NIEUWS

20-04-2021

Uitnodiging voor ‘Werken met zelfstandigen in de culturele en creatieve sector’

Uitnodiging voor de digitale bijeenkomst ‘Werken met zelfstandigen in de culturele en creatieve sector’

Bijeenkomst breed gesprek
‘Werken met zelfstandigen in de culturele en creatieve sector’

Dinsdag 4 mei van 12:00-14:00

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de digitale bijeenkomst ‘Werken met zelfstandigen in de culturele en creatieve sector’, onderdeel van een bredere reeks gesprekken die gaan over de vormgeving van arbeidsrelaties.

 

De afgelopen jaren heeft er al een aantal stakeholdersbijeenkomsten plaatsgevonden waarin over dit thema is gesproken. Nu willen we graag het gesprek aangaan met verschillende sectoren waarin regelmatig wordt gewerkt met zelfstandigen. Uw sector, de cultuursector, is daar één van. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt u hierbij uit voor een digitaal gesprek op 22 april: Werken met zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. De bijeenkomst heeft een inhoudelijk en informatief karakter en richt zich zowel op (beleids)medewerkers verantwoordelijk voor inhuur van zelfstandigen, personeelsbeleid, arbeidsrecht e.d. als tot zelfstandigen werkzaam in deze sector. De bijeenkomst wordt in goede banen geleid door moderator Marijke Roskam (oud BNR nieuwsradio) vergezeld door tafelheer en expert Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht UvA en kroonlid SER).

 

Het doel van het brede gesprek is allereerst het vergroten van de bewustwording van en draagvlak voor (het werken binnen) het wettelijk kader bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Verder maakt ook de huidige coronacrisis het belang zichtbaar van een adequate bescherming en ondersteuning voor werkenden. Met het brede gesprek wordt daarnaast beoogd meer zicht te krijgen op eventuele knelpunten die in de praktijk bestaan als gevolg van het wettelijk kader en op maatschappelijke opvattingen over de regels rondom de kwalificatie van de arbeidsrelatie. De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelaties (WBA) biedt een goede aanleiding om in gesprek te gaan over het belang van ruimte voor ondernemerschap, het tegengaan van ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden, bescherming van kwetsbaren op de arbeidsmarkt en duidelijkheid over de status van de arbeidsrelatie voor zowel werkverstrekkers als werkenden.

 

Voor meer achtergrondinformatie sturen wij u hierbij drie presentaties toe. Er is een presentatie over het wettelijk kader rondom de inrichting van arbeidsrelaties. Op basis daarvan gaan wij graag met u in gesprek over de (on)mogelijkheden hierbinnen en de knelpunten die hierbij ervaren worden. Zo krijgen wij met elkaar meer zicht op de maatschappelijke opvattingen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie en wat de nieuwe webmodule kan gaan betekenen in de dagelijkse praktijk. Meer informatie over de pilot webmodule vindt u in de tweede presentatie. De webmodule zelf is te vinden op deze website. Tot slot geeft de Belastingdienst een toelichting op het toezicht en de sectorspecifieke benadering bij het toezicht op arbeidsrelaties in de derde presentatie. Het bekijken van de presentaties kost u in totaal zo’n 50 minuten. De presentaties zijn ook los van elkaar te bekijken. Let op: het downloaden van de presentaties kan, afhankelijk van uw internetverbinding, even duren.

In de presentaties worden een aantal links genoemd. Deze zijn hier te vinden:
Presentatie “Toezicht op Arbeidsrelaties”

Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

Handboek Controle Belastingdienst (Handboek CB)

De wet DBA (belastingdienst.nl)

 

Presentatie “Pilot Webmodule”

Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie | Ondernemersplein - KVK

E-mail helpdesk webmodule


Tijdens het gesprek is er gelegenheid om verder te praten en vragen te stellen naar aanleiding van de presentaties. Verder gaan wij graag op basis van praktijkcasussen met u het gesprek aan. Wij zijn daarbij op zoek naar uw ervaringen en de knelpunten waar u tegen aan loopt in de praktijk, maar kijken ook graag door naar mogelijke oplossingsrichtingen.

Om het gesprek goed te kunnen voorbereiden willen wij u vragen om, indien mogelijk, bij uw aanmelding een korte reactie te geven op de onderstaande vragen:

  • Op welke manier werkt u nu met of als zelfstandige(n)?
  • Wat is volgens u de situatie waar we naar toe moeten werken en herkent u daar concrete oplossingen bij?  

Bijeenkomst

Graag vernemen wij uiterlijk 3 mei wie namens uw organisatie aanschuift bij deze digitale bijeenkomst. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen aan Jasmijn Eimers (jeimers@minszw.nl) met het onderwerp Aanmelding bijeenkomst breed gesprek ‘werken met zelfstandigen in de culturele en creatieve sector’. Vermeldt in de e-mail namens welke organisatie u deelneemt. Deze uitnodiging is overdraagbaar aan een collega.

 

Programma

15.45- 16.00 Digitale inloop

16.00- 16.05 Plenaire opening door dagvoorzitter Marijke Roskam

16.05- 16.40 Discussie en vragen op basis van de presentaties

16.40- 16.50 Koffie
16.50- 17.50 Bespreken praktijkcasussen

17.50- 18.00 Plenaire conclusies en afsluiting

 

Wij kijken uit naar uw deelname.

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

 

 

LID WORDEN