• Trekkenwandinstallaties: gebruiksonderzoek, Rinus Bakker en Jeroen Seeboldt, Zichtlijnen 46, mei 1996

  In het volgende nummer van Zichtlijnen gaat een driedelige serie over normering en benaming van trekkenwanden van start. Om tot overeenstemming over de normen voor de installaties en het gebruik ervan te komen, willen de schrijvers van die reeks graag inventariseren hoe de trekkenwanden in de praktijk gebruikt worden. Wij doen daarom een oproep aan iedereen die een trekkenwand in huis heeft om de enquête in te vullen en op te sturen.

  Indien er meer dan 40 schouwburgen en theaters (= circa 20% respons) zullen reageren (maximaal één enquêteformulier per gebouw!) zullen we het materiaal ook statistische bewerkingen kunnen laten ondergaan. Reacties zouden we graag binnen hebben voor 1 juli 1996 (= twee maanden de tijd).

  Wanneer minder dan 15 reacties binnenkomen zullen we deze ter inzage stellen, maar zal er van verdere analyse of bewerking worden afgezien., omdat de steekproef dan te klein is om tot enige zinvolle uitspraak te komen. Bovendien ontkracht een zo kleine respons de constatering dat er een wezenlijke behoefte aan duidelijkheid bestaat: die wordt dan blijkbaar alleen met de mond beleden.

  Eén of meer studenten aan de OTT of de HTS zullen hun stage kunnen wijden aan het verwerken van de enquête, waarna het materiaal als technische onderbouwing kan dienen wanneer bij het opstellen van ‘theaternormen’ de dagelijkse praktijk wordt voorgedragen. We hopen in elk geval dat we in het laatste nummer van Zichtlijnen van 1996 een wezenlijk verslag kunnen doen van de uitkomsten van dit onderzoek, al dan niet in samenwerking met de Commissie van Aanbevelingen.

  Wij beschouwen hier het hanteren van de pen ook als een vorm van denken en doen, en dat zijn toch de sterke punten van de technici op de vloer.

  Download hier de enquête.

  Terug

LID WORDEN