• De zusterbladen, Dhian Siang Lie, Nieuwsbrief 6, augustus 1989

  Zusterbladen

  Cue International, mei/juni 1989, nr. 59
  Deze keer aandacht voor Pierre Guffroy, ontwerper van filmdecors (o.a. Tess), Sven Nykvist, cameraman van o.a. 22 films van Ingmar Bergman, Richard Hudson, winnaar van de Engelse Laurence Olivier Award for Designer of the Year 1988, en Mark Henderson, een lichtontwerper van de jongste generatie.
  Film staat voor de meesten van ons wat verder weg, maar aandachtig lezen laat zien dat er beslist overeenkomsten met theaterwerk zijn. Richard Hudson is een ontwerper die het vak in de operapraktijk geleerd heeft, maar zeer succesvol in de toneelwereld bleek. Interessant, omdat het tegenovergestelde meer lijkt voor te komen. Mark Henderson ‘verrast’ met de uitspraak dat hij productieweken van elke dag 14 uur werken niet leuk vindt, maar dat zijn vriendin hem begrijpt.
  Cue vertelt verder de ontstaansgeschiedenis van de firma Zero 88: zeer bekend in de rockwereld om zijn lichtapparatuur. Een artikel over een Londens theaterkostuumverhuurbedrijf dat zijn vleugels naar en in de Verenigde Staten heeft uitgeslagen maakt dit nummer tot een schotel ‘tutti frutti’!

  Theatre Crafts, mei 1989, nr. 5
  Een zeer interessant themanummer voor Nederlandse theatertechnici die bestaan bij de gratie van het reizen. Er wordt beschreven hoe Amerikaanse theatergezelschappen het reizen n Europa ervaren. Gevolgd zijn o.a. de tournees van The American Repertory Theatre naar Madrid, de musical Sophisticated Ladies naar Rusland, The Joffrey Ballet naar Wenen, de opera Nixon in China naar Edinburgh, The Wooster Group naar het Mickery-theater in Amsterdam en zo meer. Velen van ons zullen zachtjes glimlachen als bij een feest der herkenning en wij allen kunnen trots zijn als Nederland genoemd wordt als één van de favoriete ‘presentors’, o.a. vanwege de hulp, medewerking en flexibiliteit van de theatertechnici.

  Sightline, april 1989, nr. 2
  De ondertitel van dit Engelse blad is: The Journal of Theatre technology and Design. Het is een officiële kwartaaluitgave van de Association of British Theatre Technicians (ABTT), de echte zustervereniging van de VPT. Helaas ontvangen wij dit blad nog niet regelmatig, maar dat zal zeker veranderen. Het blad ziet er goed verzorgd uit, met een kleurenomslag, goed voorzien van illustratiemateriaal en inhoudelijk zeker de moeite van het lezen waard, als is enige kennis van de theatersituatie in Engeland wel noodzakelijk.
  Typisch is bijvoorbeeld het verschijnsel ‘seaside theatre’, alleen functionerend gedurende het badseizoen in de zomer. Sightline beschrijft drie voorbeelden hiervan.
  Interessant is een artikel van Bob Anderson, waarin hij problemen in de Britse theaterwereld beschrijft rond de wettelijke invoering van het internationaal erkende ‘UIT’je in de vorm van het rennende mannetje. Zou dat voor Nederland ook aan de orde komen? Architectonische verlichting komt aan de orde in de beschrijving van de verlichting van het bekende Londense musical-theater The Palace. Prettig geschreven is een gesprek met de drukbezette ontwerper Mark Thompson. Uit zijn carrière blijkt dat de praktijk nog altijd de beste leermeester is. Zeer boeiend is om te lezen dat in het Royal Opera House voor geïnteresseerde amateurs weekend opera-workshops georganiseerd worden, waarin ook de techniek door niet-vakmensen verzorgd wordt. Een beschrijving van de collectie theaterbouwtekeningen van het Theatermuseum in Londen, een verhaal van de production manager van Lloyd Webber’s musicalproductie over de hele wereld en een recensie van het kapitale boek Theatre Technology van George Izenour complementeren dit ‘rijke’ blad.

  Bühnentechnische Rundschau, juni 1989, Heft 3
  Wie heeft niet gehoord van de Lloyd Webber-musical Starlight Express en de superproductie daarvan in Bochum? Een rijk geïllustreerde beschrijving van de belangrijkste mechanische decoronderdelen in dit nummer. Nog meer machinerie: een nieuwe onder- en bovenmachinerie voor het Staatstheater in Stuttgart. Wie ooit in dat oude theater – de toneelliften stammen nog uit 1912 – geweest is, zal begrijpen wat een klus dat geweest moet zijn. Wie in het herfstnummer van 1988 van Theatre Design & Technology de redevoering van Robert Fitzpatrick, president van Euro Disneyland in aanbouw in Parijs, niet in het Engels gelezen heeft, kan dat nu in het Duits doen. Titel: ‘Seid realistisch – fordert das Unmögliche’. Verder een beschrijving van een nieuwe tv-studiobelichtingsinstallatie met geheel geautomatiseerde schijnwerpers. In dit nummer is nog een redevoering opgenomen en wel van Ned A. Bowman voor het USITT-congres van 1986, onder de titel: Was wäre, wenn…? De inhoud ervan lijkt me een must voor alle leden van de Vereniging voor Podiumtechnologie. Kennelijk vond de BTR dat ook voor haar leden. Tot slot een beschrijving hoe in Toronto, Canada een industrieel koelgebouw omgetoverd werd tot een interessant cultureel centrum.

  Terug

LID WORDEN