• Inhoud Podium, jaargang 2, nummer 5, september/oktober 1984

  Inhoud Podium, jaargang 2, nummer 5, september/oktober 1984

  Podium, jaargang 2, nummer 5, VPT, ZichtlijnenInhoud

  Een nieuw seizoen door de redactie (pg. 3)
  De toekomst van het Nederlandse toneelbestel is aan het begin van het nieuwe theaterseizoen nog onduidelijk. Volgend jaar om deze tijd zullen de wetswijzigingen van de Commissie De Boer een nieuwe koers met zich meebrengen. Of daarmee ook de Nieuwe Komedie, Sater, Poëzie Hardop en de Theaterunie verdwijnen, zoals de…

  Cees Drinkenburg (RAI): “Universele norm is verbetering” door Fred Verwey (pg. 6)
  Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een theater en een tentoonstellingsgebouw, wat zijn de technische mogelijkheden en moeilijkheden en wat zijn de eisen die gesteld worden aan de technici aldaar? Deze vragen legde Podium voor aan Cees Drinkenburg, hoofd Electronische Dienst bij het RAI Congrescentrum in Amsterdam. Wat faciliteiten…

  Wanneer kan iemand zich lichtontwerper noemen? door Dhian Siang Lie (pg. 10)
  Laat ik vooropstellen dat ik geen belichter, noch lichtontwerper ben en me zelfs geen theatertechnicus zou durven noemen, maar wel sinds 1972 als voorstellingsleider (een eigen woord voor het begrip stagemanager uit de Angelsaksische theaterpraktijk), productieleider en hoofd technische organisatie bij HNB, betrokken ben bij het organiseren van de theatertechnische…

  Nieuw licht voor een levend theater door Richard Pilbrow (pg. 14)
  De Britse lichtontwerper Richard Pilbrow, directeur van Theatre Projects, is één van ’s werelds meest bekende experts op het gebied van lichtontwerp. Op verzoek van de Podiumredactie schreef hij een verhaal over de betekenis van en de ontwikkeling van lichtregelapparatuur. Electrische belichting in het theater bestaat pas sinds circa honderd…

  Productoverzicht lichtregeling door Henk van der Geest (pg. 20)
  De meest in het oog springende lichtveranderingen worden toegepast in de disco en rock en roll sfeer, waarbij soms meer van schakelen sprake is. Subtielere lichtregeling wordt gebruikt om verandering van stemming te bereiken zoals door kleurverandering en lichtsterkte regeling, en door bijvoorbeeld het nabootsen van het vallen van de…

  Gegevens fabrikanten (pg. 22)
  In aanvulling op het overzicht aan lichtregelapparatuur en de achtergrondverhalen over lichtregelsystemen heeft de Podiumredactie de verschillende importeurs en fabrikanten verzocht om in een kort bestek uit te leggen welke mogelijkheden hun specifieke topapparatuur biedt. Hieronder krijgt u een opgave zoals die door de vertegenwoordigers van de desbetreffende merken werden…

  De belichters: “Door techniek artistiek steeds meer mogelijk” door Jan Zoet (pg. 26)
  Computergestuurde lichtregelapparatuur is niet meer weg te denken uit de Nederlandse theaterzalen. In tien jaar tijd heeft een aanvankelijk argwanend bekeken en vaak peperdure noviteit zich ontwikkeld tot betaalbare, lichtgewicht en compacte software installaties, noodzakelijk om snel en professioneel te kunnen belichten. Steeds meer merken overspoelen de markt met modellen…

  De gaande man en de komende vrouw door W. Atsma (pg. 32)
  De ledenvergadering van 27 augustus sloot een periode af waarin oprichters bestuursfuncties bekleden vanaf de dag dat de Vereniging haar activiteiten begon. In de statuten is een bepaling opgenomen die bestuursleden na 6 jaar jun functie doet beëindigen. Een goede bepaling maar als daardoor Chris Lievaart het voorzitterschap moet beëindigen…

  Svoboda (pg. 32)
  In tegenstelling tot eerdere mededelingen van het bestuur zal onze Tsjechische gast Joseph Svoboda reeds op dinsdagavond 9 oktober aanstaande aanwezig zijn in het Nederlands Theater Instituut aan de Herengracht 166-168 in Amsterdam. De avond begint om 19.30 uur. Leden zijn van harte welkom. Voor alle duidelijkheid: de eerder gepubliceerde…

