• Technisch nieuws: Buiten uw schuld in de problemen?, Zichtlijnen 121, november 2008

    Misschien kan het Hans Boswinkel Fonds (HBF) iets voor u betekenen in de vorm van een financiële bijdrage. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden.

    U moet deelnemer zijn of zijn geweest aan het Pensioenfonds voor het Nederlandse Theater. Het moet om een onvoorziene ingrijpende gebeurtenis gaan. De (ex)-deelnemer beschikt zelf niet (meer) over voldoende financiële middelen om de financiële gevolgen van die gebeurtenis zelf te kunnen dragen en had er ook geen rekening mee kunnen houden. De afgelopen jaren heeft het Hans Boswinkel Fonds regelmatig mensen kunnen helpen, veelal met een financiële bijdrage voor tandheelkundige hulp, soms ook voor andere medische en sociaaleconomische kwesties. Een aanvraagformulier is te vinden op de site en kan discreet gemaild worden. De aanvraag wordt, mits die voldoet aan genoemde criteria, beoordeeld door het bestuur.

    www.socialeregelingen.nl

    Terug

LID WORDEN