• Inhoud Podium, jaargang 2, nummer 1, januari/februari 1984

  Inhoud Podium, jaargang 2, nummer 1, januari/februari 1984

  Podium, jaargang 2, nummer 1, 1984Inhoud

  Nieuwe ideeën door de redactie (pg. 3)
  De redactie van Podium is constant op zoek om in haar kolommen onder meer interessante technische aspecten van producties te melden zoals in dit nummer de voorstelling ‘Troev’ van Jozef van den Berg. Tijdens de redactievergaderingen wordt een inventarisatie gemaakt van de lopende producties en de technische aspecten van de…

  De technische vindingrijkheid in de productie “Troev” door Renske Heddema (pg. 6)
  Toen Jozef van den Berg in 1971 als poppenspeler begon, bestond zijn technische outillage uit een plunjezak vol hout en drie koffers gevuld met lappen. Inmiddels heeft het rondreizend poppentheater van Van den Berg zich ontwikkeld tot een volwassen theaterbedrijf, waarmee grote zalen in binnen- en buitenland worden bespeeld. Vanzelfsprekend…

  Luchtkussentechniek: onbekend fenomeen in de theaterwereld door Fred Verwey (pg. 12)
  Veel van de theaters zijn aan het veranderen. Hadden we voorheen altijd een vaste plaats voor de tribunes en het podium in de gebruikelijke terrasvorm, nu moet het ook mogelijk zijn dat de zaal totaal anders ingericht wordt. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat het podium in het…

  Computer en theater (deel III) door Freek van Duijn (pg. 14)
  Een jaar of wat geleden moest besloten worden welke computergestuurde lichtinstallatie aangeschaft moest worden voor een schouwburg. Bij een demonstratie van zo’n lichtcomputer riep één van de betrokken technici: “Kan ik met dat apparaat ook schaken?” Alle aanwezigen vonden dit een uiterst geestige maar overigens weinig relevante opmerking. Zij waren…

  Veel aandacht voor lichtontwerpen door Hans Wolff (pg. 17)
  Lighting Dimensions (sept./okt.) opent met de rubriek van Lee Watson, die door middel van een sterrensysteem zijn oordeel geeft over het lichtontwerp en het spel van een aantal Broadway producties. Een nogal betweterige man die zichzelf beschouwt als de nestor en het geweten van belichtend Amerika. Veel aardiger is de…

  Eervolle vermelding Broek en Bakema voor ontwerp Opera de la Bastille door Chris Lievaart (pg. 18)
  In het tweede nummer van de eerste jaargang van Podium werd geschreven over het programma van eisen dat ten grondslag ligt aan de bouw van de nieuwe Parijse opera. In september vorig jaar werden uit de inzendingen drie opdrachten verstrekt: aan Sen Kee Rocco Yim (Hongkong), Dan Munteanu (Frankrijk) en…

  Het LAK Theater door Freek van Duijn (pg. 19)
  De kans dat er de komende jaren een nieuw, modern ingericht klein theater gebouwd zal worden, is uiterst gering. Alleen al in die zin is het LAK theater een uniek gebouw. Het LAK theater is onderdeel van het Leids Academisch Kunstcentrum, welke organisatie op zich weer deel uitmaakt van de…

  Coemar spots bij Stage (pg. 21)
  Stage komt met een nieuwe serie spots op de markt van het merk Coemar. Twee van deze spots lichten we er uit. De Solar 300/500/650 is een professionele theaterspot met een regelbare lichtbundel (spot-flood). De spot is geschikt voor 650 en 1000 W halogeenlampen en leverbaar met paraboollens, fresnel lens…

  Universele steekwagen (pg. 19)
  N. Aarnoudse B.V. levert een aluminium steekwagen waarop twee losse hulpstukken te monteren zijn voor het verrijden van stoelen en tafels. De hulpstukken zijn gemakkelijk afneembaar, waardoor de steekwagen voor universeel gebruik geschikt is, onder andere voor het verrijden van dozen, kisten, kratten, stapelbare stoelen en tafels. De steekwagen is…

