• Inhoud Podium, jaargang 2, nummer 3, mei 1984

  Inhoud Podium, jaargang 2, nummer 3, mei 1984

  Podium, jaargang 2, nummer 3, VPTInhoud

  Toneelbeleid (pg. 3)
  De afgelopen weken is er in de theaterwereld de nodige discussie ontstaan over het door de commissie uitgebrachte advies m de subsidieregeling voor gezelschappen drastisch te wijzigen. Reeds eerder is op deze plaats geconstateerd dat het theatergebeuren zich in een luwte bevindt. Bezuinigingen, beperkte middelen en gebrek aan moed zijn…

  Fairground ’84: Internationaal theaterproject Holland Festival door Freek Bloemers (Mickery) (pg. 7)
  Het is 1 mei. Op de deur van Ritsaert’s kantoor hangt “niet storen” in rode viltstift hanenpoten. Er wordt “gecued”; gecompliceerde, op ruimte en tijd afgestemde bewegingspatronen-op-papier die straks moeten worden uitgevoerd met een 8,5 ton zware containers met publiek. John, Hans, Rob, Jack en andere Rob werken zich gestaag…

  Internationale discussie over verschillen lichtontwerp door Henk van der Geest (pg. 14)
  Van vier tot zeven april 1984 organiseerde de Amerikaanse vereniging voor podiumtechnologie de USITT haar jaarlijks congres in Orlando Florida. Het eigenlijke congres besloeg vier dagen en rondom het congres waren nog drie symposia georganiseerd, een computer en een “rigging” symposium vooraf en een kostuumsymposium erna. Het was een groots…

  De souffleuse: “Een acteur mag nooit blank staan” door Hans Olink (pg. 18)
  Als het goed is hoort het publiek haar niet. Acteurs zijn soms echter afhankelijk van haar stemgeluid. Anonimiteit is haar handelsmerk. Het beroep is vrijwel uitgestorven. Anno 1984 zijn er nog zo’n half dozijn mensen die met fluisteren hun brood verdienen. In de serie achter de schermen een gesprek met…

  Verbouwingen in het Shaffy Theater (pg. 22)
  Op 1 augustus 1982 heeft de gemeente Amsterdam het gebouw FELIX MERITIS, waarin het Shaffy Theater is gehuisvest, gekocht van de stichting BePeNak. Gedurende het seizoen 81/82 is de stichting BePeNak gefaseerd uit FELIX MERITIS vertrokken. Toen is er begonnen met het aanpassen van het gebouw aan z’n huidige bestemming: …

  27 miljoen voor bouwprojecten (pg. 22)
  In tegenstelling tot eerdere berichten is de toewijzing van subsidie voor podiumkunsten in het kader van de aanvullende bouwprojecten van de ministeries van Sociale Zaken en WVC, nog niet rond. Beide ministeries stellen 27 miljoen beschikbaar voor projecten waarbij langdurig werkeloze bouwvakkers bij betrokken zijn. De eerder door de ministeries…

  Nieuwe geluidsinstallatie voor “De Maaspoort” (pg. 22)
  Het Cultureel Centrum De Maaspoort in Venlo zal medio augustus gebruik kunnen maken van een nieuwe geluidsinstallatie. Het gaat hierbij om een algehele vernieuwing van de apparatuur in alle ruimtes van het centrum. Ontwerper van de geluidstechnische voorzieningen is het Akoestisch Advies Bureau Peutz & Ass. En installateur/leverancier is Audio…

  Studiebeurs voor theatertechnici (pg. 23)
  Theatertechnici die beroepshalve een studie als bijscholing willen volgen, kunnen in aanmerking komen voor een studiebeurs van het ministerie van WVC. Het gaat hierbij om studies die men zowel in het binnen0 als buitenland kan volgen. Aanvragen voor het studieseizoen 85/86 moeten nog dit jaar voor 31 december worden gedaan. …

  Theaterbeurs in Hasselt (pg. 23)
  Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni houdt BASTT een tentoonstelling “Theateraffiches in België” en haar tweede handelsbeurs in het Cultureel Centrum te Hasselt. Op deze handelsbeurs zullen verscheidene binnen- en buitenlandse gespecialiseerde firma’s de grootst mogelijke variëteit van professioneel licht, geluidsmateriaal exposeren, alsook theatertechnische uitrustingen, theatertextiel, effectenmateriaal. …

  Holland Design Group (pg. 23)
  Er is een samenwerkingsverband gevormd door vijf zelfstandige bedrijven. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in de inrichting uitrusting van theaters, schouwburgen, enzovoort. De firma’s vullen elkaar aan en zijn door samen te werken in staat een goed advies te geven, voor zowel grote als kleine projecten in binnen- en buitenland. Door…

