• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 1, januari 1980

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 1, januari 1980

  Inhoud

  Cover Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 1, januari 1980Bestuur aangevuld door W. Atsma (pg. 1)
  Vrijdagmiddag 25 januari is een groep van ruim 50 leden van de vereniging bijeen geweest voor de tweede ledenvergadering. (Of is het beter te spreken van een voortzetting van de eerste?) De omgeving behoorde bij het vaak wat rommelige, geïmproviseerde toneelbedrijf. Perspekt had één van zijn ruimten ter beschikking gesteld. …

  De Bolhoedmannen: goede combinatie mime en techniek door Chris Lievaart (pg. 2)
  De voorstellingen van Perspekt rusten op twee pijlers: de ene pijler is mime 0 en wel in zijn ruimste betekenis -, de andere is theatertechniek. Soms komen in de ene voorstelling de technische grollen en grappen wat meer naar voren (Perspectacolo), soms de beweging (Spin and Marty’s Chicken Cellar). Steeds…

  Onderwijs in theatertechniek door Chris Lievaart (pg. 7)
  In de afgelopen 10 jaren zijn verschillende pogingen ondernomen om te komen tot de oprichting van theatertechnisch onderwijs. In het hierna volgende verslag beschrijft Chris Lievaart de pogingen die zijn ondernomen binnen de Theaterschool, Nic Brink beschrijft de pogingen om theatertechnisch en scenografisch onderwijs van de grond te krijgen binnen...

  Rijksakademie: ambtelijke dagdromen door Nic Brink (pg. 9)
  In het voorjaar van 1973 ontstond er binnen de afdeling scenografie van de Rijksakademie van Beeldende Kunsten een conflict. Dit keer ging het nu eens niet over de democratisering van het onderwijs of over inspraak van technisch en administratief personeel, maar over de opzet van de studie. Los van de…

  Maastricht en wat daarna? door Berend Jan Langenberg (pg. 10)
  Stralend weer kon je het niet noemen; eerder een beetje druilerig. Echt Holland. En dat hele Holland ontrolde zich aan onze voeten: van Amsterdam tot Maastricht. Voor diezelfde Hollandse begrippen een enorm eind. Een heel dagje uit. Ik herinner ’t mij nog goed. We waren op stap naar de Toneelacademie…

  Conservatorium krijgt cursus muziekregistratie door Dick Raaijmakers (pg. 12)
  Het Koninklijk Conservatorium is vorige maand verhuisd. Het oude gebouw aan de Korte Beestenmarkt in Den Haag is ingeruild voor een volledig nieuw gebouw op de hoek van Juliana van Stolberglaan en de Prinses Beatrixlaan, ook in Den Haag. In augustus zal daar, volgens het huidige plan, een nieuwe cursus…

  NCA onderkent belang theatertechniek door Peter Schreiber (pg. 14)
  Het Nederlands Centrum voor het Amateurtoneel, opgericht in 1967, heeft volgens artikel 2 van de statuten onder meer tot doel ‘de verbetering van de niet-beroepsmatige beoefening van toneel en dramatische expressie’. Peter Schreiber, waarnemend directeur van het NCA, zet in dit artikel uiteen waaruit de activiteiten van het NCA bestaan. …

  Lichttechniek: lichtwaarden en armaturen door Arjen Hoogervorst (pg. 17)
  Het tweede deel in de serie lichttechniek handelt over lichtwaarden, lichtmetingen en lichtarmaturen. Deze serie is gestart in nummer 6 van het vorig jaar met de behandeling van lichtbronnen. Onder een lichtarmatuur (in ons geval schijnwerpers) wordt een soort lamphouder met een specifiek doel verstaan. Omdat de instelling van een…

  HOT werd echt theater door Sjoerd Schamhart (pg. 21)
  Toen al meer dan tien jaar geleden de tomaten door de schouwburg in Amsterdam vlogen, is in Den Haag een oude gereformeerde kerk verbouwd tot Haags Ontmoetingscentrum voor Theaterkunsten (HOT). Onlangs is het theater verbouwd. De architekt was Atelier Pro, van welk bureau Sjoerd Schamhart dit artikel schreef. Zoals veelal…

  Het HOT in Den Haag door Willy Atsma (pg. 23)
  Als vierde in de serie tekeningen met technische gegevens van een Nederlands theater, deze keer het HOT in Den Haag. De tekeningen, van de hand van Willy Atsma, zijn afgebeeld op schaal 1:200. Tekeningen op transparant papier op schaal 1:100 zijn te verkrijgen door storting van f. 12,50 op gironummer…

  Boeken door W. Atsma (pg. 24)
  Dit boeken- en tijdschriftenoverzicht is samengesteld door de International Theatre Bookshop, waar genoemde boeken en tijdschriften ook te bestellen zijn. (tel. 020-226489). Tijdschriften. Studio Sound (Groot-Brittannië) januari, maandelijks, f. 4,35, ca. 100 pp. Coverartikel een uitgebreide inventarisatie van multitracks. Hoofdartikel: een verslag van de Audio Engineering Society en een beschrijving…

  Decorbouw in detail: gordijnen door Benno de Vries (pg. 25)
  Vaste gordijnen in het theater en de gordijnen die worden gebruikt in een decor zijn het onderwerp van het zevende deel in deze serie. De auteur, Benno de Vries, is chef van het decoratelier van de Stichting Theatertechniek en –Administratie (STA) en gastdocent op de Rietveldakademie. Gordijnen in het theater. …

  Adverteerders-index Podium & Techniek (pg. 5)
  W. Beyne & Zn. (3a), Croese Geluidstechniek (3-omslag), Flashlight BV (4a + 5a), Heuvelman Geluidstechniek (7a), J.M.S. Saris Music BV (3a), Nijman BV (6a), Schaap Geluidstechniek (7a), Scholten en Mattijsen (4-omslag), Selectronic BV (6a), Theatertechniek Drachten (1a), Tobekon BV (2a), Uniflex (2-omslag).

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Voorlopige redactieraad
  ir. C.W. van Dorsser, voorzitter
  W. Atsma
  C. Dresens
  Chr. Lievaart
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  mr. N.J. van der Werf
  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Marijke Mooij, lay-out

  Redactiebureau
  Riouwstraat 153, 2585 HR Den Haag 
  Postbus 85567, 2508 CG Den Haag
  tel.: 070-646915

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Oranjestraat 8, 2415 JB Den Haag
  Postbus 375, 2501 BG Den Haag
  tel.: 070-646814, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 58,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,50 (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,- (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 97,50.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Jeannette Pasman

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868
  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Foto omslag: ‘De Bolhoedmannen’ van Technische Theatergroep Perspekt. (Foto: Perspekt)

  Het volgende nummer verschijnt op 9 april 1980.

  Terug

LID WORDEN