• Zusterbladen, Dhian Siang Lie, Nieuwsbrief 5, juni 1989

  Zusterbladen

  Cue International, jan./febr. 1989, nr. 57 (Engeland)
  Cue International is de voortzetting van een Engels periodiek: Cue Technical Theatre Review. Patricia Mackay, uitgeefster van Theatre Crafts en Lighting Dimensions, wil dit Engelse blad, met 1992 in het vooruitzicht, laten uitgroeien tot een Europees tijdschrift.
  Dit nummer besteedt aandacht aan de nieuwe Ring des Nibelungen uit Bayreuth van hetzelfde team, dat onlangs in het Muziektheater La Damnation de Faust maakte. Verder een goed leesbaar artikel over het theater van Alvar Aalto in Essen. Misschien geeft het iets te weinig technische informatie. Nuttig is een overzicht van te verwachten ontwerpen voor diverse grote en interessante theaterproducties, festivals e.d., evenals een overzicht van ontwerpen die het afgelopen winterseizoen op de Engelse tonelen te zien zijn geweest. Maar denken wij al zo Europees, dat we dat allemaal willen weten? Voor meer mensen is het dan wel leuk om te lezen hoe een nieuwe range schijnwerpers, in dit geval van Lee Colortran, ontworpen wordt.

  Theatre Crafts, april 1989, nr. 4
  Een zeer gevarieerd nummer deze keer, met o.a. artikelen over telescopisch inschuifbare tribunes, geluid, kleurfilters, theaterarchitectuur in de Volksrepubliek China en nog veel meer. Een groot artikel is gewijd aan de beroemde Amerikaanse lichtontwerper, Tom Skelton. Skelton zette voor vele, ook in Nederland werkende lichtontwerpers een traditie, en men krijgt een aardig inzicht in zijn ontwikkeling, werkmethodes en visies.

  AS, Actualité de la scénographie/Actualiteit van de scenografie, nr. 41, april/mei 1989
  AL is een Frans theatertechnisch tijdschrift, waarin sinds kort ook een Nederlandstalig katern is opgenomen. Dit richt zich voorlopig voornamelijk op Vlaanderen, maar wellicht in de toekomst ook op Nederland. Dit nummer bevat een dossier ‘akoestiek’ (deel 1), waarin de akoestiek van verschillende soorten zalen ter sprake komt.
  Het dossier wordt afgesloten met een woordenlijst en een bibliografie. In het Nederlandstalige katern wordt in Welke architectuur voor openbare gebouwen? een kritisch geluid geventileerd over “het veelvuldig gebruik van een treurige en onaangepaste bouwtrant”, waar het gaat om (nieuwe) gebouwen die een sociale en culturele rol spelen. Een bekend geluid, ook bij ons. Een drietal betrokkenen komt aan het woord over de grote verbouwing van de Munt in De Munt, twee jaar later. In Informatica ten dienste van het theater worden aan de hand van een praktijkvoorbeeld twee soorten computergebruik aan de orde gesteld: het manipuleren van beelden d.m.v. een 2D-programma en het sturen van diaprojectoren. Het is een niet erg helder geschreven artikel, ook al omdat het verhaal niet wordt geïllustreerd met diagrammen en foto’s. Dit is jammer, want het onderwerp is buitengewoon interessant.

  TD&T, Theatre Design & Technology, Vol. XXV, Nr. 1, Spring 1989
  Met dit nummer viert TD&T zijn 25e verjaardag. De drie hoofdredacteuren die het tijdschrift in de loop der jaren gehad heeft kijken terug op de geschiedenis van het blad, van het USITT en op de ontwikkelingen in het theater in die 25 jaar. In A Chinese Revolution wordt aandacht besteed aan de opmerkelijke belangstelling in het hedendaagse China voor het Amerikaanse theater, in dit geval de toneelstukken van Eugene O’Neill. De (Chinese) vormgeving staat centraal. Van de resultaten van een enquête onder technische directeuren over hun werksituatie wordt verslag gedaan in Job Satisfaction among Technical Directors. Zo te lezen hebben deze mensen weinig reden tot vreugde.

  BTR, Bühnentechnische Rundschau, april 1989
  Michael Dittmann, als technisch adviseur betrokken bij de bouw van de Opéra Bastille, zet in het kort in zijn artikel de doelstellingen van de bouw van dit project en de bereikte resultaten uiteen. Verder artikelen over de bediening van de nieuwe bovenmachinerie van de Hamburgse Staatsopera, decor- en kostuumontwerp als “kunst op zichzelf” of “hulpkunst”, en het verschijnsel ‘Bernstein colour-drift’ uit de belichtingswetenschap. In een artikel over computergestuurde boven- en onder machinerie wordt een poging gedaan een ontwerp te leveren voor een zo gebruikersvriendelijk mogelijke hard- en software.

  Terug

LID WORDEN