• Verenigingsnieuws: In memoriam Cees van Dorsser, Wigger Atsma, Nieuwsbrief 4, maart 1989

    Op 22 november 1989 overleed ir. C.W. van Dorsser, de man die veel van onze leden kennen als de eerste voorzitter. Hij was het die in 1977 een groep van ongeveer 20 mensen uitnodigde om te komen praten over het oprichten van een vereniging die zich zou richten op de technische aspecten van alles wat zich op en rond het podium afspeelt.

    Als akoesticus had hij de nodige inbreng gehad bij de bouw van theaters en vanuit de contacten samengaande met die werkzaamheden ontstond de werkgroep die aanstuurde op het oprichten van een vereniging.

    Eind 1978, dus ruim 10 jaar geleden, presenteerde de vereniging, die officieel in september 1978 was opgericht, zich aan de buitenwacht met een bijeenkomst in De Krakeling en het verschijnen van het eerste nummer van Podium en Techniek. In een roerige ledenvergadering 8 maanden later werd een bestuur gekozen waarvan Van Dorsser nog 4 jaar deel uitmaakte. Gedurende die tijd organiseerde hij een akoestisch symposium en werkte mee aan de andere evenementen van de vereniging. Bij zijn afscheid als bestuurslid is aan hem eerste de zilveren verenigingsspeld aangeboden.

    Gedurende 7 jaar heb ik in verenigingsverband met Van Dorsser op een heel fijne manier samengewerkt. Zijn liefde voor muziek – hij was medeoprichter van de Dutch Swing Collegeband – en zijn liefde voor zijn vak hebben mij bijzonder aangesproken. De laatste jaren is hij langzaam uit het gezicht geraakt. Dat valt te betreuren maar ik denk dat dit de gewone gang van zaken is en dat dit eigenlijk de beste weg is.

    Terug

LID WORDEN