• Inhoud Podium, jaargang 1, nummer 4, december 1983

  Inhoud Podium, jaargang 1, nummer 4, december 1983

  Podium, jaargang 1, nummer 4Inhoud

  Vakmanschap door de redactie (pg. 3)
  In dit nummer van Podium besteedt de redactie de nodige aandacht aan architectuur. Enerzijds door een uitgebreid artikel over het Bayreuth Festspielhaus, anderzijds door de ingrijpende verbouwing van het Cultureel Centrum in Sittard te belichten. Verder in dit nummer aandacht voor de lichttechnieken bij de stukken van Stichting Orkater. In…

  Stichting Orkater belicht door Freek van Duijn (pg. 6)
  Sinds Hauser Orkater, na het programma “Zie de mannen vallen”, zichzelf opsplitste in twee produktiegroepen (de Mexicaanse Hond en de Horde) is onder de paraplu van stichting Orkater het afgelopen jaar een stroom van kleinezaalprodukties gemaakt. In allerlei samenstellingen hebben de ex-leden van Hauser voorstellingen gemaakt zoals 30 Man, de…

  Het Bayreuth Festspielhaus door Peter Eversman (pg. 10)
  De naam Richard Wagner is honderd jaar na zijn dood, nog altijd goed voor het oproepen van hevige controverses. Toch zullen maar weinig mensen bij het horen ervan denken aan een hervormer op het gebied van operabouw. Niettemin leidden de ideeën van de componist over het ensceneren van zijn opera’s…

  Computer en theater (deel II) door Freek van Duijn (pg. 16)
  Het in het oktobernummer van Podium beschreven kassa-automatiseringstraject van de Grote Steden, is door de manier waarop het van een computer gebruik maakt, te vergelijken met een computergestuurde lichtregelinstallatie. Op basis van een analyse van het probleem (kaartverkoop, lichtregeling), wordt software ontwikkeld, die de gewenste input en output via een…

  Engelse & Duitse vakbladen door Hans Wolff (pg. 21)
  Mogelijk onder invloed van de voorbije zomermaanden, mogelijk ook door de algemeen gevoelde malaise in het theater zijn de vakbladen van de afgelopen maanden nogal mager van inhoud. Met name CUE, dat na het verdwijnen van TABS een aantal jaren geleden een enthousiaste start maakte, begint langzamerhand nogal onaantrekkelijk te…

  Cultureel Centrum Sittard in recordtijd verbouwd (pg. 22)
  In het weekeinde van 22 en 23 januari 1983 kon het publiek uit de regio Sittard wederom gebruik maken van hun Cultureel Centrum. Gedurende een klein half jaar moest men genoegen nemen met alternatieve voorstellingen elders in de regio, aangezien het Sittardse Culturele Centrum een indrukwekkende renovatie onderging. De Sittardse…

  Commentaar door Freek van Duijn en Frits van den Haspel (pg. 25)
  Iedere nieuwbouw of verbouw kent zijn budgettaire beperkingen. Consequentie van deze beperkingen is dat er keuzes gemaakt moeten worden wat wel en wat niet aangepakt zal worden en in welke mate deze verbetering of vernieuwing op het budget mag drukken. De kennis en kwaliteit van de interne en externe adviseurs…

  Orkeststoel (pg. 25)
  VSF Objektenmeubelen BV te Hedel heeft in samenwerking met het Brabants Orkest een fraaie handzame en stapelbare orkeststoel ontworpen. Door een eenvoudige handbeweging is de zitting traploos te verstellen van horizontaal tot een negatieve zithoek. Hierdoor is de stoel uitstekend geschikt voor zowel blazers als strijkers. Prijs: f. 138,- (excl. …

