• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 2, april 1980

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 2, april 1980

  Inhoud

  Cover Podium en Techniek, jaargang 2, nummer 2, april 1980Vereniging springlevend door W. Atsma (pg. 1)
  Op 4 maart is voor de eerste keer het nieuwe bestuur van de vereniging bij elkaar geweest en is de machine weer op gang gebracht. Het heeft allemaal wat lang geduurd maar daarvoor waren dan ook wel redenen aan te wijzen. In de eerste plaats moest een besluit genomen worden…

  Theater De Engelenbak verbouwen of verbeteren door Freek van Duijn en Gidius Noordman (pg. 2)
  In december 1979 is aan de gemeenteraad van Amsterdam een rapport overhandigd, geschreven door Freek van Duijn en Gidius Noordman, namens de technici verenigd in het Vrije Theater Overleg (VTO). Over de aanleiding tot het schrijven van het rapport en over de inhoud schreven zij onderstaand artikel. In het rapport…

  Wie leveren strijd? (pg. 6)
  Het initiatief van twee theatertechnici om kritiek te leveren op de verbouwingsplannen van theater de Engelenbak te Amsterdam moet worden toegeschreven aan het enthousiasme waarmee deze twee op hun eigen plek hun werk verrichten en de problemen die ze dagelijks elders in den lande tegenkomen. Freek (F.W.) van Duijn trekt…

  Infrarood vertaalinstallatie (pg. 6)
  De afdeling Geluid van Technisch Bureau Jacot Amsterdam heeft voor het vergaderzalencomplex van de Europese Octrooiraad (Rijswijk) opdracht ontvangen voor de levering van een simultaan vertaalinstallatie, die als één van de eerste ter wereld werkt met infrarood. In vergelijking met de tot nu toe gebruikelijke installaties combineert het infrarood in…

  Theatertechnisch congres Duitsland (pg. 6)
  De Deutsche Theatertechnische Gesellschaft houdt van 6 tot en met 11 juli haar 42-ste theatertechnische congres in het Internationaal Congres Centrum in Berlijn. Het thema is ‘Wie maken theater – hoe leert men dat?’ Op het – zeer uitgebreide – programma staat onder meer een tentoonstelling van theatertechnische toeleveringsbedrijven, die als apart thema…

  Vereniging organiseert zaalakoestische dag (pg. 7)
  De volgende manifestatie van de Vereniging voor Podiumtechnologie zal plaatsvinden op maandag 21 april 1980 in de kleine zaal van de Schouwburg te Arnhem. Het onderwerp lijkt van belang voor alle leden: zaalakoestiek. Het is het bestuur gelukt om vijf inleiders bereid te vinden om een instructieve bijdrage te leveren…

  Van EO tot VPRO door Alie Horden (pg. 8)
  Onlangs stond in de Volkskrant een advertentie van de NOS waarin geïnteresseerden werd verzocht zich aan te melden voor assistent programma-technicus. Aan Alie Horden, medewerkster van de programma-technische opleidingen radio van de NOS, legden wij de vraag voor wat deze opleiding inhoudt. ‘Ik wil graag met geluid werken…’ ‘Wat zegt…

  Nieuwe stoel voor musicus door Michael de Roo (pg. 9)
  Musicus en orkestbakspecialist Michael de Roo kwam het ter ore dat er in Culemborg een nieuwe stoel voor gebruik in onder meer orkestbakken werd ontworpen. Hij liet zich rondleiden en sprak met de directeur van de fabriek, H.J. van der Kroef. Een rondleiding door de Gispen fabriekshallen geeft een goede…

  Vlaamse Opera kreeg nieuwe geluidsinstallatie door R. de Bondt (pg. 11)
  De Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen heeft een nieuwe geluidsinstallatie, geleverd en geïnstalleerd door Televic. Van dat bedrijf geeft R. de Bondt een toelichting. De vorige geluidsinstallatie had gedurende 20 jaar haar diensten bewezen maar was dringend aan vernieuwing toe. De gehele installatie werd opnieuw ontworpen en de nieuwe mengtafel…

