• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 4, augustus 1981

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 4, augustus 1981

  Inhoud

  Podium en Techniek, Jaargang 3, nummer 4, augustus 1981, VPTTheatertechnisch Congres 1981 door Kees van Dorsser, Wigger Atsma, Chris Lievaart, René Kilsdonk, Michael de Roo, Tonnie Porringa-Bolhuis en Ron Wijnberg (pg. 3)
  Het is het bestuur een genoegen leden en belangstellenden uit te kunnen nodigen voor het Theatertechnisch Congres 1981, dat op 14 en 15 augustus a.s. zal worden gehouden in het RA-Congrescentrum te Amsterdam. Naast de tentoonstelling van de theatertechnische toeleveringsbedrijven, een tentoonstelling van het nieuwe Muziektheater, een tentoonstelling van studenten…

  Zo komt u naar de RAI (pg. 6)
  Wanneer u met de auto naar Amsterdam komt, kunt u het RAI-gebouw op de volgende manieren het snelst bereiken. Komend uit de richting Utrecht slaat u direct na het passeren van de verkeersbrug over de Amstel linksaf. U bevindt zich dan op de Kennedylaan, die bij de RAI op het…

  Programma (pg. 7)
  De kassa van het RAI-Congrescentrum is om 9.30 uur open. Koffie is verkrijgbaar. Vrijdag 14 augustus. 10.00 uur Opening van de tentoonstelling van de theatertechnische toeleveringsbedrijven door Kees van Dorsser, de voorzitter van de Vereniging voor Podiumtechnologie. Op blz. 9 e.v. vindt u een nadere beschrijving van de stands en…

  Tentoonstelling toeleveringsbedrijven (pg. 9)
  De tentoonstelling van theatertechnische toeleveringsbedrijven is omvangrijker dan in 1979. Hieronder treft u een beschrijving van de tentoongestelde goederen per bedrijf. Stand 1 Electric Sound. Stelt ten toon en demonstreert de geluidsversterkingapparatuur van Dynacord Electronics. Demonstratietijden: 14 augustus: 10.15-10.30, 13.00-13.30, 15.45-16.00. 15 augustus: 10.30-10.45, 13.15-13.25, 15.05-15.15. Stand 2 Ateliers Luhlf. …

  Vakreferaten (pg. 13)
  Tijdens het Theatertechnisch Congres 1981 zullen de volgende vakreferaten en demonstraties worden gehouden. Philips Nederland. 14 augustus: 13.00-13.20 uur. 15 augustus: 14.00-14.20. Onderwerp: Permanente elektroakoestische voorzieningen in het theaterbedrijf. Spreker: F.J. van der Meulen. a. Toneelgeluidsondersteuning d.m.v. meerkanaalsversterkertechniek om voldoende en richtgetrouwe versterking te bereiken, waarbij volledige bewegingsvrijheid van de…

  Jaarlijkse ledenvergadering Kunstenbond FNV, Vakgroep Techniek door W. Atsma (pg. 13)
  Op theatertechnisch gebied gaan ontwikkelingen snel, de laatste tijd. Het gewicht van de techniek binnen een voorstelling neemt toe. Dat heft ook consequenties voor de plaats van de technicus binnen theaters en gezelschappen. Zijn of haar invloed op de totstandkoming en realisatie van het eindproduct neemt daardoor (in technische zin)…

  Kees van Dorsser terug in de muziek door Koos Tuitjer (pg. 16)
  Op de Ledenvergadering neemt Kees van Dorsser afscheid als voorzitter van de Vereniging voor Podiumtechnologie. Vermoedelijk, en dat hangt af van de bestuursverkiezing, blijft hij aan als bestuurslid. Ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter interviewde Koos Tuitjer hem. Ir. Kees van Dorsser straalt optimisme uit. De vereniging waartoe hij…

  OISTT vergadert in Amsterdam (pg. 17)
  De Internationale Organisatie van Scenografen en Theatertechnici, kortweg OISTT genoemd, is een internationale vereniging waarvan landen lid zijn. De OISTT telt 24 leden. Het Nederlandse lidmaatschap wordt sinds kort verzorgd door de Vereniging voor Podiumtechnologie. De OISTT, waarvan het secretariaat in Praag is gevestigd, kent een bestuur, het Executive Comité, …

