• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 5, oktober 1979

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 5, oktober 1979

  Inhoud

  Podium & Techniek, jaargang 1, nummer 5, oktober 1979Eerste ledenvergadering door W. Atsma (pg. 1)
  Op 24 augustus j.l. vond de eerste ledenvergadering plaats. Een vergadering met een goed begin en een rumoerig einde dat eigenlijk geen einde was. Een beetje orakeltaal voor de niet-aanwezigen, maar voor de andere leden roept het wellicht weer iets in de herinnering waaraan met nogal gemengde gevoelens teruggedacht wordt.

  Een blik achter de schermen van de Bayreuther Festspiele door Wiebe Deys (pg. 2)
  Over Bayreuth en zijn Festspiele is reeds enorm veel geschreven. Het Richard Wagnermuseum is wereldberoemd en alleen de literatuurlijst is al een boekwerk  op zich. Dirigenten, solisten, regisseurs en decorontwerpers moesten het bij de wereldpers regelmatig ontgelden, werden verguisd of om hun kunst geprezen en bejubeld. Schaars zijn echter artikelen…

  De lichttechnische installatie in Bayreuth door W.D. (pg. 5)
  In 1876 wordt – te elfder ure – de gasverlichting geïnstalleerd. Als volgspots en voor projekties (laterna magica) worden daarnaast al elektrische booglampen (koolspitsen) gebruikt. In 1888 wordt er totaal omgeschakeld op elektriciteit. De belichting maakt vanaf dat ogenblik een stormachtige ontwikkeling door. Als in 1973 de lichtregelapparatuur vervangen wordt door een…

  Josef Svoboda: Zonder improvisatie geen theaterkunst door Paul van Haaster (pg. 7)
  Het forum tijdens het Theatertechnisch Congres 1979 had als thema ‘De plaats van de techniek binnen de podiumkunsten’. In het forum zaten Frank Raven, Hans van Manen, Ide van Heiningen, Peter Oosthoek, Hans de Roo en Peter Lohr, die als voorzitter optrad. Josef Svoboda hield een inleiding over de integratie…

  Uitbreiding redactie (pg. 8)
  In het vorige nummer stonden al in de colofon vermeld Edwin Kisman en Paul van Haaster. Edwin Kisman (41) is algemeen hoofdredacteur in dienst van Stam Tijdschriften. Hij is chemicus en sinds de jaren ’60 werkzaam in de perswereld. Begon als illustrator bij Universiteitskrant en Algemeen Handelsblad, werd later hoofdredacteur/uitgever…

  Rapport ‘De Nederlandse Orkestbak’: Veiligheid van de orkestbak onvoldoende behandeld door M. de Roo (pg. 9)
  ‘Tijdens een toevallige ontmoeting van een medewerker van de afdeling Bedrijfsgeneeskunde van het Instituut voor Sociale Geneeskunde te Nijmegen en een musicus van het Nederlands Balletorkest kwam het aspect van de arbeidsomstandigheden in de Nederlandse orkestbakken ter sprake. Een en ander resulteerde in het aanbieden van dit probleem als onderzoeks-object…

  Rectificatie (pg. 11)
  Tot onze spijt is in het vorige nummer in het artikel ‘Studenten ontwerpen theaters’ de naam Arsène Joukovsky weggevallen. De heer Joukovsky was voorzitter van de commissie voor theaterarchitectuur van de OISST en organiseerde in die functie het concours. Hij schreef het oorspronkelijke artikel in AS (het Franse theatertechnisch blad)…

  Beveiliging tegen brand in het Muziekcentrum Vredenburg door ir. Henk Tolsma (pg. 12)
  Waar veel bedrijvigheid is, kan brand ontstaan. Daarom vormt de brandbeveiligingsinstallatie een belangrijk onderdeel van de technische uitrusting van een theater. In dit artikel bespreekt Henk Tolsma de installatie van het begin dit jaar geopende Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Uiteraard is dit soort gebouwen aan strenge eisen ten aanzien van…

  Muziekcentrum neemt kritiek serieus (pg. 13)
  In het Utrechts Nieuwsblad van 25 mei stond een artikel van W.H. Bakker onder de kop ‘Muziekcentrum moet kritiek ernstig nemen’. In dit artikel signaleert de auteur een aantal technische mankementen onder meer aan de weergave van versterkte muziek, de garderobe, en van de raampjes in de grote zaal. Namens…

