• Van bouwput tot voorstelling, Bob Logger, Zichtlijnen 56, januari 1998

  De werkgroep Historie & Theorie van OISTAT-Nederland is voornemens om in 1998 een bijeenkomst te beleggen met theaterarchitecten, theaterconsulenten, theaterdirecteuren, decorontwerpers, regisseurs en theatertechnici, met als thema: van bouwput tot voorstelling.

  De bedoeling hiervan is de samenwerking tussen bouwers en gebruikers van de theaters ter discussie te stellen.

  Vooruitlopend op deze ontmoeting vragen wij leden (en niet-leden) van de VPT de ervaringen die zij met het (ver)bouwen van theaters hebben opgedaan, aan ons kenbaar te maken. Deze voorvallen zullen als uitgangspunt worden gebruikt voor de discussie en wellicht als materiaal dienen voor een begeleidende publicatie.

  Wij verzoeken u uw ervaringen met en meningen over theaters die de afgelopen twintig jaar ge- of verbouwd zijn, op te sturen naar:

  OISTAT-Nederland
  werkgroep Historie & Theorie
  Postbus 15172
  1001 MD Amsterdam
  fax 020-5277622

  Voor nadere inlichtingen:
  Bob Logger, tel. & fax 020-6719519.

  Bij voorbaat dank.

  Terug

LID WORDEN