• Inhoud Zichtlijnen 147, maart 2013

  Inhoudsopgave en een selectie van artikelen uit Zichtlijnen 147 in PDF.

  Achter de schermen van het Amsterdam Light Festival
  Van 7 december 2012 t/m 20 januari 2013 had het Amsterdam Light Festival plaats. Amsterdam was het decor voor tientallen lichtkunstwerken van toonaangevende kunstenaars en bijzonder aangelichte historische panden, bruggen en boten.

  Een ruimte vol geratel, geklop en spinnende machines
  In januari 2013 kwam bij het Rotterdamse Vorm en Decor decor nummer 1000 gereed. Het decoratelier heeft heel wat stormen doorstaan en is door innovatie en strategische koerswijzigingen in Nederland een van de grootste spelers op deze markt geworden.

  Einstein on the beach: eenwereld(se) productie
  In 1976 werd de opera Einstein on the Beach ontwikkeld. Het is nog steeds een moderne voorstelling en ook nog steeds een van de weinigen in zijn soort met een overweldigende kwaliteit.

  Een nieuw theater voor circus Elleboog
  Hoe kom je zoveel mogelijk te weten over jeugdcircus, de circuswereld en vooral het nieuwe theater van Circus Elleboog in Amsterdam West? Dat doe je door tweeëneenhalf uur met Bert Wils te gaan praten, facilitair manager en bouwcoördinator van Elleboog.

  En verder

  Column Internationaal Raisa Gerrets >> Verslag Themadag
  Hijstechniek Jos van de Haterd
  >> Ingezonden brief Hijstechniek
  Jeroen Smit >> Osat Symposium Bastiaan Schoof >> Nieuwe
  boeken Steven van Galen
  >> VPT-pagina >> Schilderen met rook
  in een glazen huis Maud Mentink
  >> Wel brandmelders, geen
  brandmelding? Johan Hoogeweg en Joris Kahlert
  >> De oorsprong
  van het lijsttoneel Henk van der Geest >> Technisch nieuws >>
  Bedrijfsleden >> Snapshot Alies Veul >> Lijst van adverteerders

  Colofon 

  Uitgever
  Vereniging voor Podiumtechnologie
  Funenpark 1
  1018 AK Amsterdam
  T 020 616 12 38
  (ma. t/m vr. 9.00 – 17.00 uur)
  Fax 020 616 16 58
  info@zichtlijnen.nl

  Hoofdredactie
  Jos van de Haterd
  josvandehaterd@zichtlijnen.nl
  Eindredactie
  Eric de Ruijter
  Redactie
  Henk van der Geest
  Hans-Willem de Haan
  Coen Jongsma
  Jim Klinkhamer
  Koen Koch
  Jorg Schellekens
  Bastiaan Schoof
  Marloeke van der Vlugt
  Medewerkers aan dit nummer
  Steven van Galen
  Henk van der Geest
  Raisa Gerrets
  Johan Hoogeweg
  Coen Jongsma
  Joris Kahlert
  Maud Mentink
  Eric de Ruijter
  Bastiaan Schoof
  Jeroen Smit
  Alies Veul
  Tiedo Wilschut

  Advertenties
  VPT
  Tel. 020-6161238
  marketing@vpt.nl
  Vormgeving en opmaak
  www.NoutDesign.nl
  Druk
  True Colours Nederland, Utrecht

  Rechthebbenden
  De redactie heeft waar mogelijk toestemming
  gevraagd voor het plaatsen van het
  illustratiemateriaal. Waar dat niet gelukt is
  verzoeken wij rechthebbenden contact met
  ons op te nemen.

  ISSN-nummer 1386-3738
  Auteursrecht © 2013
  Vereniging voor Podiumtechnologie
  www.zichtlijnen.nl
  Omslag:
  Amsterdam 1.26, Amsterdam Light Festival
  © Janus van den Eijnden

  Terug

LID WORDEN