  Vredenburg: gebouw voor mensen en muziek door H.T. (pg. 14)
  In opdracht van de gemeente Utrecht heeft de Amsterdamse architect Herman Hertzberger het Muziekcentrum Vredenburg ontworpen als een gebouw voor mensen en muziek. Het verrees op een plek in het hart van Utrecht, het plein Vredenburg. Het ‘Vreeburg’ heeft een uitgesproken culturele traditie: het is vele jaren de plaats geweest…

  De verbouwde zaal van de Harmonie te Leeuwarden door ir. C.W. van Dorsser, J. Roos en Ing. M.J. Tennekes (pg. 15)
  De aloude Leeuwarder Harmonie heeft in de laatste tien jaar een serie van renovaties ondergaan, waardoor het gebouw zich qua interieur en functionaliteit weer kan meten met de beste nieuwbouw0zalenprojecten van de laatste tijd. Alle renovatie-activiteiten werden uitgevoerd onder directie van Architektenbureau G.A. Heldoorn BV uit Leeuwarden, onder de bezielende…

  Praagse Quadriennale 1979: Nederlandse presentatie opvallend en van grote kwaliteit door Benno J. de Vries (pg. 22)
  In het vorige nummer besprak Chris Lievaart de Praagse Quadriennale 1979, een internationale tentoonstelling van decor-, kostuum- en theaterontwerpen die elke vier jaar gehouden wordt. Ooko Benno de Vries ging een kijkje nemen in Praag. In onderstaand verslag beperkt hij zich tot het werk van studenten. Tijdens de Praagse Quadriennale…

  Compulite lichtregeltafel door G. Verwer (pg. 23)
  Sinds vorig jaar op de markt is de Compulite C120 lichtregeltafel. In onderstaand artikel legt G. Verwer uit wat de mogelijkheden zijn van dit apparaat. De Compulite lichtregeltafel is een software-computer, wat betekent dat het bedieningsprogramma moet worden ingebracht. Dit programma dat van een mini-floppy disc, een soort schijfgeheugen, wordt…

  Decorbouw in detail: Het bekleden van vakken en het maken van doeken door Benno J. de Vries (pg. 24)
  In deel vijf in de serie Decorbouw in detail bespreekt Benno de Vries het bekleden van vakken en het maken van koeken. De auteur is chef van het decoratelier van de Stichting Theatertechniek en –administratie en gastdocent aan de Rietveldakademie. Nadat het decor getimmerd en gebouwd is, moet bepaald worden…

  Lezers schrijven: J. Koremans (pg. 24)
  Op de eerste ledenvergadering van de Vereniging voor Podiumtechnologie d.d. 24 augustus j.l., werd het mij snel duidelijk dat iedere belangengroep in de theaterwereld in het bestuur van de vereniging vertegenwoordigd wil worden. Dit behoort volgens mij tot de onmogelijkheden, omdat er zo véél verschillende belangen en richtingen zijn (kleine…

  De Harmonie te Leeuwarden door Willy Atsma (pg. 27)
  Als derde in de serie tekeningen met technische gegevens van een Nederlands theater, deze keer De Harmonie te Leeuwarden. De tekeningen, van de hand van Willy Atsma, zijn afgebeeld op schaal 1:200. Tekeningen op transparant papier op schaal 1:100 zijn te verkrijgen door storting van f. 12,50 op gironummer 469100…

  Adverteerders-index Podium & Techniek (pg. 9a)
  W. Beyne & Zn. BV (6a), Pieter Bollen BV (7a), Croese Geluidstechniek BV (3-omslag), Flashlight BV (4a, 5a), IMS Saris Music BV (7a), Nijman BV (6a), Philips Ned. (1a, 2a), J. de Reus BV/Bosma (8a), Scholten & Mathijssen BV (4-omslag), Sound Techniques Ned. BV (9a), St. Cultureel Centrum (9a), Tobekon BV (3a), Uniflex (2-omslag).

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Voorlopige redactieraad
  ir. C.W. van Dorsser, voorzitter
  W. Atsma
  C. Dresens
  Chr. Lievaart
  mr. C.P. Lohr
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  mr. N.J. van der Werf
  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Jaap J. Andela, lay-out

  Redactiebureau
  Riouwstraat 153, 2585 HR Den Haag 
  Postbus 85567, 2508 CG Den Haag
  tel.: 070-646915

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Oranjestraat 8, 2415 JB Den Haag
  Postbus 375, 2501 BG Den Haag
  tel.: 070-646814, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 58,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,50 (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,- (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 97,50.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Jeannette Pasman

  Opzegging jaarabonnement kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868
  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Foto omslag: Marijke Mooy

  Het volgende nummer verschijnt op 19 december.

  Terug

LID WORDEN