  Geluidstechniek: wat is geluid door Cor Riethof (pg. 13)
  In dit eerste deel van een reeks worden enkele basisbegrippen uit de geluidstechniek verklaard. De auteur, Cor Riethof, is werkzaam bij Croese Geluidstechniek te Amsterdam en lid van de Audio Engineering Society. Onder geluid verstaan we alles wat voor het menselijk oor waarneembaar is. De bron van geluid is het…

  Lichttechniek: lichtregeling door dimmers door Arjen Hoogervorst (pg. 15)
  De mogelijkheden om lampen te dimmen vormen het derde onderwerp van het derde deel in de serie. Het regelen van de lichtstroom geschiedt door het aan de gloeidraad toegevoegde vermogen te regelen, wat op twee manieren mogelijk is. De eerste en tevens oudste methode is het regelen van de spanning…

  Het Cultureel Centrum te Amstelveen door Willy Atsma (pg. 19)
  Als zesde in de serie tekeningen met technische gegevens van een Nederlands theater, deze keer het Cultureel Centrum te Amstelveen. De tekeningen, van de hand van Willy Atsma, zijn afgebeeld op schaal 1:200. Tekeningen op transparant papier op schaal 1:100 zijn te verkrijgen door storting van f. 12,50 op gironummer…

  Decorbouw in detail: draaischijven door Benno de Vries (pg. 20)
  Deel acht in deze serie gaat over de bouw van draaischijven en over de verschillende manieren waarop zij op het toneel te gebruiken zijn. De auteur is Benno de Vries, chef van het decoratelier van de STA en gastdocent aan de Rietveldakademie. Draaischijven (theater of gezelschapsuitrusting?) Van de grote schouwburgen…

  Produkten: intercomsysteem (pg. 23)
  Het systeem is opgebouwd uit één hoofdstation met een capaciteit, variërend van 12 tot 40 bij-stations, die voorzien zijn van een ingebouwde eindversterker en een microfoon-voor-versterker. De verbinding tussen de verschillende stations geschiedt door een normale 3-aderige microfoonkabel, die niet langer mag zijn dan 1500 meter. Alle hoofdstations zijn voorzien…

  Produkten: podiumelementen (pg. 24)
  Velen hebben zich in het verleden bezig gehouden met de perfectionering in vorm of techniek van het podiumelement (praktikabel). Omstreeks 1970 werd in Wüppertal door Bühnenbau Schnakenberg, een toneelinrichter met een meer dan 100-jarige ervaring, het eerste podiumelement ontworpen met enkele bijzondere eigenschappen: hoog draagvermogen, redelijk gewicht en een geraffineerde…

  Produkten: automatische geluidmixer (pg. 25)
  Bij Altec Lansing werd een automatische mixer gelanceerd, onder typenr. 1628A, specifiek gebouwd voor het dagelijkse theaterwerk. Het automatisch functioneren van deze mixers is gericht op het wegnemen van een stuk moeilijke arbeid, zodat de theaterman zich op de hoofdzaken kan concentreren en zich daarbij verzekerd weet van een probleemloos…

  Adverteerders in Podium & Techniek april 1980 (pg. 15a)
  Atlanta (14a), Basic Electronics (7a), W. Beyne (10a), Pieter Bollen (10a), BOSE BV (2a), Casino (11a), Croese (1a), Flashlight (3 omslag), J.M.S. (4a), Inelco (6a), Kagenaar (5a), Mechalectron (13a), Philips Ned. (8a + 9a), Point NV (12a), Scholten Mattijsen (4-omslag), Sound Techniques Ned. (13a), Adv. Handelsbur. Stigter (11a), Telstar (13a), Theatertechniek Drachten (12a), Tobekon (3a), Uniflex BV (2-omslag), Video Play Ned. BV (11a).

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Voorlopige redactieraad
  ir. C.W. van Dorsser, voorzitter
  W. Atsma
  C. Dresens
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Marijke Mooij, lay-out

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 62,00 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,- (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Bax

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Foto omslag: Theater de Engelenbak te Amsterdam (Foto Irene Weber)

  Het volgende nummer verschijnt op 11 juni 1980.

   

  Terug

LID WORDEN