EVENEMENTEN

PQ2007: Biografie Döll

Biografie

Döll - Atelier voor Bouwkunst
www.dollab.nl

Postbus 2555
3000 CN Rotterdam
The Netherlands

T +31 (0)10-2718200
F +31 (0)10-2718222
E. mail@dollab.nl
W. www.dollab.nl

Opgericht: april 2003
Aantal medewerkers: 30
Contactpersoon: ir. Henk Döll (architect) en ir. Annelies van Eenennaam (zakelijk manager)
Werkgebieden: architectuur, stedenbouw, interieurontwerp

Döll - Atelier voor Bouwkunst is begin 2003 opgericht en in Rotterdam gevestigd. Het bureau staat onder leiding van Henk Döll, die in de twintig jaar daarvoor oprichter en partner was van het bureau Mecanoo architecten uit Delft. Enkele jaren geleden introduceerde architect Henk Döll het begrip ‘reflective practice’ in de architectuurpraktijk. Dit begrip staat voor een houding van de architect waarbij creativiteit en innovatie wordt ingezet om projecten op een ondogmatische manier te lijf te gaan. Centraal staat de interactie tussen opgave en ontwerp op grond van open communicatie tussen de verschillende partijen. Deze filosofie vormt de basis voor het bureau. Het bureau bestaat uit een internationaal team van 30 hoogopgeleide en enthousiaste medewerkers dat werkt aan uiteenlopende Nederlandse en internationale opdrachten. De kernactiviteiten van Döll – Atelier voor Bouwkunst liggen op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieur. Daarnaast heeft het bureau de ambitie om het vakgebied door cross-overs met andere disciplines breder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan actuele maatschappelijke discussies. Voor meer informatie over het bureau kunt u op onze website terecht (www.dollab.nl).

Henk Döll
Henk Döll (Haarlem, 1956) studeerde in 1984 af aan de Afdeling der Bouwkunde van de Technische Hogeschool Delft. Door het winnen en realiseren van de woningbouwprijsvraag ‘Kruisplein’ in Rotterdam (1980-1985) werkte hij tijdens zijn studie reeds als zelfstandig architect in de maatschap Döll-Houben-Steenhuis. In 1983 werd dit samenwerkingsverband omgezet in het Delftse bureau Mecanoo, waarin hij tot medio 2003 partner was. Binnen Mecanoo was Henk Döll als architect verantwoordelijk voor meer dan 100 uiteenlopende projecten. Daarnaast was hij nauw betrokken bij vele andere werken van het bureau. Een aantal van zijn projecten, zoals de woonwijk Park Haagseweg in Amsterdam, de Openbare Bibliotheek Almelo, het multifunctioneel gebouw Rochussenstraat te Rotterdam en de Toneelschuur in Haarlem, neemt inmiddels een bijzondere plaats in de Nederlandse architectuurhistorie in. Hij ontving diverse prijzen en onderscheidingen, zoals in 1987 de Rotterdam-Maaskant prijs voor jonge architecten “vanwege de vernieuwende bijdrage aan de woningbouwarchitectuur”. Zijn werk was te zien op diverse (internationale) exposities en wordt regelmatig gepubliceerd in binnen- en buitenlandse (vak-) tijdschriften en boeken.

Na ruim 20 jaar leiding te hebben gegeven aan het bureau Mecanoo architecten heeft Henk Döll in 2003 een nieuwe stap gezet met de oprichting van het bureau Döll – Atelier voor Bouwkunst. Met een groep van ca. 30 hoog opgeleide medewerkers is gekozen voor een meer dynamische en experimentele identiteit. Centraal staat de communicatie met de opdrachtgever en de kwaliteit van het creatieve proces. Het bureau richt zich in eerste instantie op opdrachten in Nederland en Duitsland, maar heeft daarnaast een aantal projecten in andere landen onder handen. In het werk staat de architectuur als discipline centraal. Daarnaast wordt gewerkt aan opgaven op het gebied van stedenbouw, landschap en openbare ruimte en is er aandacht voor interieurontwerp, design en kunst. De combinatie van deze disciplines levert een onderscheidende meerwaarde op. De stijl van het werk kan worden gekarakteriseerd als modern en ingetogen, in combinatie met een expressief materiaalgebruik. De toename van werk in Duitsland heeft geleid tot een nieuw partnerschap in Hamburg; Cordsen Ipach + Döll.

Regelmatig verzorgt Henk Döll gastcolleges en presentaties en doceert hij aan verschillende architectuuropleidingen, zowel in Nederland als in het buitenland. Zo was hij ondermeer gasthoogleraar aan het Institut für Städtebau, Raumplanung und Raumordnung van de Technische Universität Wien (1995) en bekleedde hij de Eliel Saarinen leerstoel aan het College of Architecture + Urban Planning van de University of Michigan (2000/2001). Hij is regelmatig jurylid bij prijsvragen, neemt zitting in commissies en is thans bestuurslid van het Genootschap Architectura et Amicitia, de Stichting Atelier HSL en de Stichting Beroepservaring Jonge Architecten.

LID WORDEN