• Het volgende nummer, Nieuwsbrief 1, september 1988

  In het volgende nummer van de nieuwsbrief, dat u medio november zult ontvangen, worden er artikelen opgenomen over o.a. de volgende onderwerpen:

  • De productiewijze bij Het Nationale Ballet;
  • Theater ‘De Lampegiet’ te Veenendaal;
  • De Amerikaanse productie van Phantom of the Opera.

  Wilt u een bijdrage aanbieden voor het volgende nummer, zorg er dan voor dat uw kopij met eventuele foto’s uiterlijk 25 oktober a.s. bij het secretariaat ligt. Vergeet niet een telefoonnummer te vermelden waar de redactie u bereiken kan.

  Zendt u kopij aan: Vereniging voor Podiumtechnologie, Van Speykstraat 177/3, 1057 GZ Amsterdam.

  Terug

LID WORDEN