• In april bijeenkomst over brandweerzaken, W. Atsma, Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 6, december 1981

  In april bijeenkomst over brandweerzaken, W. Atsma, Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 6, december 1981

  Bij deze laatste uitgave van ons tijdschrift door Stam is het nodig leden en ook abonnees op enkele zaken te attenderen.

  Alle aanmeldingen van leden en abonnees moeten gebeuren bij het secretariaat van de verenging (Van Speijkstraat 177 III, 1057 GZ Amsterdam). Voor adreswijzigingen en verdere zaken omtrent P & T moet u aan hetzelfde adres zijn.

  In de laatste bestuursvergadering is afgesproken om eind van dit jaar of begin 1982 per brief mededingen te doen omtrent de verschijning van P & T in het komende jaar.

  Bij het opmaken van de balans van onze manifestatie in augustus bleken er 34 nieuwe aanmeldingen voor het lidmaatschap te zijn. Er bleken ook weer abonnees te zijn die in de veronderstelling waren lid te zijn. Indien u geen vergaderstukken heeft ontvangen, dan bent u waarschijnlijk abonnee en geen lid. Met enkelen van u heb ik die zaak inmiddels al opgenomen en dit wordt met ingang van 1982 geregeld.

  Ik hoop in het volgende nummer van P & T of in de eerder genoemde brief, wat definitief te kunnen zeggen over de werkgroep die het bestuur moet adviseren over de wijze, waarop de vereniging van nu kan zijn bij het tot stand komen van theater nieuw- en verbouwplannen.

  Er zijn trouwens nog enkele zaken in de ledenvergadering aan de orde geweest die informatie vanuit het bestuur nodig maken. De eerdergenoemde brief biedt daar een goede mogelijkheid voor.

  Inmiddels is het bestuur bezig met de organisatie van een bijeenkomst, die omstreeks april 1982 zal plaatsvinden. Gedacht wordt aan een dag over brandweerzaken en op welke wijze ontwerpers en technici daarmee moeten en zouden willen omgaan. Als plaats van samenkomst is gedacht aan ’s-Hertogenbosch.

  Naast deze op korte termijn plaatsvindende bijeenkomst worden alweer plannen beraamd voor ons congres in 1983. Afgezien van wat het bestuur ondertussen overweegt, is het misschien goed dat leden die iets menen aan te kunnen dragen dat van belang kan zijn voor een dergelijke manifestatie, dat nu of binnenkort doen.

  Tot besluit dan een klein weemoed bij het afbreken van de relaties met onze huidige uitgever. Als bestuur hebben wij gemeend op deze wijze te moeten handelen en ik sta daar zeker achter. Alleen het verbreken van banden doet altijd wel ergens een beetje pijn en dat voel ik ook, nu de redactiesecretaris niet meer zal bellen om dit bescheiden verhaal op tijd binnen te krijgen.

   

  Terug

LID WORDEN