  Guido Moor (pg. 32)
  Guido Moor (46) gaat na 15 jaar weg bij de Haagse Comedie. Zijn functie eindigt in augustus 1985. Moor is vier jaar directeur geweest. Hij wil weer meer tijd besteden aan acteren en regisseren. Hij zal in een losser verband aan het gezelschap verbonden blijven. Over zijn opvolging is nog…

  Congres lichtontwerpers (pg. 33)
  De pas opgerichte vereniging Lichtontwerpers Nederland LON, organiseert op 4 + 5 december ’84 een congres in het Cultureel Centrum te Amstelveen. Het bijeenbrengen van zowel technisch als artistiek geïnteresseerden is een belangrijk streven van de organisatie. Voorafgaand aan het congres zal in een workshop een experiment worden opgezet wat…

  Datolux onder nieuwe naam (pg. 33)
  Theatre Projects BV ondersteunde Mittmann reeds enkele jaren met de computer “Datolux”. Met het ontslag van de vorige directie, G.D. Courchaine verloor Theatre Projects de hechte band met Mittmann Elektronik. Toen Compulite Israel, de fabrikant van de Datolux, dit vernam hebben zij contact gezocht met Theatre Projects BV, met het…

  Infrastructuur poppentheater (pg. 32)
  Op 11 juli jl. zijn door het ministerie van WVC brieven verzonden naar onder meer de VGNB en het N.Th.I. over de infrastructuur van het poppentheater. De brief aan de beroepspoppenspelers is een direct antwoord op het overleg van 25 juni jl. WVC neemt zich voor de infrastructurele taken voor…

  Onderzoek naar publiciteitsstrategie Muziektheater gereed (pg. 33)
  Er zal snel een duidelijk beleidskeuze voor de lange termijn gemaakt moeten worden wat betreft de programmering van het Muziektheater. Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Intomart Qualitatief BV, ingesteld op verzoek van het ministerie van WVC, de gemeente Amsterdam, het Nationale Ballet en de Nederlandse Operastichting. …

  Nieuwe producten E + E (pg. 33)
  Wieland Multiconnectors heeft een hoogwaardig audioconnectorprogramma uitgebracht welke vanaf 15-polig tot 128-polig leverbaar is. Vooral bij de Duitse omroepen is er veel belangstelling voor. En 27-parige kabel nu ook een 36-parige kabel. Op het gebied van flightcases komt E & E met een symmetrische en asymmetrische hoeklijn voor luidsprekerbehuizingen. Ook…

  Wijziging directie (pg. 33)
  Directeur Geoffrey Courchaine van Theatre Projects BV werd vervangen door een directiegroep onder voorzitting van Richard Pilbrow. Het kantoor in Nederland wordt geleid door Vance M. Bryan (verhuurmanager), Steve Kamp (belichtingsontwerp) en Reind Brackman (verkoopmanager).

  Subsidie voor incidentele toneelprojecten (pg. 33)
  Er bestaat een subsidieregeling voor incidentele toneelprojecten. Dit heeft de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur onlangs bekend gemaakt. Om vergelijkbare gegevens te verkrijgen, dient voor iedere aanvraag een formulier te worden ingevuld. Dit formulier kan worden aangevraagd bij de afdeling Toneel van het departement Sir W. Churchilllaan 362, Postbus…

  Exportopdracht voor Beyne (pg. 33)
  W. Beyne & Zn. BV te Amsterdam hebben vanuit Australië de opdracht gekregen tot levering van zes naadloze horizondoeken van 11 meter hoog en 48 meter breed. De doeken worden op het eigen atelier van Beyne in Amsterdam geconfectioneerd van chemisch geverfde en brandvrij geïmpregneerde katoen van 1130 cm breed.

  CCF filtermateriaal (pg. 33)
  Holland Equipment BV levert haar klanten een bijzondere service. Om met CCF lichtfilter kennis te maken ontvangt iedereen die het bedrijf opbelt een gratis monsterboekje. Daaruit kan uit vijf kleuren een keuze worden gemaakt en ontvangt men wederom gratis vijf monster in de opgegeven maat. Nadere inlichtingen: 020-943575.

