• Inhoud Podium, jaargang 2, nummer 2, maart 1984

  Inhoud Podium, jaargang 2, nummer 2, maart 1984

  Podium, jaargang 2, nummer 2Inhoud

  Theaterarchitectuur (pg. 3)
  De afgelopen maanden is er een hevige discussie ontstaan over de bouw van nieuwe theaters in ons land. Enerzijds zijn er, zeker vanuit theatertechnisch oogpunt bekeken, vraagtekens te plaatsen bij het programma van eisen bij de bouw van de nieuwe Rotterdamse Stadsschouwburg. Luttele kilometers verderop, in het statige Den Haag…

  Perspekt presenteert Sanatorium Klepsydra door Renske Heddema (pg. 6)
  Theatergroep Perspekt uit Haarlem behoort tot de elite van de Nederlandse theatertechniek. De groep wordt dan ook niet alleen gesubsidieerd voor het uitbrengen van eigen produkties, maar ook voor het doen van technisch onderzoek. Daarnaast wordt assistentie verleend aan produkties van derden en presenteert Perspekt zijn onderzoeksresultaten bij verschillende manifestaties, …

  Projecteren met gobo’s (pg. 10)
  Een profile spot is in feite een simpele diaprojector. De stand van de shutters, die we in dit geval mogen beschouwen als een rudimentaire dia, wordt door de lens ondersteboven/links-rechts verkeerd geprojecteerd. Om afbeeldingen of patronen te projecteren met deze schijnwerpers wordt gebruik gemaakt van een GOBO, die in de…

  Programma van eisen nieuwbouw Rotterdamse Schouwburg voor verbetering vatbaar door Chris Lievaart (pg. 16)
  Over de verbouwing van de Rotterdamse Schouwburg wordt reeds ruim tien jaar gesproken. Nu is het zover. Eind juni zal de Rotterdamse Schouwburg worden gesloopt. Over drie jaar zal er een nieuw theater staan. De stroomversnelling in de beslissingsprocedure ontstond, door een extra subsidie van 14 miljoen van het rijk…

  Verenigingsactiviteiten door W. Atsma (pg. 19)
  Op het gevaar af dat de zaken wat anders gaan lopen dan het bestuur nu voor ogen staat een paar dingen over komende activiteiten. In de eerste plaatst staat in de maand april een excursie naar Keulen op het programma, om daar te gaan kijken naar de inrichting van twee…

  Lichtgevende tape (pg. 19)
  Tape Light is een niet radioactieve, gifvrije tape op vinyl film basis. De tape gloeit helder in totale duisternis na blootgesteld te zijn geweest aan natuurlijk of kunstlicht. In zelfklevende uitvoering kan Tape Light worden geplakt op alle mogelijke vlakke oppervlakken om direkt te kunnen funktioneren als locatie middel en/of…

  Vereniging Lichtontwerpers Nederland opgericht (pg. 19)
  Wim Dresens, Henk van der Geest en René Waerts hebben het initiatief genomen om de vereniging Lichtontwerpers Nederland op te richten. Doel van de vereniging is om de Nederlandse lichtontwerpers bijeen te brengen en hun belangen te behartigen. Dat wil men doen door te werken aan normalisatie en standaardisatie en…

  Voice-Matic microfoonmixer (pg. 19)
  Jan Dittrich levert sinds kort een microfoonmixer, die het o.a. rondzing-effect opheft. Het apparaat is ontwikkeld door een fabrikant van gehoorapparaten. Het systeem versterkt alleen de stem, echo en galm niet. De mixer is met name voor podiumgebruik interessant, omdat men diverse microfoons open kan laten staan. Het is zelfs…

  Nieuwe PZM microfoon van Crown (pg. 19)
  Voor de semi-professionele geluidsbeoefenaars heeft Crown een nieuw type P.Z.M. microfoon uitgebracht. De microfoon is bedoeld voor algemene doeleinden zoals: gebruik in demo recording studio’s, theater producties, video producties, stereo opnames van koren en orkesten, gebruik bij lezingen, live recordings. De PZM 180 wordt geleverd met ingebouwde batterijvoeding en is…