  Nieuwe trekkenwand voor Amsterdamse schouwburg (pg. 23)
  Tijdens de sluiting van juli-augustus gedurende het zomerreces zal in de Amsterdamse schouwburg een nieuwe trekkenwand worden geïnstalleerd. De wand wordt geproduceerd en geïnstalleerd door de Nederlandse fabrikant Stakebrand. De 17 meter wijde installatie zal 1,7 miljoen gulden gaan kosten. De oude trekkenwand, die al vijftig jaar dienst deed, was…

  Jan Knopper naar Haarlem (pg. 23)
  De 48-jarige drs. J.H. Knopper is benoemd tot directeur van de Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw in Haarlem. Hij zal deze zomer in functie treden. Hij volgt de vorig jaar overleden Peter Lohr op. Het Haarlemse college van B en W heeft ingestemd met deze benoeming. Knopper is momenteel hoofd van…

  “Als je om etenstijd thuis wilt zijn, ben je ongeschikt voor dit vak” door Hans Olink (pg. 25)
  In de serie achter de schermen een interview met twee theatertechnici. Henk Brendel, hoofd inspicient van de Noordelijke Theatervoorziening en Jan Kees Tjebbes, hoofd technische dienst van het dansgezelschap Introdans waren de gesprekspartners. Henk Brendel wilde reeds van jongs af aan bij het toneel. Begon bij Ensemble (het huidige Globe), …

  Excursie naar Keulen door W. Atsma (pg. 29)
  Woensdag 11 maart hebben ruim 30 leden van de Vereniging een bezoek gebracht aan de twee grote theaters in Keulen. De belangstelling onder de leden en ook niet-leden was groter dan het aantal gasten dat men in Keulen kon ontvangen, zodat een aantal aanmelders teleurgesteld moest worden. Voor de deelnemers…

  Environ-2 insteekdimmers (pg. 29)
  Adquipment in Woerden, brengt nieuwe insteekdimmers van Rank Strand op de markt. Deze dimmers, “Environ-2” bestaan uit twee delen, een kunststof contactdoos met kabelgoot voor voedingskabel en stuurleiding en de dimmer die in de contactdoos wordt gestoken. De dimmers zijn geschikt voor gloeilampen- als fluorescentieverlichting en worden geleverd voor de…

  Basispakket theatersoftware (pg. 29)
  Van der Zwaan Theatertechniek uit Papendrecht heeft samen met het softwarebureau Comate uit Sliedrecht een basispakket theatersoftware ontwikkeld, dat kan worden aangepast om exact tegemoet te komen aan het specifieke pakket van eisen van elk theater. Omdat kan worden uitgegaan van kant-en-klare basisprogramma’s kunnen de totale kosten van theaterautomatisering gedrukt…

  Luhlf decorbouw (pg. 29)
  De firma Luhlf uit Amsterdam bouwt en ontwerpt decors voor schouwburg-, theater- en televisieproducties. Het bedrijf bestaat in feite uit drie takken: de afdeling reclame die onder andere gevelreclame, borden en autoreclame verzorgt; de afdeling standbouw, zowel ontwerp als uitvoering en de afdeling evenementen,. De belangrijkste taak hiervan is de…

  Folder Rank Strand (pg. 29)
  Adquipment komt met een nieuwe folder van Rank Strand toneelverlichting waarop het complete leveringsprogramma is vermeld. De brochure vervangt alle bestaande schijnwerperfolders, echter behalve de schijnwerperspecificatiebladen welke normaal beschikbaar blijven. In opengevouwen toestand fungeert de folder als een poster en kan heel gemakkelijk de juiste schijnwerper en de daarbij behorende…

  Colofon

  Podium: voor podium en theater
  Vakuitgave voor Podiumtechniek en Theatermanagement

  Een uitgave van uitgeversmaatschappij AV PRESS BV
  Sint Annastraat 175, Postbus 1568, 6501 BN Nijmegen, tel. 080-230244.

  Uitgever:
  H. Brinkman

  Redaktie:
  Bert Jongen (adj.-hoofdredacteur)
  Fred Verwey (bureauredaktie)
  Sjoerd Schamhart (voorzitter redaktiecommissie)
  Freek van Duijn
  Chris Lievaart
  Frans van der Veen

  Vormgeving:
  Fred Verwey

  Exploitatie:
  Peter Daniëls (commercieel manager)
  Heko van Dam

  Advertentietarieven:
  Op aanvraag. Geldig tarief d.d. 1.3.1983.

  Abonnementen:
  Th.W.M. Ebbing (oplage management)
  Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 31 december en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee zich uiterlijk twee maanden voor de eerstvolgende betaaldatum schriftelijk opzegt.

  Abonnement:
  Per jaar f 87,50. Podium verschijnt zes maal per jaar.
  Postgiro: 2653735, F. van Lanschot Bankiers: 225931362.

  Copyrights
  Podium is het officiële orgaan van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Het auteursrecht op dit tijdschrift en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.
  Het verlenen van toestemming om publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor copiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gecopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

   

  Terug

LID WORDEN