• Commissie van aanbeveling voor veiligheid in het theater, Nieuwsbrief 3, januari 1989

  In de Nieuwsbrief is al eerder gemeld, dat direct na de ‘veiligheidsdag’ in Arnhem in april j.l. een aantal leden besloot een commissie van aanbeveling op het gebied van veiligheid op te richten.

  Deze commissie is op 25 november j.l. in de Stadsschouwburg Utrecht bijeen geweest en heeft geprobeerd op deze eerste vergadering haar werkterrein af te bakenen.

  Er wordt een inventarisatie gemaakt van de diverse disciplines in het theaterbedrijf en de te signaleren manco’s binnen die disciplines. Een eerste inventarisatie levert de volgende werkterreinen op:

  • toneeltechniek
  • werkplaatsen
  • publieksruimten
  • brandveiligheid
  • elektrotechniek
  • Arbowet

  De commissieleden schaffen zich de nodige zogenaamde publicatiebladen aan om te onderzoeken in hoeverre daarin omschrijvingen te vinden zijn die ook voor het theaterbedrijf van toepassing zijn. Hetzelfde geld voor de Arbowet (de Arbeidsomstandighedenwet). Bij dit onderzoek zal hulp van een deskundige nodig zijn.

  De door de brandweer vereiste ontruimingsplannen verschillen onderling, van plaats tot plaats, van elkaar. Het lijkt de commissie nuttig een poging te doen daar een landelijk gelijkluidend verhaal van te maken.

  De commissie neemt zich voor zich in de toekomst ook over het hoofdstuk toneeltoren te buigen. Een aanbeveling, gedaan door de technische commissie van de OISTAT, nemen de leden als studiemateriaal mee naar huis.

  Men neemt zich bovendien voor te onderzoeken in hoeverre de commissie op den duur naar buiten kan treden als adviesorgaan, en op welke manier er dan voorlichting gegeven kan worden.

  De commissie vindt het zeer belangrijk, dat de leden van de Vereniging voor Podiumtechnologie eventuele (brandende) kwesties op het terrein van de veiligheid in het theaterbedrijf aan de orde stellen. Dit kan door hetzij de leden van de commissie zelf te benaderen, hetzij een bericht te sturen naar het secretariaat van de Vereniging.

  De commissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Frits van den Haspel (Toneelgroep Amsterdam)
  • Henk Derek (Koninklijke Schouwburg, Den Haag)
  • Henk ter Haar (Cultureel Centrum De Vest, Alkmaar)
  • Martin Haars (Rotterdamse Schouwburg)
  • John Lakwijk (Stadsschouwburg Eindhoven)
  • Fred-Paul Vogel (Tryater, Leeuwarden)
  • Ron Wijnberg (De Maaspoort, Venlo)
  • Hans Wolff (Amsterdam)

   

  Terug

LID WORDEN