• Een virtueel theaterplein, Eric de Ruijter, Zichtlijnen 72, september 2000

  De website van Zichtlijnen (www.zichtlijnen.nl) is alweer een paar jaar geleden gerenoveerd. In de huidige opzet is het mogelijk het archief te raadplegen, het bestand van Wie is wie in te zien, via links relevante website te bezoeken, ingezonden brieven te sturen of overtollige appratuur zonder commercieel oogmerk te koop aan te bieden.

  Het ideaalbeeld reikt echter verder: waar het gebruik van de website destijds vooral bedoeld was om een verlengstuk  van het blad te zijn, is zo langzamerhand de behoefte ontstaan om het gebruik vooral interactiever te laten zijn en om meer en andere activiteiten via de website aan te bieden dan het tonen van al bestaande informatie.

  Zichtlijnen heeft kortom de ambitie om de website te gaan professionaliseren. Wat betreft de uitstraling en inhoud voldoet deze niet meer aan de eisen. Het plan dat Zichtlijnen heeft opgevat komt neer op een site waarin zoveel mogelijk belangrijke informatie uit de professionele theaterwereld zo overzichtelijk mogelijk wordt aangeboden.

  Het idee is om de site te organiseren (en vorm te geven) als een soort plein, waaraan allerlei functies (in de vorm van ‘gebouwen’) zijn verbonden. Dit theaterplein zou in de vorm van links begrensd kunnen worden door voor het vakgebied relevante verenigingssites van onder meer de VPT, VSCD, VNT en VVT. Maar ook gebouwen met theatertechnische bedrijven, het Theaterinstituut, de Arbeidsinspectie en de commissie VGWt zijn essentieel voor het functioneren van de site.

  Al deze organisaties zijn in de gekozen gebouwen-opzet autonoom: zodra de bezoeker de deur is binnengegaan blijven zij volledig verantwoordelijk voor hun eigen site.

  Anders dan in de meeste grote steden is het uitdrukkelijk de bedoeling om ieder gebouw vol te hengen met specifieke, op activiteiten of informatie gerichte ‘reclame’. Om het bezoek extra aantrekkelijk te maken zou er met deze pleinbewoners afspraken gemaakt kunnen worden over de mogelijkheden om bijzondere gegevens, informatie of software te kunnen downloaden.

  Kiosken
  Op het plein zelf (in de ‘kiosken’) zal Zichtlijnen actief worden. Het is de bedoeling om dit plein het podium te laten zijn voor discussie, interactieve informatieverstrekking over bijvoorbeeld Arbo, cao en andere actuele zaken betreffende het vakgebied.

  Een van de belangrijkste pijlers van de site moet de vacaturebank worden. De bedoeling is om zo actueel mogelijk allerlei personeelsadvertenties aan te bieden als service voor de bezoeker van de site. Tegen een redelijke vergoeding kunnen aanbieders vacatures plaatsen met links naar de eigen site, zodat geïnteresseerden onmiddellijk contact kunnen opnemen.

  Daarnaast denken wij ook aan een speciale kiosk waar in bijvoorbeeld de beste oplossingen voor theatertechnische problemen uitgewisseld kunnen worden of een kiosk waar men software (gratis) kan aanbieden en downloaden.

  Vanaf het plein zou het mogelijk moeten zijn om specifieke vragen op het gebied van werkgevers- en werknemerszaken per email direct te stellen aan de webredactie. Deze zal dan snel de vraag doorspelen aan de bij de site betrokken organisaties en vervolgens het antwoord direct naar de vragensteller mailen of publiceren op de site.

  In grote mate hangt de kwaliteit van de site af van de inbreng van de bezoeker. Om de betrokkenheid te vergroten komt er een chatbox om te discussiëren over hete hangijzers en een rubriek waarin problemen en oplossingen over theatertechnische maak ook organisatorische en zakelijke kwesties door een ieder ingediend kunnen worden. Het archief van Zichtlijn zal ook grondig gecatalogiseerd worden, zodat het mogelijk wordt om op thema en onderwerp ook een serie artikelen op te zoeken. Bijvoorbeeld alle artikelen over hijsen van Rinus Bakker, of alle bijdragen van Niko Bovenberg, of alles wat er geschreven is over de trekkenwanden zou zonder veel zoeken op het scherm te krijgen moeten zijn.

  Op deze manier ontstaat er naast het blad een aanvullend podium. Door de verwachte wisselwerking tussen blad en site, zal het blad in staat zijn actuele onderwerpen uit het veld snel op te pikken en uit te werken en zal er op de site de mogelijkheid bestaan om te communiceren over onderwerpen uit het blad. Daarnaast is de site bij uitstek ook een middel om nu nog versnipperde informatie van diverse organisaties te bundelen en overzichtelijk aan te bieden aan de specifieke doelgroepen.

  Voor de ontwikkeling en het bijhouden van de site zal Zichtlijnen een webmaster/redacteur zoeken. Voor de praktische en financiële realisatie van het plan is de steun van de in Zichtlijnen participerende verenigingen onontbeerlijk. Afhankelijk van de verdere invulling staan VPT en VNT positief tegenover het plan. Met andere mogelijke belangstellenden worden nog gesprekken gevoerd. Mocht dit een positief resultaat  opleveren dan is de verwachting dat de vernieuwde site tegen de winter van 2000 operationeel zal ziijn.

  Terug

LID WORDEN