• Inhoud Zichtlijnen 181, december 2018

  Verleden, heden, toekomst
  Het bestuur van de VPT deelt zijn visie op het verleden en op de huidige stand van zaken. Aan de hand daarvan worden beleidskeuzes voor de komende twee jaar geformuleerd. Het credo? Voor en door leden!

  40 jaar verschillende disciplines
  Acht artikelen die een veertigjarige blik werpen op telkens één discipline binnen de theater-, concert- en evenementenbranche: interviews, overzichten en persoonlijke ervaringen. Sommige disciplines hebben een opzienbarende ontwikkeling doorgemaakt en bij andere gaat het geleidelijk.

  Diversiteit als doel
  De VPT lijkt een club van vooral oudere ‘witte’ mannen. Gerbrand Borgdorff breekt een lans voor verandering. Vrouwen vinden langzamerhand mondjesmaat hun weg binnen de branche, maar is er ook instroom van technici van een andere afkomst?

  Verandering van het werkveld
  Onder invloed van allerhande externe factoren is het werkveld van theatertechnici aan verandering onderhevig. Wat gebeurt er als gezelschappen of theaters fuseren? Wat vinden technici ervan om zowel in eigen huis als reizend te moeten werken?

  En verder
  VPT-pagina >> 40 jaar decor >> 40 jaar theatertextiel >> 40 jaar rigging in Nederland >> 40 jaar licht- en beeldtechniek >> 40 jaar livegeluid >> 40 jaar lichtregeltafels en showcontrol >> 40 jaar bouwen aan theaters >> 40 jaar opleidingen >> Column Niko Bovenberg >>  Dit was het nieuws >> www’tjes >>  Uit de oude doos >>  Bedrijfsleden

  COLOFON

  Uitgever
  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Noorderweg 2J
  1221 AA Hilversum
  Tel. 035 - 303 01 09
  (ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur)
  info@vpt.nl

  ISSN-nummer 1386-3738

  Hoofdredactie
  Bestuur VPT
  hoofdredactie@zichtlijnen.nl

  Eindredactie
  Alex Buurman

  Medewerkers aan nr. 181
  Gerbrand Borgdorff
  Niko Bovenberg
  Roel ten Bras
  Rutger van Dijk
  Martien van Goor
  Wendy Koops
  Rick Liesveld
  Frans Ockeloen
  Marina Prak
  Antoinette Wijffels
  Allard Zoutendijk

  Advertenties
  VPT
  Tel. 035 - 303 01 09
  info@vpt.nl

  Druk
  De Toekomst

  Copyright
  De redactie heeft waar mogelijk toestemming gevraagd voor het plaatsen van illustratiemateriaal. Waar dat niet gelukt is verzoeken wij rechthebbenden contact met ons op te nemen. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukelijke toestemming van de uitgever.

  Terug

LID WORDEN