  Nieuwe producten D.A.S. Audio (pg. 33)
  D.A.S. Audio introduceert twee geheel nieuw ontwikkelde items voor professioneel P.A.-gebruik. Het gaat hierbij om de BP-2 bi planar hoorn en de FRACS 10” bullet. De D.A.S. BP-2 is een bi planare hoorn met een frequentiebereik van 500 Hz – 16 kHz en een geluidsdruk van 112 dB (1 watt, 1

  ARBO Beurs (pg. 35)
  Een terechte naam bleek aan het eind van het bezoek. Al het geëxposeerde had met arbeidsomstandigheden te maken. Er waren installaties die allerlei soorten zware lasten moeiteloos optilden, evt. kantelden en op een andere plaats weer neerzette. Oordoppen op maat gemaakt met wisselbare filters, aangepast aan het soort of hoeveelheid…

  United Vision treedt voor het voetlicht (pg. 35)
  Directeur Geoffrey Courchaine die geen onbekende is in de wereld van lichtverhuur, verkoop, import en installatiebouw, heeft de mogelijkheden onderzocht of er een werkzame combinatie te vinden was tussen een gespecialiseerd lichtbedrijf en een aantal andere ondernemingen. Die samenwerkingsvormen bleken in de praktijk, voor de korte termijnleveringen, een aanwinst. Want…

  Podiumelementen (pg. 35)
  Uniflex podiumsystemen te Haelen, sedert 10 jaar exclusief importeur van Bühnenbau Schnakenberg te Wuppertal, brengt een aantal nieuwe producten op de markt. Nivoflex Stabilo een in hoogte verstelbaar podiumelement, afgeleid van het Nivoflex professional systeem. De snelle hoogteverstelling d.m.v. bowdentrekkers is behouden gebleven alsmede de multifunctionele bladomranding. Nivoflex Elefant, een…

  Akoestikon Bouw, isolatiesystemen (pg. 35)
  Akoestikon Bouw BV houdt zich bezig met het adviseren in, zowel als het verzorgen en aanbrengen van isolatie op het gebied van akoestiek, geluid en warmte. Daarbij behoren tevens adviezen en realisatie van bijkomende bouwwerkzaamheden en interieurverzorging. Waar hoge eisen worden gesteld aan het woon- en werkcomfort, kan Akoestikon Bouw…

  Theaterakoestiek: vak zonder standaardoplossingen (pg. 36)
  Akoestiek is in de theaterwereld een beladen woord. In elk theater is de akoestiek van groot belang voor zowel het publiek als de optredende artiesten en iet in de laatste plaats voor de eigenaar van het theater. Heeft een gebouw akoestisch een minder goede naam dan zullen de artiesten er…

  Colofon

  Podium: voor podium en theater
  Vakuitgave voor Podiumtechniek en Theatermanagement

  Een uitgave van uitgeversmaatschappij AV PRESS BV
  Sint Annastraat 175, Postbus 1568, 6501 BN Nijmegen, tel. 080-230244.

  Uitgever:
  H. Brinkman
  Redaktie:
  Bert Jongen (adj.-hoofdredacteur)
  Fred Verwey (bureauredaktie)
  Sjoerd Schamhart (voorzitter redaktiecommissie)
  Freek van Duijn
  Chris Lievaart
  Frans van der Veen

  Vormgeving:
  Fred Verwey

  Exploitatie:
  Peter Daniëls (commercieel manager)
  Geert Thijssen

  Advertentietarieven:
  Op aanvraag. Geldig tarief d.d. 1.3.1983.

  Abonnementen:
  Th.W.M. Ebbing (oplage management)
  Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Alle abonnementen lopen tot 31 december en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee zich uiterlijk twee maanden voor de eerstvolgende betaaldatum schriftelijk opzegt.

  Abonnement:
  Per jaar f 87,50. Podium verschijnt zes maal per jaar.
  Postgiro: 2653735, F. van Lanschot Bankiers: 225931362.

  Copyrights
  Podium is het officiële orgaan van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Het auteursrecht op dit tijdschrift en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.
  Het verlenen van toestemming om publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur de uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtens de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor copiëren te innen en dat de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gecopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

   

  Terug

LID WORDEN