• Vraag en antwoord, Louis Janssen, Zichtlijnen 27, februari 1993

  Meestal zijn in deze rubriek vragen over de theatertechniek terug te vinden. Maar de laatste tijd wordt er, onder andere in verband met het Kunstenplan, steeds meer gesproken over dingen als partage en uitkoop.

  Velen weten echter niet precies wat er met deze termen bedoeld wordt, vandaar dat deze aflevering op dergelijke vragen ingaat.

  Wat zijn de financiële condities waarop een voorstelling gespeeld kan worden in een theater of concertzaal?

  Uitkoop (risico 100% van het theater)
  Allereerst is er de uitkoop. Dat is de simpelste manier: de aanbieder noemt een prijs, de accommodatie accepteert die prijs en betaalt de aanbieder. De recette (die meer of minder dan de uitkoopsom kan bedragen) is in zijn geheel voor de accommodatie.

  Partage (gedeeld risico van het theater en de aanbieder)
  Dit is een vorm van een percentuele verdeling van e recette die een breed scala aan mogelijkheden biedt. Als eerste zou genoemd kunnen worden de zogenaamde gewone partage. Bij een dergelijke overeenkomst wordt afgesproken welk deel van de recette de aanbieder krijgt en welk deel voor de accommodatie is. De sleutels bij deze verdeling kunnen gaan van 0-100 en van 100-0. Een veel gebruikte vorm is 80-20 wat inhoudt dat de aanbieder 80% van de recette krijgt en de accommodatie 20%. Het eerstgenoemde percentage slaat altijd op de aanbieder, het tweede op de accommodatie.

  Huur (risico 100% voor de aanbieder)
  Het is ook mogelijk dat een gezelschap of impresario het theater of de concertzaal huurt. Uiteraard komt dan de recette in zijn geheel aan de huurder toe.

  Welke bijkomende voorwaarden kunnen bij een partage overeengekomen worden?

  Partage met garantie (gedeeld risico van het theater en de aanbieder)
  De aanbieder kan ook een garantie vragen van de accommodatie. De manier van berekenen is dan als volgt: er wordt een verdeelsleutel overeengekomen van 80/20 en een garantie van f. 4.000,-. De recette bedraagt f. 6.000,- voor de betreffende productie. Allereerst wordt dan de verdeelsleutel toegepast (f. 4.800,- voor de aanbieder en f. 1.200,- voor de accommodatie). De garantie voor de aanbieder wordt in dit voorbeeld dus gehaald en de accommodatie hoeft niet extra’s bij te betalen.

  Partage met een garantie suppletie (gedeeld risico van het theater en de aanbieder)
  Dit is een heel speciale vorm van verdeling van de recette waarbij zowel een uitkoop als een partage een rol spelen. Bijvoorbeeld: overeengekomen wordt een garantiesuppletie van maximaal f. 1.000,- tot een bedrag van een uitkoopsom van f. 6.000,- en de partage wordt via de verdeelsleutel 50/50 berekend.

  De recette bedraagt f. 4.000,-, de berekening is dan als volgt: de recette wordt eerst gedeeld, f. 2.000,- voor de aanbieder en f. 2.000,- voor de accommodatie. Volgens de partagesuppletie moet nu de accommodatie de accommodatie f. 1.000,- extra aan de aanbieder betalen zodat deze met f. 3.000,- naar huis gaat en er voor het theater f. 1.000,- resteert.

  Hoe komen daarbij de toegangsprijzen tot stand?
  Uiteraard vindt overleg plaats tussen aanbieder en accommodatie over de toegangsprijzen. U zult zich kunnen voorstellen dat de aanbieder niet extreem in de toegangsprijzen is geïnteresseerd als er wordt gespeeld op basis van uitkoop en om dezelfde reden is de accommodatie niet geïnteresseerd in de tarifering als er op huurbasis wordt gespeeld. Beide partijen zijn wel geïnteresseerd in een zo gelijk mogelije tarifering van het product over het hele land (voor wat betreft de aanbieder) en de rest van de programmering (voor wat betreft de accommodatie) en natuurlijk vinden er uitgebreide onderhandelingen plaats als de voorstelling of het concert wordt gespeeld op partagecondities.

  NB: Voor het gemak zijn bij bovenstaande berekeningen de bijkomende voorwaarden als auteursrechten, abonnementskortingen, theaterservice, BTW en dergelijke achterwege gelaten.

  Terug

LID WORDEN