• Ingezonden brieven: Theaterproducent en theaterconsument, W.F.A. Peters, Zichtlijn 10, april 1990

  Geachte redactie, Naar aanleiding van het artikel Theaterproducent en Theaterconsument van Chris Lievaart moeten mij een aantal opmerkingen van het hart.

  In de eerste plaats heb ik ooit ergens gehoord van een economisch principe, waarbij wordt uitgegaan van de gedachte dat de producent de consument opzoekt en niet omgekeerd, zoals Lievaart ons wil doen geloven! Nu zal het in de praktijk niet zo zijn dat bv V&D in elk dorp een warenhuis uit de grond stampt, maar omgekeerd zijn ze daar ook niet zo gek om te veronderstellen dat, als er in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een warenhuis door hun wordt gebouwd, de consumenten dan met gezwinde spoed richting Randstad zullen trekken. In de theaterwereld ligt de zaak zelfs nog iets duidelijker, want daar wordt voor een belangrijk gedeelte gewerkt met overheidsgelden die nota bene door alle belastingbetalers moet worden opgehoest en niet alleen door de inwoners van de Randstad.

  Uiteraard brengt spreiding een aantal praktische problemen met zich mee, maar die zijn oplosbaar indien men van goed wil is! Het voorbeeld van een “beetje opera” (8 vrachtwagens) is op z’n zachts gezegd enigszins overdreven, en de opmerking over de meerkosten ten opzichte van dezelfde productie in Het Muziektheater, zelfs meer dan dat. Overigens zijn de kosten voor bezoekers, die uit alle windstreken naar Amsterdam zouden moeten reizen, ook niet gering en dat geldt dan voor alle voorstellingen en niet alleen voor een “beetje opera”.

  Tenslotte zou ik Lievaart willen adviseren de krant iets beter te lezen, want zijn opmerking dat “het wegennet uitstekend is en het openbaar vervoer goed” klopt niet met de realiteit. In dat verband denk ik dat de oorzaak van het hele fileprobleem in Nederland is gelegen in het feit dat op allerlei gebieden (kantoren, fabrieken, inkoopcentra, etc.) veel te veel in de Randstad is geconcentreerd. Tot overmaat van ramp wil Lievaart daar de theaters ook nog bij stoppen, zodat het fileprobleem tot laat in de avonduren zal voortduren. Meer spreiding van alle arbeidsplaatsen over het gehele land lijkt mij de meest voor de hand liggende oplossing van het fileprobleem in plaats van de zg. ‘oplossingen’ die dagelijks door onze minister Maij-Weggen worden aangedragen.

  Alle gekheid op een stokje, ik denk dat het artikel van Chris Lievaart thuishoort in de categorie “Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”, hoewel ik moet toegeven dat met betrekking tot zijn opmerking over de wijze waarop theaters tot stand komen en technisch worden ingericht de spijker door hem precies op de kop wordt geslagen. Wellicht ligt hier een taak voor onze club, want die heet toch niet voor niets Vereniging voor Podiumtechnologie!

  W.F.A. Peters,
  directeur Theater De Lampegiet, Veenendaal

  Terug

LID WORDEN