• Een gouden gids online, Zichtlijnen 72, september 2000

    Op 1 oktober aanstaande staat Stagelinks, een nieuw internetinitiatief van start: Stagelinks is een initiatief van freelance technicus en websitebouwer John Neufeld en stelt zich ten doel een online gouden gids te zijn waarin op de duur alle, over de hele wereld verspreide informatie op theatertechnisch gebied is geïnventariseerd en overzichtelijk op een website wordt gepresenteerd.

    Stagelinks beoogt alle toeleveringsbedrijven, fabrikanten op theatertechnisch gebied in kaart te brengen en deze informatie toegankelijk te maken voor iedereen middels terzake doende rubrieken. De intentie is om een technicus die tijdens zijn tournee in bijvoorbeeld Zwolle te kampen heeft met een kapotte rookmachine direct in contact te laten treden met de dichtstbijzijnde leverancier. Ook mikt Stagelinks op de grote voordelen van het voorbereiden van buitenlandse tournees. Voor meer informatie: John Neufeld tel: 020-6257863, fax: 020-7786142, email: info@stagelinks.com, www.stagelinks.com

    Terug

LID WORDEN