  Haags gekrakeel duurt voort door Sjoerd Schamhart (pg. 21)
  In Podium nr. 1 (tweede pagina) kwam de heer Willem Sutherland, de secretaris van de Rijks schouwburgcommissie, in een interview met Hans Olink naar voren als een zeer liberaal man. Hij maakte het immers mogelijk dat opdrachtgevers met hun architecten zeer diverse accommodaties tot stand brachten. Wel leidde dit, zoals…

  Stabi-color debuteert op “Spektakelbeurs”door Ans Talsma (pg. 23)
  De “Spektakelbeurs voor de Nederlanden” vierde op woensdag 29 februari jl., in het Bredase Turfschip haar 10-jarig jubileum. Je zult op je tiende verjaardag toch zo’n 2200 bezoekers mogen verwelkomen. De Spektakelbeurs vindt jaarlijks plaats in het kader van het Nederlands-Belgisch Cultureel Verdrag. Voor de organisatie tekenen de Culturele Raad…

  Infrarode geluidsversterking in Stadsschouwburg Haarlem door Willem van Velzen (pg. 26)
  “Een recent Duits onderzoek heeft uitgewezen dat één op de zes mensen problemen heeft met het goed verstaan van gesproken woord. Boven de 50 wordt dat al een op de drie en boven de 60 is de verhouding fity-fifty. De betroffenen kennen noch de oorzaak noch de grootte van deze…

  Van een kriticus mag je verwachten dat hij ons werk beoordeelt” door Hans Olink (pg. 28)
  Op z’n vijftiende begon hij bij Michels, verzorgers van pruiken. Iedereen in de film- en toneelwereld had er mee te maken. Het was 1960. Maar Michels ging ter ziele omdat de beroepsgezelschappen eigen kappers in dienst gingen nemen. De eisen die aan pruiken gesteld werden, werden hoger en het bedrijf…

  Boeken en tijdschriften (pg. 33)
  Theatre Crafts (nov/dec) opent met een artikel over de kostuums en pruiken van de Broadway Hit: La Cage au folles, waarin een groot aantal heren de rol van vrouwelijke nachtclubartiesten spelen. Tule, veren en kilometers klitteband. Tom Mum is de vaste lichtontwerper van de San Francisco Opera. In dit artikel…

  Colofon

  Podium: voor podium en theater
  Vakuitgave voor Podiumtechniek en Theatermanagement

  Een uitgave van uitgeversmaatschappij AV PRESS BV
  Sint Annastraat 175, Postbus 1568, 6501 BN Nijmegen, tel. 080-230244.

  Uitgever:
  H. Brinkman

  Redaktie:
  Bert Jongen (adj.-hoofdredacteur)
  Fred Verwey (bureauredaktie)
  Sjoerd Schamhart (voorzitter redaktiecommissie)
  Freek van Duijn
  Chris Lievaart
  Frans van der Veen

  Vormgeving:
  Fred Verwey

  Exploitatie:
  Peter Daniëls (commercieel manager)
  Heko van Dam

  Advertentietarieven:
  Op aanvraag. Geldig tarief d.d. 1.3.1983.

  Abonnementen:
  Th.W.M. Ebbing (oplage management)
  Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 31 december en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee zich uiterlijk twee maanden voor de eerstvolgende betaaldatum schriftelijk opzegt.

  Abonnement:
  Per jaar f 87,50. Podium verschijnt zes maal per jaar.
  Postgiro: 2653735, F. van Lanschot Bankiers: 225931362.

  Copyrights
  Podium is het orgaan van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Het auteursrecht op dit tijdschrift en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.
  Het verlenen van toestemming om publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor copiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gecopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

  Terug

LID WORDEN