• Inhoudsopgave zusterbladen Nieuwsbrief VPT, Dhian Siang Lie, Nieuwsbrief 4, maart 1989

  Inhoudsopgave zusterbladen Nieuwsbrief VPT

  Theatre Crafts, december 1988, jaargang 22, nr. 10
  Dit voortreffelijke Amerikaanse blad wijdt het gehele decembernummer aan theaterruimten voor de dans. Aan de orde komen de meest bekende theaters in de Verenigde Staten met een meer dan gemiddelde programmering van dansvoorstellingen. Een leuke vreemde eend in de bijt is echter ons eigen Nederlands Dans Theater aan ’t Spui te Den Haag. Behalve technici en planners van deze theaters komt een groot aantal gebruikers aan het woord, zoals gezelschapsmanagers, lichtontwerpers, choreografen en dansers, waaronder Anne Teresa de Keersemaeker. Voorts bevat dit nummer een interessant artikel over dans(onder)vloeren.

  Theatre Crafts, maart 1989, jaargang 23, nr. 3
  Dit nummer biedt een ‘special report’ over theater op cruiseschepen. Een niet alledaags onderwerp voor de meesten van ons, maar het is zeker de moeite waard om te lezen welke bijzondere problemen ontstaan met betrekking tot allerlei voor theatertechnici normale zaken. Een goed artikel is zeker ook het verhaal van Mark Loeffler over het nut van nieuwe randapparatuur in de belichting, zoals bewegende schijnwerpers, al of niet gecombineerd met automatische kleurenwisselaars. Zijn conclusie is, mijns inziens terecht, dat ook deze apparaten nuttige werktuigen vormen voor theatermakers als er een artistieke of arbeidstechnische reden voor is. Maar naast artikelen over ontwerpster Willa Kim (‘Sophisticated Ladies’) en het Actors Theatre van Louisville vormt voor ons een kritisch artikel van de Amerikaanse architect Robert Long over de Rotterdamse Schouwburg toch de belangrijkste bijdrage in dit nummer.

  Bühnentechnische Rundschau, orgaan van de DTHG en de OISTAT-sectie B.R.D., december 1988, nr. 6
  Helmut Grosser en Volker Josefowski vullen deze Duitse nestor van de theatertechnische bladen weer met een scala van artikelen, waarvan vooral interessant zijn: een verplaatsbaar openluchttheater van 3.000 plaatsen, een studie over informatica en microprocessortechniek, alsmede een overzicht van de op de Showtech ’88 tentoongestelde belichtingsapparatuur. Daarnaast kan men lezen over een productie van Elecktra uit Dresden, een terugblik op de eerste elektrische belichtingsinstallatie van de Hofburg-theaters te Wenen en over het bepalen van zaalakoestiek met behulp van de computer.

  Podium, orgaan van de OISTAT in de DDR, nummer 4, 1988
  Dit vier maal per jaar verschijnende Zeitschrift für Bühnenbildner und Theatertechniker van onze Oostblok oosterburen, geeft in dit laatste nummer van 1988 een inhoudsopgave van artikelen, die de laatste drie jaargangen zijn verschenen. Bestudering daarvan laat zien dat ook de technici in de DDR ‘bij de tijd’ zijn. In dit nummer een uitstekend artikel, waarin voor de zoveelste maal in discussie is welke rol de techniek in het theater speelt of zou moeten spelen. Verder artikelen over diverse producties van Shakespeare’s Midzomernachtsdroom, gezien vanuit een historisch en dramaturgisch perspectief, de renovatie van de Schouwburg te Erfurt en een verslag van een geluidstechnisch congres in de DDR.

  Terug

LID WORDEN