• Jubilea, Frits van den Haspel, Zichtlijnen 48, september 1996

  Het is in theaterland druk met jubilea en mensen die het vakgebied gaan verlaten. We kunnen hier melding doen van twee vakbroeders die dat gelukkig in blakende gezondheid doen.

  Het betreft hier Louis van Velden, die na 32 jaar als technicus bij het RO Theater en zijn verschillende voorlopers gewerkt te hebben, op 61-jarige leeftijd iets anders gaat doen. Op 10 juni was de afscheidsreceptie, en een feestje bouwen is de mensen in Rotterdam wel toevertrouwd. Veel collega’s en andere belangstellenden waren er om dit feest luister bij te zetten.

  De ervaringen die men opdeed met het organiseren van het feest voor Louis van Velden kwamen goed van pas bij het volgende afscheid. Twee dagen later verliet namelijk Theo Boskamp hetzelfde gezelschap, na 40 jaar als decortimmerman gefunctioneerd te hebben. Voor hem was een hele avond met festiviteiten ingericht.

  Theo was daarbij een makkelijk doelwit voor persiflages en statements. Iets wat hij aan zichzelf te danken had, omdat hij nooit een blad voor de mond genomen heeft wanneer zijn mening gevraagd werd.

  Theaterland zal Theo niet snel vergeten, daar heeft hij voor gezorgd. Onder meer middels een aanvulling op ons vocabulaire: hij is de uitvinden van het woord ‘demontabiliteit’. Het hoeft geen verdere toelichting dat Theo een zeer geoefend maker van reisdecors was. Behalve deze kunde werd ook Theo’s liefde voor het toneel uitgebreid belicht en bezongen.

  We wensen Theo en Louis een mooie tijd toe en hopen hen, of is het hullie, nog vaak te ontmoeten.

  Een uitgebreid interview met Theo/Ted Boskamp kunt u lezen op pagina 30.

  Terug

LID WORDEN