• Bij het afscheid, J.G. Smit, Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 6, december 1981

  Bij het afscheid, J.G. Smit, Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 6, december 1981

  Ook Stam Tijdschriften BV en de betrokken medewerkers zien met leedwezen Podium & Techniek uit haar uitgavenpakket verdwijnen. Er is steeds een prettige samenwerking geweest in de redactieraad. Dat is geen ‘afscheidsfrase’, want ondergetekende heeft de begintijd van zeer nabij meegemaakt en hij kon dientengevolge mede de voldoening proven dat op het terrein van de technische kan van het toneel iets tot stand werd gebracht.

  Jammer dat dit soort – ook voor de uitgever – aardige produkten geteisterd wordt door onvoldoende aanwezige geldmiddelen. Aangezien de uitgever niet kan doorgaan met verlies nemen, ziet hij zich zoals in het geval van Podium & Techniek gedongen uit puur financiele omstandigheden de uitgave te staken.

  Wij van Stam hebben de bovenstaande woorden van de heer Schamhart zeer op prijs gesteld en we wensen hem, de redactieraad en de verenging alle succes toe bij de instandhouding en de mogelijk uitbreiding van Podium en Techniek.

  J.G. Smit
  (directeur Stam Tijdschriften)

  Terug

LID WORDEN