  Stageblokken (pg. 25)
  Audio Engineering Nederland maakt melding van een nieuwe serie stageblokken. Model AE 36 is een compacte, uit 2 mm staalplaat opgebouwde unit. Alle kastdelen zijn afzonderlijk afneembaar en een aparte chassisplaat geeft de mogelijkheid om elektronische schakelingen, zoals een phantomvoeding, in te bouwen. 10 mm dikke beugels beschermen de multiconnector(s). …

  Studiedag veiligheid Kampen door Janus Franken (pg. 27)
  In Kampen werd op maandag 28 november door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties in Nederland een studie/informatiedag gehouden met als onderwerp de veiligheid in het theaterbedrijf. Gastheer was de directeur van de Stadsgehoorzaal, de heer Hans Smit, die meer dan honderd belangstellenden kon begroeten. Een goede opkomst, gezien het…

  Het nieuwe bestuur in functie (pg. 27)
  Voor de eerste keer kwam het nieuwe bestuur op 13 oktober bij elkaar en één van de eerste zaken die aan de orde kwamen was het verdelen van drie functies. Meestal staat niemand te trappelen om een functie op te pakken. Nu ook niet meer uw nieuwe secretaris is Bert…

  Avenement ’84 op 7-8 mei in Jaarbeurs Utrecht (pg. 27)
  Op maandag 7 en dinsdag 8 mei 1984 wordt er in het Beatrixgebouw van de Utrechtse Jaarbeurs het Avenement ’84 gehouden. Voor het eerst wordt er een congres en expositie gehouden op het brede audiovisuele vlak. Uitgangspunt van het Avenement ’84 is de combinatie van congres, seminars, workshops en expositie. …

  Tweede cursus theatertechnici van start door Frits van den Haspel (pg. 29)
  Tweede cursus voor theatertechnici van start gegaan. Dankzij de vasthoudendheid en het optimisme van bestuur en studieleiding van de Stichting Opleiding Theatertechnici is er in september j.l. een tweede tweejarige cursus van start gegaan. Na beëindiging van deze tweede cursus zal er, zo is het streven, een derde volgen. Belangstellenden…

  De decorbouwer: “De aankleding is je visitekaartje” door Hans Olink (pg. 32)
  Decorbouwers in hart en nieren. Ze zijn er nog: ambachtslieden die een belangrijke bijdrage leveren aan de vervolmaking van het toneelbeeld. In eendrachtige samenwerking vervaardigen zij de decors: timmerlieden en schilders. Een interview met Gerard Martens en Wim van Hemert, die de leiding hebben van respectievelijk de timmer- en schilderafdeling…

  Colofon

  Podium: voor podium en theater
  Vakuitgave voor Podiumtechniek en Theatermanagement

  Een uitgave van uitgeversmaatschappij AV PRESS BV
  Sint Annastraat 175, Postbus 1568, 6501 BN Nijmegen, tel. 080-230244.

  Uitgever:
  H. Brinkman

  Redaktie:
  Bert Jongen (adj.-hoofdredacteur)
  Fred Verwey (bureauredaktie)
  Sjoerd Schamhart (voorzitter redaktiecommissie)
  Freek van Duijn
  Chris Lievaart
  Frans van der Veen

  Medewerkers:
  Tom Diederich, Jan Middendorp, Hans Wolff

  Vormgeving:
  Fred Verwey

  Exploitatie:
  Peter Daniëls (commercieel manager)
  Heko van Dam

  Advertentietarieven:
  Op aanvraag. Geldig tarief d.d. 1.3.1983.

  Abonnementen:
  Th.W.M. Ebbing (oplage management)
  Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 31 december en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee zich uiterlijk twee maanden voor de eerstvolgende betaaldatum schriftelijk opzegt.

  Abonnement:
  Per jaar f 87,50. Podium verschijnt zes maal per jaar.
  Postgiro: 2653735, F. van Lanschot Bankiers: 225931362.

  Copyrights
  Podium is het orgaan van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Het auteursrecht op dit tijdschrift en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.
  Het verlenen van toestemming om publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor copiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gecopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

  Terug

LID WORDEN