  ‘Een decorateur schijt alles en snel’ door Wim Klinkenberg (pg. 18)
  Ze waren er niet alle 14, maar wel konden we vaststellen dat er op iedere miljoen Nederlanders 1 decorateur te vinden is. Veertien decorateurs op 14 miljoen Nederlanders. We kwamen ook tot de conclusie dat als ze naar die sleutelpositie zouden zijn betaald, er geen decorateur meer aan het werk…

  Schildersatelier (pg. 19)
  Het toneel van het Congrescentrum RAI is tijdens het congres ingericht als decorschilder-, beeldhouw en kaschieratelier. Het toneel, de ruimte waarin het eindresultaat van wat er in een decoratelier gebouwd en geschilderd, wordt vertoond, is afgehangen met historische achterdoek uit het Toneelmuseum en met decors en decordelen, geschilderd door collega’s…

  Decorbouw te boek gesteld (pg. 22)
  Ter gelegenheid van het Theatertechnisch Congres 1981 is, net als twee jaar geleden, een speciaal boekje uitgebracht. Ditmaal is het een overdruk van de artikelen over decorbouw van de hand van Benno de Vries, zoals deze in Podium en Techniek zijn gepubliceerd. De aanleiding Benno de Vries te vragen artikelen…

  De nalatenschap van het Haags Theatre Royal door Jo Elsendoorn (pg. 23)
  In de muziekbibliotheek ondergebracht in het Haagse Gemeentemuseum bevindt zich een speciale archiefruimte met de nalatenschap van het Théâtre Royal de la Haye en van de daar nauw mee verbonden geweest zijnde Koninklijke Kapel. Jo Elsendoorn beschrijft hier waaruit die nalatenschap bestaat. Aanvankelijk had het bestuur van de Vereniging voor…

  Kunstbedrijven en bedrijfskunde (pg. 26)
  Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft zal er op maandag 5 oktober 1981 in het Cultureel streekcentrum Agnietenhof in Tiel een dag voor de kunstondernemer georganiseerd worden onder de titel: ‘Kunstbedrijven en bedrijfskunde’. De voorbereiding van deze dag van de kunst0ondernemer is in handen…

  Laserlicht door Jan Veldman (pg. 27)
  Jan Veldman houdt op het congres een vakreferaat over het gebruik van lasers. Hier gaat hij in op de gehanteerde begrippen, de werking en de theatertechnische mogelijkheden. Art and Science Laboratory (ASL) en de stichting Kreon verzorgen tijdens het Theatertechnisch Congres tezamen lezingen en demonstraties. In de overloop van het…

  Rietveld Academie (pg. 31)
  Op het verzoek van het bestuur van de Vereniging voor Podiumtechnologie deel te nemen aan het Theatertechnisch Congres 1981, reageerden de studenten van de theaterwerkgroep van de Rietveld Academie zeer enthousiast. Binnen drie weken zat het tentoonstellingsplan in elkaar. Hieronder vertelt de docent-coördinator van de opleiding, Leontien van Beurden, eerst…

  Koperen Kees, officieel lijntrekker door Koos Tuitjer (pg. 39)
  Lijntrekken. Een verdachte bezigheid. Maar toch is er één man in de theaterwereld die daartoe de officiële opdracht heeft: Kees van der Wilk uit Zoetermeer alias Koperen Kees. Sinds 1 november 1979 verricht hij in opdracht van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) metingen in onze theaters met de…

  Muziektheater door Hubert Atjak (pg. 45)
  De kritieken op de plannen van de architecten Holzbauer en Dam zijn nog niet verstomd. Hoe het gebouw er nu precies uit zal gaan zien is in al zijn details nog niet bekend. Het lijkt erop dat er variaties in de maak zijn. Voor de theatertechnici is één zaak van…

  Knarf (pg. 51)
  Niet beschikbaar.

