• Bijscholing, Nieuwsbrief 2, november 1988

    U heeft de folder van de SOTT inmiddels ontvangen. Omdat de SOTT inzicht wil krijgen in de belangstelling voor bijscholing van theatertechnici, is deze keer de folder verstuurd aan iedereen die met het theaterbedrijf te maken heeft.

    De SOTT rekent op een grote respons in de hoop dat van pas komt in de besprekingen met WVC over uitbereiding van de bijscholing.

    Het gaat om uitbereiding van de bijscholing in algemene zin, zoals het nu gebeurt, of om uitbreiding in meer gespecialiseerde richtingen. Dit laatste is een belangrijk nieuw element. Daarom verzoekt de SOTT u ook te reageren, als u bijscholing in die richting wilt. De sluitingsdatum van de inschrijving voor de cursus die op 4 september 1989 van start gaat, is 15 december a.s.

    Onder u zullen er mensen zijn die zich afvragen of het wel zin heeft nogmaals in te schijven, als ze in het verleden al eens niet zijn toegelaten. Het heeft inderdaad zin, want er bestaat altijd een kans, dat het nu wel zal lukken. Een grote respons op deze folder van de SOTT wijst bovendien op een grote behoefte aan bijscholing onder de theatertechnici. Het signaleren van deze behoefte kan de SOTT een stuk verder op weg helpen, iets waarmee ieder in de toekomst zijn voordeel kan doen.

    Terug

LID WORDEN