• Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 5, oktober 1981

  Inhoud Podium & Techniek, jaargang 3, nummer 5, oktober 1981

  Inhoud

  Cover Podium & Techniek, jaargang 3,nummer 5, oktober 1981, VPTTheatertechnisch Congres 1981 door W. Atsma (pg. 3)
  Het Theatertechnisch Congres 1981 mag geslaagd worden genoemd. Dit nummer bevat een kleine fotoreportage van het congres en de bewerkte inleidingen van twee van de vakreferaten die zijn gehouden, alsmede een nadere terugblik. Tijdens de bestuursverkiezing op de Algemene Ledenvergadering, die werd gehouden op de eerste congresdag, is Chris Lievaart…

  Groep ter beoordeling bouw te verwachten door W. Atsma (pg. 7)
  Het congres van de Vereniging voor Podiumtechnologie is achter de rug. Het is goed om je dan even te bezinnen over hoe het was, wie er wel en niet waren, wat goed ging en wat ook best nog wat anders of beter had gekund. We hebben de tweejaarlijkse manifestatie van…

  Fotoreportage Theatertechnisch Congres 1981 door Kors van Bennekom en Michael de Roo (pg. 8)
  Niet beschikbaar.

  Laserprojectie in het theater door Jan Veldman (pg. 10)
  Laserprojectie is een nieuw gereedschap voor de visueel ontwerper in het theater. Jan Veldman, van Art & Science Laboratory, hield hierover op het Theatertechnisch Congres een vakreferaat, dat hij bewerkte tot dit artikel. Het laserprojectiesysteem voor het theater is opgebouwd rond de laser en de schijfeenheid (zie figuur 1). De…

  Beveiliging van luidsprekers door H.A. van Hessen (pg. 15)
  H.A. van Hessen hield op het Theatertechnisch Congres een vakreferaat over een elektronische zelfherstellende beveiliging tegen overbelasting voor luidsprekersystemen. Een verhaal over het speurwerk dat bijna vergeefs is geweest. Bij KEF, een luidsprekerfabriek in Maidstone, Engeland, wilde men eens precies uitzoeken hoe het eigenlijk zat met de overstuurbaarheid van luidprekers. …

  ‘Tja, zo leuk was het vroeger niet’ door Frans van der Veen (pg. 18)
  ‘De afstand tussen technici en acteurs was zo ontzettend groot. Kijk, ik ben wat ouder en heb dus veel langer dan de anderen altijd ‘mijnheer’ Laseur gezegd,  ‘mijnheer’ van Ingen, ‘mevrouw’ Andersen. Zij vonden dat klaarblijkelijk ook heel gewoon. Tja, zo leuk was het vroeger niet’. ‘Maar de laatste jaren…

  Zonder theater geen licht door Frans van der Veen en Sjoerd Schamhart (pg. 20)
  Een toneelvoorstelling is in essentie meer dan de som van de samengestelde delen; het is een kunstwerk. Dat geldt niet per definitie en in alle gevallen, maar het kan een kunstwerk zijn. De regisseur is daarbij een belangrijke factor. In alle gevallen zal er sprake zijn van een zekere eenduidigheid, …

  Ontwerp Muziektheater krijgt vorm (11) door Michael de Roo (pg. 23)
  In P & T nr. 2 beschreef Michael de Roo onder mee het toneel en de repetitieruimten uit het ontwerp van het Muziektheater te Amsterdam. Nu behandelt hij de diverse werkplaatsen, kleedkamers en vertredingsruimten. Allereerst dient te worden opgemerkt dat getracht is een zo soepel mogelijke opzet van werkruimten en…

  Het afregelen van een bandrecorder door Franz Grunenberg en Eddy Westerbeek (pg. 27)
  Het afregelen van een driekoppen-bandrecorder op een bepaald bandsoort kan met eenvoudige middelen gebeuren. De hier beschreven procedure is de zogenaamde delta E methode. Een zekere basiskennis op het gebied van elektronica is voor een goed begrip wel vereist. ‘Delta’, symbolisch aangeduid met Δ, staat voor het verschil van twee…

  Boeken door Jan Ritsema (pg. 28)
  Dit boekoverzicht is samengesteld door de International Theater Bookshop waar genoemde boeken te bestellen zijn (tel. 020-226489). Stagecostume techniques, J.S. Emery, f. 71,70. Een uiterst gedegen instructie- en naslagwerk. Behandelt het uitwerken van een kostuumontwerp in patroontekeningen tot het runnen van kostuumwinkel. Woordenlijst van materialen en gereedschappen. Geschichte des Kostüms, …

  Projectie: Piscator en Svoboda door Gerard Mulder en Sjoebert Schröder (pg. 31)
  Het documentairegebruik van film en projectie is vooral gestimuleerd door Erwin Piscator. Josef Svoboda gebruikte projectie op een ‘esthetisch-abstracte’ wijze. Hun denkbeelden staan centraal in het laatste deel van deze serie. Het politiek-realistische theater van de jaren twintig komt voort uit de Nieuwe Zakelijkheid. Kenmerkend voor deze nieuwe kunstvorm is…

  Discom ’81 (pg. 33)
  Van 26 tot en met 29 oktober wordt in Parijs de Discom ’81 gehouden. De Discom, die voor de derde keer wordt gehouden, is een groots opgezette tentoonstelling van producten voor vooral discotheken, maar ook voor theater, culturele centra etc. Het accent ligt op producten op het gebied van licht…

