• Podiumkunstenbranche pakt arbeidsomstandigheden aan, Zichtlijnen 72, september 2000

  De podiumkunstenbranche gaat met steun van de overheid de arbeidsomstandigheden aanpakken. Staatssecretaris Hoogervorst van SZW, staatssecretaris Van der Ploeg van OC&W en een aantal werknemers- en brancheorganisaties uit de wereld van de dans, muziek, opera, toneel, pop- en jazzpodia en theater- en concertzalen, hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend.

  ‘There is no business like showbusiness’. Dat geldt ook voor de arbeidsomstandigheden in deze branche. Werken in de podiumkunsten brengt diverse arbeidsrisico’s met zich mee. Lange en onregelmatige werkdagen, hoge werkdruk, intensieve lichamelijk belasting, het werken op grote hoogte en blootstelling aan extreem hard geluid zijn enkele voorbeelden daarvan. Niet alleen de kunstenaars die op de planken staan, maar ook de werknemers achter de schermen worden veelvuldig met deze risico’s geconfronteerd. Werkgevers en werknemers zijn gedreven en zeer betrokken bij de totstandkoming van een voorstelling, optreden of concert. ‘The show must go on’, koste wat het kost. Ongelukken zijn zo gebeurd en de kans op arbeidsongeschiktheid is groot.

  Om die arbeidsrisico’s te beperken is de branche enige jaren geleden tot een uniek samenwerkingsverband gekomen (de Commissie VGWt). Nooit eerder was door alle sectoren gekozen voor een gezamenlijke aanpak van problemen. Dit heeft geleid tot verbetering van de arbeidsomstandigheden in de podiumkunstenbranche. Voorbeelden daarvan zijn de norm voor mechanisering van trekkenwanden in theaters en de cursussen ‘tillen’ en ‘spelen zonder pijn’. Daarnaast is er een branchespecifieke risico-inventarisatie en evaluatie ontwikkeld. Maar er is ook nog veel onontgonnen gebied. Arbozorg verdient continue aandacht.

  De ondertekening van de intentieverklaring zal leiden tot verdere professionalisering van de arbozorg in de podiumkunstenbranche. Doel van de intentieverklaring is om binnen een jaar te komen tot het sluiten van een arboconvenant. In dit convenant zullen heldere afspraken worden opgenomen over het verminderen van de arbeidsrisico’s fysieke belasting (onder meer RSI en tillen), werkdruk en schadelijk geluid. Daarnaast zullen in het arboconvenant afspraken worden gemaakt over vroegtijdige re-integratie van zieke werknemers.

  De totale kosten van het convenantstraject zullen gezamenlijk worden gedragen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de podiumkunstenbranche. Daarnaast heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toegezegd een eenmalige financiële bijdrage aan het traject te zullen leveren.

  Dit is een gezamenlijk persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in het theater. Voor meer informatie kunt u terecht bij: de heer P. Schuurmann (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid): 070-3335269; de heer R. Ierschot (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen): 079-3234367; mevrouw M. Bach (Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn in het theater): 020-6200201.

  Terug

LID WORDEN