• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 4, augustus 1980

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 4, augustus 1980

  Inhoud

  Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 4, augustus 1980Ledenvergadering in Utrecht door W. Atsma (pg. 3)
  Als dit blad verschijnt hebben de leden de jaarstukken en de agenda voor de jaarlijkse vergadering al in huis. Hierover behoeft dus niets meer gezegd te worden dan een algemene oproep om op 28 augustus ’s middags om half twee in de Stadsschouwburg te Utrecht aanwezig te zijn. Na de…

  Nieuwe conservatorium snel geaccepteerd door L.H.P. Waterman (pg. 7)
  De architekt van het Koninklijk Conservatorium is L.H.P. Waterman uit Amsterdam. In deze bijdrage bespreekt Waterman, die tevens (semi-professioneel) musicus is, enkele achtergronden van het ontwerp. Al 16 jaar weet men dat de situering van het conservatorium erg lelijk is, in een rommelige en bijzonder luidruchtige omgeving. Mijn devies was…

  ‘Je mist hier toch wel de echte theatersfeer’ door Jan Nies (pg. 8)
  Een theatertechnicus in dienst van een school: het is een vrij uitzonderlijke situatie. Guus van Haastert, toneelmeester-belichter van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, kan dan ook zeggen de eerste in functie te zijn, die ooit door het Rijk is aangesteld. Met het theater waarin hij werkt is het al…

  Hans van Hooijdonk acht taak voltooid door Paul van Haaster (pg. 12)
  Het ontwerpen en bouwen van alle geluidsapparatuur voor het nieuwe gebouw van het Koninklijk Conservatorium. Dat was de taak die Hans van Hooijdonk kreeg toen hij daar vijf jaar geleden kwam werken. De opleiding van Hans van Hooijdonk (28) bestaat uit de trits LTS, MTS, HTS, elektrotechniek. Hans: ‘Die volgorde…

  Biberach heeft in berg geschoven theater door Onno Greiner (pg. 16)
  Twee jaar geleden kwam in het Zuidduitse stadje Biberach een zogenaamde Stadthalle gereed. Het ontwerp was van de Nederlandse architekt Onno Greiner. In dit artikel plaatst hij alsnog enkele kanttekeningen. Het prijsvraagprogramma was m.i. zeer goed samengesteld. Het enige waar ik destijds mijn bezwaren tegen had, was dat het keukenbedrijf…

  De zaal als medium van geluidsoverdracht door Prof. Dr. Ir. R. Plomp (pg. 22)
  Tweede spreker op de ‘zaalakoestische dag’ op 21 april te Arnhem was prof. Dr. Ir. R. Plomp. Zijn betoog sloot aan op ir. C.W. van Dorssers inleiding, die geplaatst werd in het vorige nummer. In de inleiding van Van Dorsser kwam achtereenvolgens aan de orde: geluidreflectie, absorptie, nagalmtijd en geluidstrooiing. …

  Lichttechniek: programmeren door Arjen Hoogervorst (pg. 27)
  In het algemeen wordt met de chip de microprocessor bedoeld die deel uitmaakt van een microcomputer. Over de toepassingsmogelijkheden van de chip in belichtingsapparatuur en de wijze waarop de computer geprogrammeerd wordt, gaat deel vijf van deze serie. De microprocessor is de centrale verwerkingseenheid van een microcomputer. Hij zorgt voor…

  Geluidstechniek: versterkers door Cor Riethof (pg. 30)
  Op welke punten moet men letten bij de aanschaf van een versterker? In dit derde deel geeft de auteur enkele belangrijke criteria. De energie die een microfoon, een bandrecorder of een draaitafel afgeeft is niet voldoende om een luidspreker te voeden (uit te sturen). Daarom wordt een versterker toegepast. Een…

  Conservatorium Den Haag (pg. 32)
  Niet beschikbaar.

  Decorbouw in detail: Schilderen van decors door Benno de Vries (pg. 33)
  In dit tiende deel bespreekt de auteur welke voorbereidingen nodig zijn voor het beschilderen van decors. Daarbij komen onder meer de verschillende verfsoorten aan de orde. Decorbouw berust op oude basisprincipes, hier en daar aangepast en gemoderniseerd. Voor het schilderen van decors is dit niet veel anders. Voor een decorschilder…

  Personalia (pg. 36)
  In deze rubriek worden opgenomen: functieveranderingen, veranderingen van contract of werkgever, onderscheidingen e.d. Berichten kunnen worden opgegeven bij de redactie, liefst schriftelijk. Adres: Redactie Podium & Techniek, Postbus 235, 2280 AE Rijswijk. Telefoon: 070-901516, toestel 242 of 248. H.C. Timm is op 1 augustus in dienst getreden als adjunct-directeur van…

  Knarf (pg. 36)
  Niet beschikbaar.

  Produkten: The tube (pg. 37)
  Sinds enkele maanden op de markt is The Tube, een nieuw ontwerp uit Amerika dat kan dienen als vervangingsmiddel van de conventionele hoorns die gebruikt worden voor hooffrequente drivers van merken als JBL, Altec, Emilar, enz. Het is een soort buis waarvan de werking lijkt op die van een orgelpijp. …

  Produkten: Oorfilter (pg. 37)
  Vooral voor geluidstechnici – en muzikanten uiteraard – die nogal eens aan harde muziek blootgesteld staan, is er het Sonic II Noise Filter. Dit oorfilter verzwakt het aantal dB’s tot een niet-schadelijk niveau door middel van het ingebouwde membraam. Het omhulsel is gemaakt van een zacht soort rubber. De filters zijn in…

  Produkten: Tempus (pg. 37)
  Tempus is de naam van een kleine draagbare lichtregelinstallatie, geïntroduceerd door Rank Strand Electric. Het apparaat is gebaseerd om het Mini II systeem en bestaat uit afzonderlijke regellessenaars en zesvoudige regelkastjes. De beschikbare lessenaars zijn zes-weg schuifpotentiometer-bedieningskastjes of 12-, 18-, 24-, 30-, of 36-kringen lessenaars met twee voorinstellingen, plus een…

  Bestellen losse nummers (pg. 38)
  Bestellingen op losse exemplaren van onze uitgaven is uitsluitend mogelijk via de giro nr. 273700 t.n.v. Stam Tijdschriften BV, afd. M + B, Den Haag of op onze rekening bij de ABN, Javastraat 1, Den Haag. Vermeldt s.v.p. bij uw overschrijving welke uitgave en welk nummer u wenst te ontvangen.

  Adverteerders-index Podium & Techniek aug. 1980 (pg. 38)
  Atlanta (pg. 26), Avitec Ned. BV (pg. 6), W. Beyne & Zn. BV (pg. 15), Croese Geluidstechniek BV (3-omslag), Peter Groenendijk (pg. 38), Inelco BV (pg. 4), International Music Service (pg. 21), Schaap Geluidstechniek (pg. 26), Scholten & Mattijsen (4-omslag), Stigter (pg. 21), Televic (pg. 6), Telstar BV (pg. 26), Theater Techniek Drachten (pg. 15), Tobekon (pg. 5), Uniflex (2-omslag).

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Redactieraad
  C. Dresens
  F. van Duijn
  R. van Hulst
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Marijke Mooy, vormgeving

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 62,- per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,- (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Anganois

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Het volgende nummer verschijnt op 8 oktober.

   

  Terug

LID WORDEN