• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 3, mei 1979

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 3, mei 1979

  Inhoud

  Cover Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 3, mei 1979Hoe een orkestbak er uit moet zien door Michael de Roo (pg. 1)
  In het maartnummer verscheen een artikel van Michael de Roo onder de titel ‘Orkestbakken en hun bespelers’. Daarin kwam de auteur, musicus bij het Nationaal Ballet Orkest, onder meer tot de conclusie dat een vrij groot aantal orkestbakken beter zin voor de toehoorder dan voor de musicus. Deze keer wordt…

  De STA – een toneelbedrijf door Rik van Hulst (pg. 6)
  Wat is de STA? Een toneelbedrijf dus, maar geen toneelgezelschap. De STA is een organisatie, die zich bezighoudt met productievoorbereiding, voornamelijk ten behoeve van het gesubsidieerde toneel. De STA beschikt over een decoratelier, een kappersatelier, een offsetdrukkerij, voorraden meubelen, rekwisieten, kostuums, geluids- en belichtingsapparatuur, platformen, draaischijven, lichtbruggen, etc. en voorts…

  Technische gegevens podia: Schouwburg Gooiland door Willy Atsma (pg. 8)
  Vanaf heden zult u in elk nummer tekeningen met de technische gegevens van een Nederlands theater aantreffen. De tekeningen, gemaakt door Willy Atsma, 4e-jaars student HTS afdeling Bouwkunde, zijn afgebeeld op schaal 1:200. Tekeningen op transparant papier op schaal 1:100 zijn te verkrijgen door storting van f 12,50 op gironummer…

  Decorbouw in detail – Platformen door Benno de Vries (pg. 9)
  ‘Podium; het gedeelte van het toneel voor het gordijn; (verhoogde spreekplaats)’, staat in de dikke van Dale. En voor praktikabel: ‘(toneel) werkelijk te hanteren, te gebruiken, niet geschilderd: een praktikabel decor’. Voor platform staat er: ‘verhoging waarop men kan staan om iets goed te overzien’. Voor het toneel zou bij…

  Automatisering van administratie – Het theater informatie systeem door drs. K. van Heuven (pg. 12)
  Ook in het theater lijkt de computer zijn intrede te gaan doen. In samenwerking met het Cultureel Centrum in Winterswijk heeft Infosystems Nederland een systeem ontwikkeld ten behoeve van automatisering van diverse administratieve werkzaamheden, specifiek voor het theaterbedrijf. Drs. K. van Heuven, directeur van Infosystems Nederland, zet in dit artikel…

  De behuizing van Nederlandse Operastichting door Wouter Smit (pg. 14)
  Er zijn twee redenen iets te schrijven over de behuizing van de Nederlandse Operastichting. De eerste is dat je, als je met collega’s over de technische organisatie van de Operastichting praat, merkt, dat zij weinig idee hebben over hoe de zaak nu precies functioneert. De tweede reden is dat de…

  Nogmaals: veiligheid in het theater door Chris Lievaart (pg. 20)
  Jan Reijs heeft gelijk, het theater is vol verrassingen; dat blijkt zelfs uit zijn reactie. Aan de toon van het commentaar ga ik voorbij; aan de feitelijke onjuistheden echter niet. Om een paar voorbeelden te geven: Jan Reijs schrijft: ‘Als het rapport zegt dat het hijsen van acteurs een gevaarlijke...

  OISTT nieuws (pg. 21)
  De OISTT (Organisation Internationale des Scénographes et Techniciens de Théâtre/International Organization of Scenographers and Theatre Technicians) heeft tot doel de internationale uitwisseling van kennis en praktijkervaring op het gebied van de scenografie, de theatertechniek en de architectuur te beschermen en te bevorderen. Van deze vereniging zijn landen lid. Van ieder…

  Nieuws van de Vereniging voor Podiumtechnologie door de secretaris (pg. 21)
  In deze rubriek is nog maar weinig geschreven. De reden is niet het gebrek aan activiteit van de vereniging maar de aanloopmoeilijkheden en zorgen die in het begin bestaan. Daarnaast is het een soort van stilte voor de storm want er is een theatertechnische happening op komst. Op 24 augustus…

  Diversen: Cursus lichttechniek (pg. 22)
  In het vorige nummer vermeldden wij dat de cursus lichttechniek in april zou beginnen. Deze cursus, georganiseerd door A. Hoogervorst i.s.m. de Oostelijke Vereniging van Toneelmeesters, is verschoven naar na de zomervakantie.

  Diversen: Cisco ’79 (pg. 22)
  Voor de derde maal vindt dit jaar in Parijs de tweejaarlijkse tentoonstelling Cisco plaats. Circa 450 bedrijven uit diverse landen zullen theatertechnische en aanverwante producten tentoonstellen. Cisco ’79 wordt gehouden van 22 tot 26 oktober in Parc des Expositions, Porte Versailles, Parijs.

  Diversen: Rectificaties (pg. 22)
  In het maartnummer werd in de toelichting van F. v.d. Haspel bij het artikel over Theater Zuidplein tot driemaal toe gerept over een vinglens waar ringlens had moeten staan. Verder werd tot onze spijt het artikel over de Praagse Quadriennale door een fout bij het binden, onderbroken door twee pagina’s…

  Diversen: PQ Praagse Quadriennale 1979 (pg. 22)
  De Praagse Quadriennale, een internationale tentoonstelling over decor-, kostuum- en theaterontwerpen wordt gehouden van 6 t/m 30 juni.

  Diversen door Gerrit ter Horst (pg. 22)
  Onderstaand bericht ontvingen wij van de heer ter Horst, directeur van de Harmonie in Leeuwarden. In één van de volgende nummers hopen wij uitgebreid op de Harmonie terug te komen. Op 14 mei a.s. begint de volgende fase van de renovatie in het complex van de Harmonie in Leeuwarden. Na…

  Adverteerders-index Podium & Techniek mei 1979 (pg. 10a)
  Beyne & Zn. 7a, Flashlight 3a + 4a, Friesland Mach. Fabr. 2-omslag, Mechalectron 10a, Nijman 7a, Pieter Bollen 5a, De Reus/Bosma 5a, Scholten & Mathijssen 4-omslag, Selectronic 6a, Sound Techniques 10a, Theatertechniek Drachten 3-omslag, Tobekon 2a, Uniflex 1a.

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Voorlopige redactieraad
  ir. C.W. van Dorsser, voorzitter
  W. Atsma
  C. Dresens
  Chr. Lievaart
  mr. C.P. Lohr
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  mr. N.J. van der Werf

  J.G. Smit, eindredacteur a.i.
  Jaap J. Andela, lay-out

  Redactiebureau
  Oranjestraat 8, 2514 JB Den Haag
  Postbus 375, 2501 BG Den Haag
  tel.: 070-646814, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 58,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,50 (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 8,- (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 97,50.

  Hoofd advertentie-orderafdeling:
  H. Voois
  Orderbehandeling:
  Jeannette Pasman

  Opzegging jaarabonnement kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868
  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Het volgende nummer verschijnt op 16 augustus.

  Terug

LID WORDEN