  Achter de schermen van de RAI door Koos Tuitjer (pg. 53)
  Het is met een congres als met een schouwburgvoorstelling. Congresgangers hebben evenmin als schouwburgbezoekers nauwelijks een idee hoe er achter de schermen is en wordt gewerkt om alles vlekkeloos naar een einde te brengen. Verantwoordelijk voor het technische werk achter de schermen zijn in het Amsterdamse RAI-complex allereerst Kees Drinkenburg…

  Eeuwen spelen in het Theatermuseum door Lou Hoefnagels (pg. 55)
  In het Theatermuseum te Amsterdam is tot en met 30 augustus de grote tentoonstelling ‘Eeuwen spelen te bezichtigen, die de historie van het Nederlandse toneel, vanaf de Middeleeuwen tot heden, in beeld brengt. Lou Hoefnagels, hoofd educatieve dienst  van het Nederlands Theaterinstituut, geeft een toelichting. Het is een grote tentoonstelling…

  Hoe Fidelio een grote kop kreeg door Nico Out (pg. 59)
  La Marseillaise is de naam van de kop die is aangebracht aan de Arc’ de Triomphe in Parijs. Die kop werd nagemaakt voor de opera Fidelio van de Nederlandse Operastichting. Nico Out legt uit hoe dat in zijn werk ging. Het ontwerp van de nieuwe Fidelio is een duidelijke expressie…

  Projectie: hoe het vroeger ging door Gerard Mulder en Sjoebert Schröder (pg. 64)
  De huidige projectiemiddelen zijn voortgekomen uit vindingen die een lange wordingsgeschiedenis hebben. Voor een beter begrip en gebruik van de moderne apparaten is het nuttig om te kijken hoe men vroeger het toneelbeeld verlevendigde. Pas met de invoering van het elektrisch licht werd projectie belangrijk. Toch heeft de projector een…

  Bestellen losse nummers (pg. 69)
  Bestellingen op losse exemplaren van onze uitgaven is uitsluitend mogelijk via de gironr. 273700 t.n.v. Stam Tijdschriften BV, afd. M + B, Rijswijk of op onze rekening bij de ABN, Volmerlaan 6, Rijswijk. Vermeldt u s.v.p. bij uw overschrijving welke uitgave en welk nummer u wenst te ontvangen.

  Adverteerdersindex Podium & Techniek nummer 4, augustus 1981 (pg. 70)
  Aardnoudse Intern Transport (pg. 67), Ampco BV (pg. 50), Artilon BV (pg. 62), Atlanta Acoustics BV (pg. 62), W. Beyne & Zn. BV (pg. 52), Pieter Bollen (pg. 43), Casino (pg. 68), Controllux (pg. 68), Controllux (pg. 62), Courage Light (pg. 29), Croese (4-omslag), Dateq BV (pg. 28), D+R Electronica BV (pg. 4), E&E Light (pg. 67), Electric Sound (pg. 11), Flashlight BV (pg. 68), Mach. Fab. Friesland (pg. 57), Hader BV (pg. 58), Harder BV (pg. 57), A. Hausmann GMBH & Co (pg. 63), Iemke Roos BV (pg. 50), IMS (pg. 49), Inelco BV (pg. 38), Intra-Profiel BV (pg. 12), Kagenaar (pg. 5), Firma Kamphöner GMBH (pg. 44), Lambda Geluidstechniek (pg. 69), Lwarence Cases (pg. 67), Atelier Luhlf (pg. 69), Audio Electronics J. Mattijsen (pg. 15), Mechalectron (pg. 58), Meekel Light Cases BV (pg. 52), Gordijnatelier Van Meel (pg. 63), Philips (pg. 36, 37), Podia (pg. 69), De Reus Liften (pg. 42), Ruad Import BV (pg. 68), Selectronic BV (pg. 70), Siemens (2-omslag), Stage Music Service (pg. 14), St. Ned. Top 40 (pg. 14), St. Vormgeving (pg. 66), Adv. Handelsbur. Stigter (pg. 44), Telstar (pg. 68), Theatertechniek Drachten (pg. 49), Theatex BV (pg. 43), Tobekon (pg. 42), Toverli (pg. 63), Transtech (pg. 30), Uniflex (3-omslag), Peter Wilke BV (pg. 63).

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Redactieraad
  C. Dresens
  F. van Duijn
  R. van Hulst
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  F. van der Veen

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Jaap J. Andela, vormgeving

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 65,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,- (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Volmerlaan 1, Postbus 10004, 2280 EC Rijswijk, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Anganois

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Het volgende nummer verschijnt op 14 oktober.

   

  Terug

LID WORDEN