• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 5, oktober 1980

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 2, nummer 5, oktober 1980

  Podium en Techniek, jaargang 2, nummer 5, oktober 1980Inhoud

  Geanimeerde vergadering door W. Atsma (pg. 3)
  Op 28 augustus vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Podiumtechnologie plaats in de Stadsschouwburg te Utrecht. Hoewel het aantal aanwezige leden niet groot genoemd kan worden, slechts zo’n 40, kunnen we toch op een geanimeerde vergadering terugkijken, waarbij het bestuur in ruime mate response van de leden…

  Antonius en Cleopatra bij de STA door Rik van Hulst (pg. 7)
  Eind september ging bij het Publiekstheater ‘Antoinius en Cleopatra’ van William Shakespeare in première. Rik van Hulst van de Stichting Theatertechniek en –Administratie (STA) geeft in deze bijdrage een impressie van het produktieproces van deze bijzonder natte produktie. Als dit nummer verschijnt, heeft de kritiek al gesproken; het vonnis over…

  Bühnentechnische Tagung een succes door Chris Lievaart (pg. 11)
  Van 6 tot 11 juli organiseerde de Deutsche Theatertechnische Gesellschaft en de Gesellschaft Deutsche Bühne-Angehörigen de 42-ste Bühnentechnische Tagung, in het nieuwe internationale culturele congrescentrum in Berlijn. Chris Lievaart doet verslag. Berlijn is alleen al om zijn theaters een reis waard. West-Berlijn telt zo’n 10 theaters, Oost-Berlijn telt er ook…

  Wie maakt theater? Hoe leer je dat? door Helmut Grosser (pg. 12)
  Helmut Grosser, de voorzitter van de Deutsche Theatertechnische Gesellschaft en technisch directeur van de Staatsopera in München, sprak op het theatertechnisch congres dat in juli in Berlijn plaatsvond, een inleiding uit die hier is afgedrukt. Een van de belangrijkste vragen  voor de komende jaren wordt behandeld en in een congrescentrum…

  Den Haag: stad van de onbruikbare theaters door Jan Nies (pg. 15)
  Met een variant op het liedje van Paul van Vliet zou Den Haag in een pessimistische bui ‘de stad van de onbruikbare theaters’ kunnen worden genoemd. Zalen en stoelen genoeg, maar de toneeltechnische omstandigheden schieten op diverse, belangrijke punten tekort. Een kritische inventarisatie in twee delen door Jan Nies. In…

  Zaalakoestiek bij multipel gebruik door dr. A. von Meier (pg. 19)
  Welke problemen geeft de akoestiek van zalen voor multipel gebruik en hoe lossen wij deze problemen op? Deze vragen behandelde dr. A. von Meier op de Zaalakoestische dag op 21 april te Arnhem. Zijn bijdrage is de derde in deze serie. Zaalakoestiek als wetenschap, zoals wij als technici en ingenieurs…

  Personalia (pg. 23)
  In deze rubriek worden opgenomen: functieveranderingen, veranderingen van contract of werkgever, onderscheidingen e.d. Berichten kunnen worden opgegeven bij de redactie, liefst schriftelijk. Adres: Redactie Podium & Techniek, Postbus 235, 2280 AE Rijswijk. Telefoon: 070-901516, toestel 242 of 248. Toneelgroep Theater heeft per 1 september twee nieuw4e inspiciënten in dienst: Johan…

  Knarf (pg. 23)
  Niet beschikbaar.

  ‘Het mooiste vak dat ik ken’ door Paul van Haaster (pg. 25)
  ‘Als je eenmaal in een theater als Diligentia werkt, kan je er niet meer wegkomen. Dat is gebleken.’ Inderdaad, want 1e toneelmeester Jan G. van Dissel, die onlangs de Gouden Krommer kreeg, heef ter nu al ruim 40 jaar bij Diligentia in Den Haag op zitten. Een gesprek met een

  Geluidstechniek: Luidsprekers door Cor Riethof (pg. 26)
  Een luidspreker is een omzetter van elektrische energie in akoestische energie. Hij heeft dus de omgekeerde werking van een microfoon. Over de verschillende soorten luidsprekers gaat dit vierde deel. Er zijn verschillende soorten luidsprekers, waarvan de werking berust op verschillende principes; de elektro-dynamische luidspreker is de meest toegepaste. Deze luidspreker…

  Bestellen losse nummers (pg. 6a)
  Bestellingen op losse exemplaren van onze uitgaven is uitsluiten mogelijk via de giro nr. 273700 t.n.v. Stam Tijdschriften BV, afd. M B, Rijswijk of op onze rekening bij de ABN, Volmerlaan 6, Rijswijk. Vermeldt u s.v.p. welke uitgave en welk nummer u wenst te ontvangen.

