• Technisch nieuws: Oproep operators trekkenwand, Zichtlijnen 132, september 2010

  Het Platform Operators (PON), een initiatief van trekkenwandoperators gesteund door de Vereniging voor Podiumtechnologie, wil meer te weten komen over de berekende maximale gelijktijdigheidsfactor van de trekkenwanden.

  De gelijktijdigheidsfactor wordt aangegeven in procenten en zegt iets over het maximale gewicht dat gelijktijdig gehesen mag worden, in relatie tot de dakconstructie, de maximale stroomtoevoer en dergelijke. Het PON wil graag antwoord op de volgende vragen:
  1.    Wat is de maximale gelijktijdigheidsfactor van de trekkenwandinstallatie in uw theater?
  2.    Als u uitgaat van de praktijk en aan de ‘zwaarste’ voorstelling denkt die in uw schouwburg heeft gestaan. Wat was toen de maximale gelijktijdigheid?

  Een rekenvoorbeeld: een schouwburg heeft 50 trekken en met elk maximale draaglast van 300 kg. Een gelijktijdigheid van 50% zou betekenen dat in één beweging 50% van (50 x 300 kg) = 7.500 kg omhoog bewogen kan worden. Antwoord verzenden kan via de link op de website van de VPT, www.vpt.nl/content.asp?path=dskvsj6f.

  www.vpt.nl

  Terug

LID WORDEN