• VPT-berichten, Zichtlijnen 105, maart 2006

  Themadagen VPT tot en met oktober 2006, VPT-lezingenprogramma op Vakbeurs Theatertechniek succesvol verlopen en Nieuwe leden VPT

  Themadagen VPT tot en met oktober 2006

  U kunt zich via www.zichtlijnen.nl inschrijven voor deze themadagen.

  6 maart 2006
  Themadag Schadelijk versterkt geluid

  In samenwerking met ArboPodium, VSCD, VNPF
  Locatie: Het Patronaat, Haarlem

  Op deze themadag wordt u geïnformeerd over de maatregelen die te nemen zijn om het arbeidsrisico  van het werken in een geluidsrijke omgeving zo veel mogelijk te beperken. Eén van de prioriteiten van het Arboconvenant Podiumkunsten is het in kaart brengen en terugdringen van de risico’s van schadelijk geluid, voor zover dat door versterkte muziek wordt veroorzaakt op poppdia en bij geluidsintensieve amusements- en muziektheaterproducties. De commissie Schadelijk Versterkt Geluid heeft deze risico’s in kaart gebracht en doet aanbevelingen hoe ze te beperken. De resultaten van dat onderzoek worden tijdens de themadag gepresenteerd.

  ArboPodium, De Vereniging van Poppodia en –Festivals (VNPF), de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) organiseren deze dag met het doel om zowel de werknemers als werkgevers (podiumdirecteuren, hoofden techniek, hoofden horeca, hoofden P&O en preventiemedewerkers) te informeren over maatregelen die genomen moeten worden.

  10 april 2006
  Themadag Toneelstoffering en theatervormgeving

  Locatie: OT-Theater, Rotterdam

  Als we over toneelstoffering praten, dan hebben we het wel degelijk ook over theatervormgeving en –technologie. Hoewel toneelstoffering vaak wordt gezien als niets meer dan ‘een paar lappen stof’, blijkt de werkelijkheid heel anders. Gewoonlijk valt het nauwelijks op. Pas als men in een theater plotseling alle toneelstoffering weg laat, zal iedereen ervan opkijken. Tijdens deze themadag zal worden ingegaan op de vele aspecten van toneelstoffering: het ontwerp, de materialen, de functies, de techniek en de brandveiligheid. De nadruk zal enerzijds liggen op nieuwe technieken, met name van railsystemen die onder andere aangestuurd kunnen worden via het DMX-protocol en anderzijds op bijzondere toepassingen in de vormgeving van een gebouw of een voorstelling. Zie verder het artikel over het bijzondere textielontwerp van Petra Blaisse voor het Casa da Musica in Porto, elders in dit nummer.

  24 april 2006
  Studiemiddag over de positie van de afdeling theatertechniek in een podiumorganisatie

  Locatie en programma worden later bekend gemaakt.

  De VPT en de VSCD zullen op 24 april een studiemiddag organiseren over de positie van de afdeling theatertechniek in een podiumorganisatie. Voor deze dag zullen hoofden TD en directies worden uitgenodigd. Vooraf houden de VPT en VSCD een enquête om problemen en kwesties boven water te krijgen. Op de studiemiddag zal de uitkomst van de enquête het materiaal vormen voor overleg en discussie met als doel om waar nodig werkprocessen en –relaties te verbeteren.

  24 april 2006
  Themadag Productieleiders

  Locatie: Het Zuidelijk Toneel, Eindhoven

  Een grote groep productieleiders komt sinds een jaar regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen en te ontwikkelen over hun vakgebied. De productieleiders hebben de intentie uitgesproken om zich te verenigen binnen de VPT. De VPT en productieleiders organiseren in dit kader in april een eerste themadag. Het thema en programma van de dag zullen later bekend worden gemaakt.

  15 mei 2006
  Themadag licht: Ontwerpen met Ledverlichting

  Locatie: De Verkadefabriek, ’s-Hertogenbosch

  Henk van der Geest, lichtontwerper, werkt momenteel aan het opzetten van een instituut voor lichtontwerpen. Als pilotproject en eerste manifestatie daarvan organiseert hij een vijfdaagse workshop ledverlichting voor professionele lichtontwerpers.

