• Voorwoord, Freek van Duijn, Zichtlijn 12, augustus 1990

  Zo, die vakantiepost is weer weggewerkt, de knipselbladeren en de vaktijdschriften weer doorgeworsteld.

  De nominaties voor de VSCD-prijzen bekeken en zowaar een nominatie voor een toneelbeeld; dit is vast het begin van een trend, ieder jaar minstens één dergelijke nominatie.

  Opvallend vond ik een reeks berichten over de arbeidsmarkt die beschreven hoe veel moeite het kost om goede vakmensen te krijgen, terwijl er nog steeds een behoorlijke werkeloosheid is. Het probleem zit hem natuurlijk in het feit dat de huidige werklozen niet de juiste opleiding of een te lage opleiding hebben.

  De theatertechniek is een vak dat tot nu toe alleen in de praktijk geleerd kan worden, maar de eisen van die praktijk worden steeds hoger. Een verdergaande specialisatie treedt op, theoretische kennis van verschillende technische gebieden is onontbeerlijk aan het worden. Maar de drukte van de dagelijkse theaterwerkelijkheid staat een dergelijke verdieping meestal niet toe.

  De vlaggen gingen dan ook uit toen een jaar geleden werd aangekondigd dat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in samenwerking met de SOTT een theatertechnische opleiding wilde starten. Binnen afzienbare tijd zou het theater zijn eigen vakmensen hebben opgeleid en in mindere mate afhankelijk hoeven te zijn van de krappe arbeidsmarkt.

  Maar helaas, de historie herhaalt zich. Wederom is er een kink in de kabel gekomen, de start is uitgesteld tot 1991.

  Een onbegrijpelijke situatie. Sinds cultuurmanagement een aantal jaren geleden is ontdekt als beroep, worden er op verschillende plaatsen in Nederland allerlei opleidingen geruisloos gestart zowel op universitair als op HBO-niveau. Soms worden de kosten van de opleiding zelfs betaald door het arbeidsbureau, om langdurig werkelozen te herscholen en zo de krappe arbeidsmarkt te bedienen.

  Onbegrijpelijk dat er al 20 jaar gewerkt wordt aan een adequate theatertechnische opleiding en dat die nog steeds niet is gerealiseerd. Het lijkt wel alsof het beroep theatertechnicus nog steeds niet geaccepteerd is.

  Terug

LID WORDEN