  Lichttechniek: Hulpmiddelen door Arjen Hoogervorst (pg. 31)
  Hulpmiddelen van en toevoegingen aan de lichtkast. Dat is het onderwerp van het zesde deel in deze serie. Hiermee wordt de serie tevens afgesloten. Allereerst behandel ik de beeldschermmonitor. Deze kan op twee manieren worden toegepast in de belichtingstechniek. Ten eerste als afleesmonitor voor de lichtstand die op dat moment…

  Decorbouw in detail: Kwasten en pencelen door Benno de Vries (pg. 33)
  Welke kwasten en pencelen er zijn voor het schilderen van decors komt in dit elfde deel aan de orde. Tevens behandelt de auteur enkele schilderstechnieken. Voor iedere vakman is gereedschap onontbeerlijk en dit geldt zeker voor een decorschilder(es). Er zijn dan ook vele soorten kwasten die speciaal voor het schilderen…

  ’t Spant Bussum (pg. 36)
  Niet beschikbaar.

  Produkten (1) (pg. 37)
  Dit is de Schouwburgzaal van ‘De Prins van Oranje’ in Goes, uitgerust met stoelen en platforms van de Hussey tribune- en podiafabrieken uit Amerika. Men heeft hier gekozen voor losse stoelen zodat men het aantal zitplaatsen door variatie in plaatsing op de platforms kan variëren. Met dit systeem kunnen verschillende…

  Produkten (2) (pg. 37)
  Op deze foto zien we enkele voorbeelden van mengpanelen die zijn samen te stellen uit elementen uit de Eela Audio 100 serie. Deze serie is opgebouwd uit modulen van elk vier ingangskanalen en een uitgangs/monitorblok. Ook zijn diverse hulpcircuits leverbaar. Het chassis bestaat uit een front- en een achterprofielbalk van…

  Produkten: Voorversterker (pg. 37)
  Rodel Geluidstechniek heeft onlangs een nieuwe voorversterker op de markt gebracht, de HY6, geschikt voor elke voeding en eindeversterker van het merk ILP. De inwendige schakeling van dit apparaatje, dat slechts weinig groter is dan een luciferdoosje, bevat alle gangbare functies. De eerste trap versterkt kleine signalen zoals microfoon of…

  Produkten: Muziekstoel (pg. 38)
  De Dispo-muziekstoel waarvan de zittinig 6 graden naar voren kan hellen.

  Produkten: Flightcases (pg. 38)
  Packhorse Case Co. in Engeland is fabricant van flightcases. Bij de fabricage wordt de finishlaag onder hoge druk op de juiste houtsoort gelijmd. Hierna wordt het beklede hout op maat gezaagd en in de dubbelzijdige aluminium hoek- en sluitstrip gemonteerd. Voor het afsluiten van de koffers worden zogenaamde ‘butterfly’-sluitingen gebruikt…

  Produkten: Microfoon (pg. 38)
  PZM staat voor Pressure Zone Mircophone. Het principe van deze microfoon berust op het feit dat een geluidsgolf die een reflecterend vlak bereikt op enige tienden van millimeters van dat vlak een drukzone creëert. Door nu een speciaal gekalibreerd microfoonkapsel binnen deze drukzone te monteren met de gevoelige kant naar…

  Produkten: Noodverlichting (pg. 38)
  Het Duitse bedrijf Präzisa is gespecialiseerd in noodverlichtingsapparatuur. Het leveringsprogramma is opgenomen in vier in het Duits gestelde brochures, waarin circa 220 verschillende standaardtypen noodverlichtingsarmaturen zijn opgenomen. Dat zijn: centrale noodverlichting, decentrale gloeilamparmaturen, noodverlichtingsschijnwerpers, decentrale TL-armaturen van 6 tot 65 watt en voedingsunits voor TL van 20, 40 en 65…

  Produkten: Stuur-unit (pg. 38)
  SMM is de naam van een zeskanaals stuur-unit. De letters SMM staan voor sequencer, microphones en music. Dit apparaat is volledig tiptoets bediend met led-indicatie. Per kring kunnen twee voorinstellingen gemaakt worden, met de mogelijkheid tot het maken van crossfades. Met één microfoon kunnen drie of zes kanalen tegelijk aangestuurd…

  Adverteerders-index Podium & Techniek okt. 1980 (pg. 8a)
  Atalanta Acoustics (pg. 7a), Avitec (pg. 5a), W. Beyne & Zn. BV (pg. 3a), Pieter Bollen (pg. 4a), Croese Geluidstechniek BV (3-omslag), Fane Holland (pg. 7a), Handelsbureau Stigter (pg. 4a), J M S (pg. 2a), Mechalectron BV (pg. 6a), Peter Groenendijk BV (pg. 8a), Point NV (pg. 3a), Schaap Geluidstechniek (pg. 7a), Scholten & Mattijsen (4-omslag), Special Audio Products BV (pg. 5a), Televic SA (pg. 2a), Telstar BV (pg. 7a), Tobekon (pg. 1a), Uniflex BV (2-omslag).

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Redactieraad
  C. Dresens
  F. van Duijn
  R. van Hulst
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  F. van der Veen

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Jaap J. Andela, vormgeving

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 62,- per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,- (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Javastraat 1, Postbus 4, 2501 CA Den Haag, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Anganois

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Omslag: Antonius en Cleopatra (Foto Kors van Bennekom)

  Het volgende nummer verschijnt op 10 december.

   

   

  Terug

LID WORDEN