  Schijnwerper tekenschabloon (pg. 19)
  Nieuw van ADB is heen tekenschabloon. Hierop staan alle schijnwerpersymbolen volgens DIN 15560. De symbolen zijn op schaal 1:100, 1:50 en een vrije tussenschaal. Verder zijn op het schabloon op beide schalen de invalshoeken 30⁰ en 45⁰ aangegeven alsmede de hoogtelijnen voor zittende en staande personen. De prijs bedraagt f…

  Willem Sutherland: “De tachtiger jaren zijn interessant omdat zaken spaak lopen” door Hans Olink (pg. 24)
  In 1946 werd de Rijksschouwburgcommissie ingesteld. Er viel het nodige te bouwen, ook schouwburgen. Nu, in 1984, adviseert ze nog steeds, “desgevraagd en uit eigener beweging”, zij het dat door de slinkende middelen het accent meer ligt op de verbouw. Een interview met de secretaris van deze commissie, die landelijke…

  Veiligheidsdag door W. Atsma (pg. 29)
  Uit enkele telefoongesprekken met leden is gebleken dat er nog misverstanden bestaan ten aanzien van het lidmaatschap van de Vereniging en het ontvangen van ons blad Podium. Het is zo, dat iedereen die lid is van de vereniging het blad ontvangt. In 1984 betaalt hij of zij daarvoor een contributie…

  Nieuwe Filters voor NOS (pg. 29)
  Lee filters heeft haar pakket van 87 ontbrandbare filters verrijkt met een extra. Dit in samenwerking met de NOS. Het kleurnummer is 135 en heet, deep golden amber. De NOS koos voor Lee filters door haar kleurkonstantheid bij nalevering en snelle levering. Naast de beschikbare 88 ontbrandbare filters zijn er…

  Werk (pg. 29)
  Belichter/ontwerper met drie jaar ervaring en (in) opleiding zoekt werk bij dans-, mime-, (muziek)theatergroep en dergelijke. Free-lance, vast of eventueel part-time. Han Ellenbroek, tel. 030-333118.

  “Theaters en Concertzalen in Nederland” verschenen (pg. 29)
  Op donderdag 19 januari jongstleden kon Minister Brinkman van W.V.C. in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de vierdelige uitgave “Theaters en Concertzalen in Nederland”. Dit vierdelige boekwerk is een uitgave van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties in Nederland. Het is een…

  Ruim 27 miljoen voor bouwprojecten podiumkunsten (pg. 29)
  Het ministerie van WVC stelt de komende twee jaar in totaal 100 miljoen gulden ter beschikking voor bouwprojecten op het gebied van sport, monumentenzorg en podiumkunsten. In de sfeer van de podiumkunsten zal een totaalbedrag van 27.55 miljoen gulden ter beschikking worden gesteld. Voorwaarde bij de selectie is onder meer…

  Colofon

  Podium: voor podium en theater
  Vakuitgave voor Podiumtechniek en Theatermanagement

  Een uitgave van uitgeversmaatschappij AV PRESS BV
  Sint Annastraat 175, Postbus 1568, 6501 BN Nijmegen, tel. 080-230244.

  Uitgever:
  H. Brinkman

  Redaktie:
  Bert Jongen (adj.-hoofdredacteur)
  Fred Verwey (bureauredaktie)
  Sjoerd Schamhart (voorzitter redaktiecommissie)
  Freek van Duijn
  Chris Lievaart
  Frans van der Veen

  Medewerkers:
  Tom Diederich, Jan Middendorp, Hans Wolff

  Vormgeving:
  Fred Verwey

  Exploitatie:
  Peter Daniëls (commercieel manager)
  Heko van Dam

  Advertentietarieven:
  Op aanvraag. Geldig tarief d.d. 1.3.1983.

  Abonnementen:
  Th.W.M. Ebbing (oplage management)
  Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 31 december en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee zich uiterlijk twee maanden voor de eerstvolgende betaaldatum schriftelijk opzegt.

  Abonnement:
  Per jaar f 87,50. Podium verschijnt zes maal per jaar.
  Postgiro: 2653735, F. van Lanschot Bankiers: 225931362.

  Copyrights
  Podium is het orgaan van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Het auteursrecht op dit tijdschrift en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.
  Het verlenen van toestemming om publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor copiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gecopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

  Terug

LID WORDEN