• Draadloos wordt bedreigd, Jos van de Haterd, Zichtlijnen 121, november 2008

  Eindelijk initiatief voor belangenvereniging Het gaat iedereen treffen. Theater, televisie en radio, maar ook popfestivals, musicals en sportwedstrijden.

  Zonder draadloze verbindingen kunnen zangers, acteurs, journalisten, cameralieden, radioreporters, productieleiders en technici hun werk niet meer doen. Miljoenen mensen kijken en luisteren iedere dag naar de programma's en voorstellingen die deze hele industrie produceert. Maar de frequenties voor draadloze audio dreigen verkocht te worden aan de hoogste bieder. Na Engeland is ook in Nederland het initiatief genomen voor een belangenvereniging.

  Wereldwijd neemt de druk op de beschikbare frequenties toe. Behalve mobiele telefonie en digitale televisie zijn nu ook partijen als Apple, Microsoft en Google in de race voor frequenties. Een van de nieuwe toepassingen is vrije mobiele toegang tot internet, zonder tussenkomst van een provider. De overheid wil de frequenties graag verkopen aan de hoogste bieder. Het gaat om tientallen of zelfs honderden miljoenen euro's.
  Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken is bezig met de toewijzing van die frequenties. De gevolgen zijn dramatisch:
  - veel apparatuur zal op korte en middellange termijn onbruikbaar worden;
  - het beschikbare spectrum zal drastisch afnemen, want alles boven 790 MHz is straks niet meer bruikbaar en daar zit de meeste draadloze audio;
  - het enige kanaal met landelijke dekking (kanaal 63) verdwijnt;
  - invoering uiterlijk 2015 maar mogelijk al veel eerder. Zweden en Finland gaan al in 2009 van start.
  Heel Europa zit met dit probleem. In Engeland werd speciaal voor dit probleem de organisatie BEIRG opgericht. Met steun van de BBC tot Andrew Lloyd Webber werd hun stem in ieder geval gehoord. Hoe kan West End floreren zonder draadloze microfoons? Wat voor figuur slaat Engeland als er bij de Olympische Spelen in 2012 onvoldoende ruimte is om alles uit te zenden?

  Alles aan een touwtje
  In Nederland zijn naar schatting dagelijks 100.000 draadloze systemen operationeel in omgevingen als televisie en radio, musical en events, theaters en poppodia, festivals, sportwedstrijden en congressen. In deze hele industrie werken tienduizenden mensen. Maar behalve dat directe economische belang staan er ook grote sociale en culturele belangen op het spel. De vraag is of Economische Zaken zich gerealiseerd heeft welke omvang en impact het heeft als de ruimte voor draadloze audio wordt ingeperkt.
  'Bij Wit Licht van Marco Borsato deden wij het frequentiebeheer. Daar waren 85 zenders in gebruik voor draadloze microfoons, in-ear monitors en communicatie,' zegt Roland Mattijsen van Audio Electronics Mattijsen. 'Hoe gaan we straks zo'n show nog doen? Er hangt een donkere wolk boven de branche maar velen realiseren zich het niet. We moeten nu wat doen, anders zitten over pakweg vijf jaar alle microfoons weer aan een touwtje.' Dit voorjaar riep hij op tot zo breed mogelijke actie. Hetzelfde geluid kwam van Dré Klaassen die namens de fabrikant Audio-Technica bij een Europees overleg mag aanschuiven. 'Je moet nu actie ondernemen, want het is vijf voor twaalf,' zei hij tegen Gineke van Urk van Iemke Roos.

  Groep van twintig
  Intussen is een en ander gebeurd. Ongeveer veertig partijen waaronder grote gebruikers als Dutchview en Cinevideo hebben een brief aan EZ geschreven waarin zij grote zorg uiten over de voorgenomen plannen. En de eerste stappen zijn gezet om tot een belangenvereniging te komen naar het voorbeeld van BEIRG. Half oktober is een groep van twintig bij elkaar geweest, voornamelijk leveranciers en facilitaire bedrijven die de apparatuur verkopen en verhuren. Maar de bedoeling is uitdrukkelijk dat alle belanghebbenden, direct én indirect, in theater en televisie, het belang (h)erkennen en zich aansluiten. Iedereen kijkt dan natuurlijk naar Van den Ende. Stage Entertainment heeft al zijn interesse getoond en Gineke van Urk heeft zelfs begrepen dat Joop van den Ende bij EZ aan de bel heeft getrokken. Niettemin denken sommige producenten te gemakkelijk dat de technische jongens het wel zullen oplossen. 'Dat is een vergissing,' zegt Eric Rutten van TM Audio, 'die oplossing ligt op korte termijn absoluut niet in het verschiet.' Daarom vindt hij het juist zaak dat de sector met één stem spreekt. 'De plannen voor die nieuwe diensten liggen er en zijn niet tegen te houden. Maar we zullen de beleidsmakers duidelijk moeten vertellen hoe groot de consequenties zijn als ze geen rekening met ons houden en welke frequentieruimte wij nodig hebben.' Gineke van Urk verwacht dat de oprichting van de vereniging binnen enkele maanden een feit is.

  Reacties naar: draadloosbedreigd@aem.nl.

  Onbruikbare kanalen
  In de huidige situatie is onze industrie afhankelijk van de frequenties tussen 470 MHz en 862 MHz. Alleen kanaal 63 (806 - 813 MHz) geeft landelijke dekking voor draadloze microfoons. De kanalen 64, 65, 66, 67 en 69 worden gedeeld met DVB-T (digitale televisie) en zijn lokaal en regionaal in gebruik voor draadloze audio. Alles boven 790 MHz, dus al deze kanalen, zullen vrijwel zeker onbruikbaar worden op een termijn van twee tot zes jaar. Waar 40 of 50 frequenties naast elkaar nu nog mogelijk zijn - bij een evenement als de Musical Awards zelfs 120 - zou dat in de toekomst onmogelijk worden.

  Terug

LID WORDEN