit te laten voeren door terzakenkundigen op dit gebied. Veiligheid van materiaal en mensen staat voorop. De betrokken leidinggevende maar nog meer de directie is verantwoordelijk voor onvolkomenheden in het te voeren beleid met betrekking tot de veiligheid.

  Tevens dient te worden aangetekend dat op een aantal van de in bovengenoemde bladen vermelde regels uitzonderingen mogelijk zijn. Echter met inachtneming van de zorg voor veiligheid in relatie met het functioneren van het gebouw of productie.

  Terug

LID WORDEN