• Inhoud Podium, jaargang 1, nummer 1, mei 1983

  Inhoud Podium, jaargang 1, nummer 1, mei 1983

  Podium jaargang 1 nummer 1 1983

  Inhoud

  Start (pg. 3)
  Na een jaar voorbereiding ligt nu het eerste nummer voor u van ‘Podium: voor podium en theater’. Voor uitgeverij AV Press in Nijmegen een logische aanvullingen op het bestaande bladenpakket met titels als AV Magazine, Close Up, VideoMarkt, Prof Audio Directory en SoundCheck. Immers, ook de mensen op en achter…

  Holland Festival 1983: Japanse kunst als rode draad door Freek van Duijn (pg. 5)
  Het Holland Festival bestaat dit jaar uit een aantal sub-festivals. Het Rotterdams Theater Festival, het Heiner Müller Festival in Den Haag en het Festival van de Oude Muziek in Utrecht maken er deel van uit. De belangrijkste rode draad door het programma is de Japanse kunst. Japanse muziek, theater, dans…

  "De scheiding van Figaro": Inventieve oplossing geluidstechniek door Jan Middendorp (pg. 6)
  De jongste productie van Toneelgroep Baal, De scheiding van Figaro, is net als het veelgeprezen Leedvermaak een muziektheaterstuk dat op maat is gemaakt voor de grote zaal van Frascati, Baals eigen theater. De bijzondere opstelling, waarbij het publiek plaatsneemt op tribunes aan weerszijden van een podium van steigers, zorgde voor…

  Point of view (1): een project van Jeffrey Shaw (pg. 12)
  In het Mickery Theater in Amsterdam is een experiment te bezichtigen geweest, dat te omschrijven val als computer figurentheater. In het project wordt alleen gebruik gemaakt van apparatuur. Er zijn geen acteurs, er is geen bühne. De bediener van de apparatuur en dat is zoals uit afbeelding 1 blijkt een…

  Achtergrond: “Interface” vergemakkelijkt bediening lichtregelinstallatie (pg. 13)
  Zoals ook op de theatertechnische dag “Belichters Experimenteren” bleek, is de veranderende belichtingspraktijk in Nederland er de oorzaak van, dat lichttechnische inrichting van de diverse theaters niet meer aansluit bij de lichttechnische eisen van de gezelschappen. De consequentie van deze situatie is dat de gezelschappen het soms noodzakelijk vinden om…

  "Wij zijn getekend door zorgen“ (pg. 14)
  Bij het ministerie van WVC (Werkgelegenheid, Volksgezondheid en Cultuur) is in voorbereiding, de bekostigingsregeling voor de kunstbedrijven: de toneel-, opera-, mime-, balletgezelschappen en orkesten. Deze bekostigingsmaatregeling kan grote consequenties hebben voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van deze bedrijven. Reden voor de redactie te gaan praten met…

  Reacties werkgevers en werknemers (pg. 16)
  De redactie heeft het Werkgeversoverleg Podiumkunsten (WOP) en de Kunstenbond FNV gevraagd te reageren op het interview met Serlie en Knopper. Er werd gesproken met de WOP-voorzitter Hans van Westreenen, de VNT-directeur Berend-Jan Langenberg en daarnaast was er telefonisch contact met Hans Boswinkel, de voorzitter van de Kunstenbond FNV. WOP. …

  Nieuwe cursus start op 1 september (pg. 21)
  Op 1 september a.s. gaat de nieuwe tweejarige Technische Theater Cursus van start. Een groep van twaalf cursisten zal zich één dag per week gaan bijscholen op theatertechnisch gebied. De VNT (Vereniging van Nederlandse Toneelgezelschappen) heeft een financiële bijdrage geleverd. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties is eveneens om een…

  Hydrauliek (pg. 21)
  Relatief gezien wordt er in het theater bijzonder weinig gebruik gemaakt van hydrauliek, terwijl dit toch een zeer nauwkeurig beheersbare, krachtige, betrouwbare en energiezuinige krachtbron is. De industrie levert standaard tientallen componenten die zo toegepast kunnen worden in het theater. Het probleem is echter meestal om bij de toeleverancier mensen…

  Opleiding muziekregistratie (pg. 21)
  Op 1 augustus begint het Koninklijk Conservatorium in Den Haag een nieuwe opleiding. Het betreft een vierjarige cursus muziekregistratie. Studenten krijgen zowel een muzikale als geluidstechnische opleiding. Na het behalen van het diploma kunnen ze werkzaam worden in theaters en schouwburgen, in de grammofoonplatenindustrie, de omroep, elektroakoestische adviesbureaus en in…

  OISTT Agenda (pg. 21)
  13 juni-5 juli: Praque Quadrennial ’83 in Praag. Vierjaarlijkse internationale tentoonstelling van decorontwerpen en theaterarchitectuur. 13-17 juni: klein OISTT-congres in Praag, bijeenkomst executief comité, programmacommissie en alle gespecialiseerde commissies. Colloquium: het theater vandaag en morgen. Tweede en laatste deel van de internationale competitie “Een theater voor groepen op tournee” met…

  Colofon

  Podium: voor podium en theater
  Vakuitgave voor Podiumtechniek en Theatermanagement

  Een uitgave van uitgeversmaatschappij AV PRESS BV
  Sint Annastraat 175, Postbus 1568, 6501 BN Nijmegen

  Uitgever:
  H. Brinkman

  Redaktie:
  Bert Jongen (adj.-hoofdredacteur)
  Fred Verwey (bureauredaktie)
  Sjoerd Schamhart (voorzitter redaktiecommissie)
  Freek van Duijn
  Chris Lievaart
  Frans van der Veen

  Medewerkers:
  Tom Diederich, Jan Middendorp, Hans Wolff

  Vormgeving:
  Fred Verwey

  Exploitatie:
  Peter Daniëls (commercieel manager)
  Jerrie Nillessen

  Advertentietarieven:
  Op aanvraag. Geldig tarief d.d. 1.3.1983.

  Abonnementen:
  Th.W.M. Ebbing (oplage management)
  Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 31 december en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee zich uiterlijk twee maanden voor de eerstvolgende betaaldatum schriftelijk opzegt.

  Abonnement:
  Per jaar f 87,50. Podium verschijnt zes maal per jaar.
  Postgiro: 2653735, F. van Lanschot Bankiers: 225931362.

  Copyrights
  Podium is tevens orgaan van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Het auteursrecht op dit tijdschrift en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.
  Het verlenen van toestemming om publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor copiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gecopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

   

  Terug

LID WORDEN