• Nieuwe uitgave VPT, Zichtlijnen 67, november 1999

    Eind augustus is in samenwerking tussen de VPT en Uitgeverij International Theatre & Film Books het boek Doeken verschenen van de hand van Frits van den Haspel.

    Daarin leest u tot in detail alles wat met het gebruik van doeken in het theater te maken heeft. Zie voor een bespreking de boekenrubriek op pagina 32. Het boek is verschenen in de nieuwe serie Algemene Theatertechniek. Het is de bedoeling om binnen afzienbare tijd meer uitgaven te realiseren. De eerstvolgende zal gaan over ‘vloeren’.

    Het boekje is te koop bij de International Theatre & Film Bookshop in Amsterdam en te bestellen bij het secretariaat van de VPT, tel. 020-5277621, fax 020-5277622. Na bestelling en overmaking van f 35,- (incl. f 5,- verzendkosten) wordt het boekje u toegezonden.

    Terug

LID WORDEN