LID WORDEN

VRAAG EN AANBOD

Het plaatsen van deze advertenties is gratis. In deze rubriek kunnen podia, gezelschappen, bedrijven en particulieren uitsluitend tweedehands apparatuur, decor, inventaris, transportmiddelen en dergelijke aanbieden. U kunt hier geen vacatures opgeven. Dit kan wel tegen betaling in onze vacaturebank. Uw vraag- en aanbodadvertentie wordt voor een periode van vier weken geplaatst.

Voor commerciële advertenties zijn speciale voorwaarden van toepassing. U kunt hierover contact opnemen met onze marketingmedewerker Valerie Boswinkel telefoon 035 - 303 01 09, e-mail info@vpt.nl of download de media-kit. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties te weigeren.

U kunt zelf geen wijzigingen in de advertentie aanbrengen als deze geplaatst is. Wilt u een advertentie plaatsen, wijzigen of verwijderen stuur dan een e-mail naar:info@vpt.nl.