• Bijscholing SOTT, Frits van den Haspel, Zichtlijn 12, augustus 1990

  De SOTT gaat ondanks de perikelen rond de dagopleiding voor theatertechnici gewoon verder met de bijscholingscursus. Het tweede cursusjaar breekt voor de deelnemers, die inmiddels allen het eerste deel van het basispakket Elektrotechniek op zak hebben, binnen enkele weken alweer aan.

  Terwijl de meesten in juni examen deden over het tweede deel van dit pakket, moet een enkeling dit vóór het nieuwe cursusjaar nog afleggen. Eén deelnemer doet dit op het Nederlands Consulaat in Helsinki, hetgeen mogelijk is gemaakt door samenwerking tussen het betrokken gezelschap, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Dirksen Opleidingen. Men zou dus kunnen zeggen dat ook de SOTT “grensverleggend” bezig is.

  Lustrumviering
  Omdat de SOTT thans bezig is met haar vijfde cursus, zal in het komende jaar het lustrum gevierd worden, en wel op 12 november a.s. Allen die op een of andere wijze bij de SOTT betrokken zijn of zijn geweest, zijn van harte welkom op deze bijeenkomst: oud-deelnemers, -docenten en –bestuursleden, de toeleveringsbedrijven die regelmatig hulpvaardig optreden, en de organisaties die belang hebben bij geschoold personeel. Met de samenstelling van het programma voor deze dag is men nu druk bezig. In ieder geval wordt er een tentoonstelling van werk van oud-deelnemers opgezet in de Stadsschouwburg van Haarlem, alwaar de lustrumviering plaats zal vinden. Deze tentoonstelling zal enige weken blijven staan, zodat bezoekers van voorstellingen ook kennis kunnen maken met deze verworven vaardigheden. Het adres van de Stadsschouwburg is Wilsonsplein 23.

  Persconferentie
  Wanneer de inzet en moeite die een aantal mensen zich getroost om een dagopleiding voor theatertechnici te realiseren beloond wordt, vindt op deze dag ook een persconferentie plaats waarop de dagopleiding gepresenteerd wordt. Dan zal ook de wervingsfolder aan belangstellenden worden uitgereikt en verzonden. Hiernaast wordt ook de inschrijving voor de bijscholingscursus 1991-1993 geopend. In het volgende nummer van Zichtlijn treft u dit inschrijfformulier ook aan.

  Elektrotechniek
  Mensen die op dit moment weinig of geen kennis hebben van elektrotechniek worden geadviseerd nu reeds te starten met de lespakketten van Dirksen Opleidingen, opdat zij tijdens de bijscholingscursus zelf minder zwaar belast zijn met huiswerk. Met Dirksen Opleidingen bestaat een afspraak over mogelijke korting voor mensen die op advies van de SOTT deze cursus volgen.

  Hydrauliek-pneumatiek
  Aan het huidige vakkenpakket van de bijscholingscursus zal vanaf het komende jaar het onderdeel Hydrauliek en Pneumatiek worden toegevoegd, in dit geval ook weer onder begeleiding van Dirksen Opleidingen. Dit zal een aanzienlijk grotere claim leggen op zowel de vrije tijd als de creativiteit van de deelnemers. Wij wensen hen daar veel sterkte mee.

  Terug

LID WORDEN