• Voorwoord, Nieuwsbrief 5, juni 1989

  Een maand later dan de bedoeling was ontvangt u deze Nieuwsbrief, de laatste voor de zomervakantie. De reden voor deze forse vertraging is dat voor een aantal medewerkers de laatste loodjes van dit theaterseizoen plotseling zwaarder wogen dan verwacht.

  En dan gaat, zolang we niet op “professionele” basis aan een tijdschrift kunnen werken, het werk toch echt voor het meisje.

  Aan het uiterlijk van dit nummer kunt u zien, dat we inderdaad een stap verder zijn op weg naar een eigen tijdschrift. Maar om werkelijk door te kunnen zetten, blijft het van groot belang, dat we in de nabije toekomst kunne rekenen op steun vanuit de Nederlandse toeleveringsbedrijven. Wie waagt deze sprong?

  Een belangrijke mededeling, waarover u meer kunt lezen in het Verenigingsnieuws, is de aankondiging van de jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 28 augustus in Eindhoven. Het bestuur rekent op uw aanwezigheid. Uiteraard ontvangt u over deze dag nog verder bericht.

  Het is verheugend dat we nu ook de tweede versie van de Wie is wie mee kunnen sturen. Deze versie is uitgebreider dan de vorige en enigszins anders ingedeeld. Wij hopen dat u er uw voordeel mee kunt doen, en dat u niet zult aarzelen suggesties voor verbeteringen aan te dragen.

  In de vorige Nieuwsbrief hebben we een prijs uitgeloofd voor de inzender van de meest aansprekende naam van een nieuw tijdschrift. Er zijn nu een aantal reacties binnen, waarvan een paal heel goede, maar naar ons idee is er nog niet voldoende om uit te kiezen. Dus: probeer het nog eens en laat het ons weten. Prijs: een boekenbon van maar liefst 250 gulden.

  Het volgende nummer zal verschijnen in augustus, voor de ledenvergadering van 28 augustus. Kopij, reacties e.d. gaarne voor 16 juli in ons bezit (zie postbusnummer elders in dit blad).

  Dan rest ons nog u allen een aangename vakantie te wensen. Voor hen die Engeland als vakantiebestemming hebben gekozen heeft Vincent van Amelsvoort nog een aantal handige theatertechnische reistips in dit nummer bij elkaar gezet.

  Terug

LID WORDEN