  Adverteerdersindex Podium & Techniek oktober 1981 (35)
  Aardnoutse BV (pg. 30), Artilan (pg. 30), Atlanta BV (pg. 29), W. Beyne & Zn. (pg. 30), Pieter Bollen (pg. 29), Croese (3-omslag), Dateq BV (pg. 4), Harder BV (pg. 13), Harder BV (pg. 35), A. Hausmann & Co (pg. 13), IMS (pg. 26), Kagenaar (pg. 6), Kamphöner (pg. 14), Flashlight BV (pg. 41), Henk van der Geest (pg. 41), Lawrence Cases (pg. 35), J. Mattijsen (pg. 14), Meekel BV (pg. 5), Ruad (pg. 13), Selectronic BV (pg. 26), Siemens (2-omslag), Stigter (pg. 22), Telstar (pg. 41), Tobekon BV (pg. 22), Toverli (pg. 35), Uniflex (4-omslag).

  Bijscholingscursus van start gegaan door Dhian Siang Lie (pg. 36)
  Op 7 september ging in het Koninklijk Conservatorium te Den Haag een bijscholingscursus voor theatertechnici van start. De secretaris van het bestuur van de Stichting Opleiding Theatertechnici vertelt wie geselecteerd werden eh hoe, en wat zij voorgeschoteld krijgen. In het nabije verleden is reeds enige malen getracht om tot scholing…

  Knarf (pg. 37)
  Niet beschikbaar.

  Diversen – Vondst: Lamp- en apparaattester door Roderick van Gelder (pg. 38)
  In P & T nummer 3 schreven Freek van Duijn en Gidius Noordman in deze rubriek over een lamp- en apparaattester, die voor weinig geld zelf te maken is. Roderick van Gelder, werkzaam bij het Nationale Ballet, vindt het principe van die tester goed, maar de hanteerbaarheid niet. Zoals u…

  Diversen – Personalia (pg. 38)
  In deze rubriek worden opgenomen: functieveranderingen, veranderingen van contract of werkgever, onderscheidingen e.d. Berichten kunnen worden opgegeven bij de redactie, liefst schriftelijk. Adres: Redactie Podium & Techniek, Postbus 235, 2280 AE Rijswijk. Telefoon: 070-901516, toestel 242 of 248. Arthur van Schendel is per 1 oktober directeur van het Nederlands Theater…

  Tijdschriften (pg. 39)
  De Bühnentechnische Rundschau is het zesmaal per jaar verschijnende tijdschrift van de Deutsche Theatertechnische Gesellschaft. Een jaarabonnement kost DM 44,10, een los nummer DM 11,-, beide exclusief verzendkosten. De uitgever is: Vertriebsgesellschaft für Verlage mbH, Im Brande 15, 3016 Seelze 6, West-Duitsland. Een nummer telt ongeveer 36 pagina’s, waarvan circa…

  Produkten: Schijnwerper (pg. 40)
  Rank Strand heeft een nieuwe serie 500 en 1000 watt Schijnwerpers op de markt gebracht. Het gaat om drie verschillende types: de Minim, de Harmony en de Prelude. De laatste twee zijn voorzien van dezelfde aangegoten stekker, geschikt voor hoge temperaturen. Deze stekker moet eerst worden verwijderd wil men de…

  Colofon

  Tweemaandelijks vakblad van de Vereniging voor Podiumtechnologie

  Redactieraad
  F. van Duijn
  R. van Hulst
  Chr. Lievaart
  M. de Roo
  Sj. Schamhart, arch. BNA
  F. van der Veen

  Paul van Haaster, eindredacteur
  Edwin Kisman, alg. hoofdredacteur
  Jaap J. Andela, vormgeving

  Uitgever
  Stam Tijdschriften BV
  Postbus 235, 2280 AE Rijswijk
  Treubstraat 35, 2288 EH Rijswijk
  tel.: 070-991516, giro 273700

  Abonnementen voor niet-leden Vereniging voor Podiumtechnologie f. 65,50 per jaar (incl. 4% BTW).
  Losse nummers: f. 11,- (incl. 4% BTW).
  Extra bewijsnummers f. 7,50 (incl. 4% BTW).
  Bestelling uitsluitend mogelijk via gironummer 27 37 00 t.n.v. Stam Tijdschriften BV of op haar rekening bij de ABN, Volmerlaan 1, Postbus 10004, 2280 EC Rijswijk, rekeningnr. 51 75 13 730.
  Abonnementen buiten Benelux f. 106,-.

  Hoofd advertentie-orderafdeling: H. Voois
  Orderbehandeling: Laura Anganois

  Opzegging jaarabonnementen kan uitsluitend vóór 1 december.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Secretariaat: Van Speijkstraat 177’’’ Amsterdam
  Secretaris: W. Atsma – 020-22 14 56
  Penningmeester: Chr. Lievaart, Morletpad 3, 6815 EZ Arnhem
  Postgiro 4151868

  Contributie f. 50,- per jaar (inclusief toezending van Podium & Techniek)

  Omslag: Laserdemonstratie tijdens Theatertechnisch Congres 1981 (Foto: A & S L).

  Het volgende nummer verschijnt op 9 december.

   

  Terug

LID WORDEN