• Inhoud Zichtlijnen 143, juli 2012

  Ro Theater in Turkije

  Het Ro Theater speelde in mei de voorstelling Moeders in Turkije. Het decor namen ze niet mee, het werd nagebouwd in de ateliers van het Staatstheater in Antalya.

   

  Popzaal en klaslokaal

  Aankomende podiumtechnici leren het vak in poppodium Gebouw-T, dat intensief samenwerkt met het Zoomvliet College. Leonor Jonker spreekt met docenten en studenten.

   

  Interview Eric de Bruyn

  Als CEO van Ampco Flashlight gaf Eric de Bruyn nooit interviews, maar het is nu zes jaar geleden dat hij terugtrad. Een gesprek over zijn carrière en zijn visie op het vakgebied.

   

  Terra Nova van CREW

  Marloeke van der Vlugt beleeft Terra Nova van CREW twee keer. Zij beschrijft hoe technologie en dramaturgie de ervaring beïnvloeden.

   

  En verder:

  Column Tom Back | Handelsmissie Turkije Koen Koch | Ziggo Dome Jos van de Haterd |Nieuwe boeken Steven van Galen, Jos van de Haterd | VPT-pagina |  Bedrijfsledendag Pieter Smit | PodiumRIE, eerste hulp bij risico’s Maud Mentink | Technisch nieuws| Bedrijfsleden | Snapshot Alies Veul | Lijst adverteerders

   

  Colofon

  Hoofdredactie/eindredactie

  Jos van de Haterd

  josvandehaterd@zichtlijnen.nl

  Redactie

  Pauline Beran

  Gerbrand Borgdorff

  Henk van der Geest

  Hans-Willem de Haan

  Coen Jongsma

  Jim Klinkhamer

  Koen Koch

  Jeroen de Leeuw

  Jorg Schellekens

  Marloeke van der Vlugt

  Medewerkers aan dit nummer

  Rob Acket

  Tom Back

  Steven van Galen

  Bert Jansma

  Leonor Jonker

  Koen Koch

  Maud Mentink

  Alies Veul

  Marloeke van der Vlugt

   

  Omslag:

  Werkplaats in het Staatstheater in Antalya.

  © John Thijssen

   

  Rechthebbenden

  De redactie heeft waar mogelijk toestemming

  gevraagd voor het plaatsen van het

  illustratiemateriaal. Waar dat niet gelukt is

  verzoeken wij rechthebbenden contact met

  ons op te nemen.

  ISSN-nummer 1386-3738

   

  Terug

LID WORDEN