• Belichtershandboek verschijnt in december, bestuur, Zichtlijn 12, augustus 1990

  Het belichtershandboek staat nu al drie jaar op stapel en nog steeds worden we geconfronteerd met problemen waardoor publicatie moet worden uitgesteld. Alles leek er een half jaar geleden op, dat we op de komende ledenvergadering in september het boek aan de leden zouden kunnen aanbieden.

  Maar er is ook nu weer een kink in de kabel gekomen. Er rest het bestuur niet veel anders dan de inmiddels ongeduldig geworden belangstellenden daarvoor excuses aan te bieden.

  Wat er wel op de ledenvergadering getoond zal kunnen worden is het manuscript in zijn definitieve vorm. Hierna gaat het naar de drukker, waarna het nog ruim twee maanden zal duren voordat het kan verschijnen. U kunt het boek dus op of rond Sinterklaas verwachten.

  De kink in de kabel was deze keer een uitgever van een boek waaruit tekstdelen gebruikt waren. Een deel van de tekst moest daarom herschreven worden. Vervolgens trad het sneeuwbaleffect in werking, want andere testen sloten niet meer aan, en ondergingen hetzelfde lot. Nu is nagenoeg het hele boek door Hugo van Uum, daarin bijgestaan door Chris Lievaart, herzien. Welbeschouwd is het boek door deze herziening veel meer een Nederlands belichtershandboek geworden.

  Wij rekenen erop dat u begrip zult hebben voor dit uitstel. Gelukkig gaat het nu om slechts twee maanden, en niet twee jaar.

  Terug

LID WORDEN