• De etiquette van de geluidsplek, Jos van de Haterd, Zichtlijnen 130, mei 2010

    Argumenten en alternatieven voor geluidstechniek in de zaal

    In het theater hebben bezoekers nogal eens last van de geluidstechniek midden in de zaal. Moet die technicus daar nu echt zitten? Kan het ook anders? Begin maart organiseerde Huub Huikeshoven (Theateradvies bv) een rondetafelgesprek met de Werkgroep Geluid van de VPT. De geluidstechnici staken de hand in eigen boezem. Maar ook de ontvangende theaters kunnen veel meer doen. 'Er is een cultuuromslag nodig.' 

    Download

    Terug

LID WORDEN