• Samenwerkingsovereenkomst SOTT-AHK, Nieuwsbrief 4, maart 1989

    Net voor de sluitingsdatum van de kopij voor deze Nieuwsbrief, bereikte ons het bericht dat de Stichting Opleiding Theatertechnici een overeenkomst heeft gesloten met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – de faculteit theater.

    Deze overeenkomst is er op gericht de voorbereidende werkzaamheden voor een initiële opleiding voor theatertechnici te starten: de sinds lang gewenste dagopleiding dus!

    In de volgende Nieuwsbrief, die medio mei zal verschijnen, zullen er meer details volgen over het hoe en vooral wanneer van de opleiding voor theatertechnici in oprichting.

    Terug

LID WORDEN