  De VPT organiseert jaarlijks een dag voor haar leden waarop licht centraal staat. Medio mei 2006 zal deze dag in het teken staan van ledverlichting. Op de VPT-lichtdag worden de resultaten van de workshop gepresenteerd voor een groter publiek. Door dit project als gezamenlijke activiteit te ondernemen en logistiek te combineren wordt het onderwerp diepgravend gepresenteerd en tegelijkertijd aan het werkveld gecommuniceerd.

  26 juni 2006
  Themadag geluid: Surround sound in het theater

  Locatie en programma worden later bekend gemaakt.

  11 september 2006
  Algemene Ledenvergadering VPT

  Locatie: De Philharmonie, Haarlem

  Ochtendprogramma: jaarlijkse ledenvergadering VPT
  Middagprogramma: De vernieuwbouw van de Philharmonie

  16 oktober 2006
  Themadag gebouwenbeheer: Aanbestedingen en offertes

  Locatie: Goudse Schouwburg, Gouda

  Programma wordt later bekend gemaakt.

  VPT-lezingenprogramma op Vakbeurs Theatertechniek succesvol verlopen

  Het lezingenprogramma van de VPT op de Vakbeurs is succesvol verlopen, net zoals de Vakbeurs zelf. De tiende editie van de Vakbeurs Theatertechniek heeft ruim 5.351 bezoekers getrokken. Dat is ruim 1.000 meer dan de vorige beurs in 2004. Volgens de enquête van de Vakbeurs maakte een kwart van de bezoekers van de gelegenheid gebruik om één of meer lezingen te volgen. De lezingen scoorden gemiddeld een waardering van 7.

  De VPT wil de volgende bedrijven en organisaties zeer hartelijk danken voor het mogelijk maken van de VPT-stand op de Vakbeurs Theatertechniek:

  Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / opleiding Techniek & Theater
  Audio Design Nederland / McCauley Sound Europe
  Aukes Theatertechniek
  AV Stumpfl Nederland
  BeamSystems
  Relight Productions BV
  ShowTex Nederland
  Vorm & Decor

  Nieuwe leden VPT

  De heer M. van de Beek, ’t Harde
  De heer J. van den Bos, Culemborg
  De heer R. Bron, Utrecht
  De heer M. Dresens, Amsterdam
  De heer S. Houtman, Heiloo
  De heer A. Keijzers, Numansdorp
  De heer E. Kugel, Ten Boer
  De heer B. Reijnders, Oss
  De heer G. Stallinga, Ermelo
  De heer H. van der Wal, Kampen
  De heer L. Wier, Tilburg
  De heer N. Wijnberg, Veenhuizen
  De heer P. Zwart, Drachten

  Non profit-leden
  Stichting Cascade, Hendrik Ido Ambacht
  Theater Castellum, Alphen aan den Rijn

  Bedrijfsleden
  Audio Design Nederland
  Audio Pro Nederland
  DSL, Geluids- & Lichtverhuur
  Roossen Showshop BV
  Sinus Audio BV
  Spotrental BV

  Studentleden
  De heer J.V. Barel, Leidschendam
  Mevrouw H. Bloemen, Panningen
  Mevrouw I. Blok, Haarlem
  De heer R. Demmendal, Alkmaar
  De heer M. van Dorp, Wijchen
  Mevrouw N. Elsinga, Amsterdam
  De heer T. van der Fluit, Zuid-Scharwoude
  De heer R. Gobeé, Mijdrecht
  De heer J. van Hees, Velden
  De heer M. Hendriks, Amsterdam
  De heer K. Hopman, Amsterdam
  De heer K. van Huisstede, Amersfoort
  De heer J. Kranen, Amsterdam
  De heer L. Lindhout, Velserbroek
  Mevrouw N. Rossum, Veenendaal
  De heer R. Schrauwen, Zwartewaal
  De heer Y. Schreuders, Zoetermeer
  De heer M. Smolders, Amsterdam
  De heer J. Spekman, Badhoevedorp
  De heer C. van Sprang, Oirschot
  De heer E. Sterk, Amsterdam
  De heer M. Versnel, Amsterdam
  De heer M. Vlieger, Amsterdam

  Terug

LID WORDEN