• Theatertechnische opleiding, Nieuwsbrief 3, januari 1989

    Alle leden en ook de schouwburgen en gezelschappen hebben bericht gehad dat inschrijving voor de nieuw te starten cursus weer mogelijk was. Er is in de brief die bij de folder gesloten was een sluitingstermijn genoemd voor de inschrijving. Hier moeten we op terugkomen. Gebleken is dat met name een aantal gezelschappen nog niet voldoende inzicht heeft in het aantal producties, speelbeurten, enz. gedurende het volgende seizoen.

    Logo SOTT, Vereniging voor Podiumtechnologie, VPTBij veel gezelschappen is dat doorslaggevend om te constateren of de technicus wel of niet kan doornemen aan de cursus. In veel gevallen is hij/zij de enige technicus en kan slecht gemist worden wanneer een voorstelling opgebouwd dient te worden. Er is daarom besloten de sluitingstermijn voor de inschrijving te verschuiven naar 1 maart 1989, met de gedachte dat dan het seizoensoverzicht in grote lijnen zeker compleet zal zijn. De mensen die al ingeschreven hadden hebben dit bericht reeds gehad. Voor mensen die nog graag willen maar dachten, dat het niet meer kon, is er nu alle aanleiding hernieuwde pogingen te doen alsnog de inschrijving te realiseren.

    Bij de inschrijvingen die ons bereiken is er een aantal zonder handtekening van de werkgever. In sommige gevallen omdat er geen werkgever aanwezig is, men is werkloos. Overleg met het Gewestelijk Arbeidsbureau kan helpen. Er hebben aan vorige cursussen mensen deelgenomen met hulp van het GAB. Zij hebben intussen allemaal weer werk. De SOTT kan weinig tot niets voor deze mensen doen hoezeer ons dat ook spijt.

     

    Terug

LID WORDEN